On-line

We have 231 guests online
Besucherzahler singles
счетчик посещений


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
PDF Print E-mail
Бібліотечному фахівцю - Списки літератури
Tuesday, 15 March 2016 11:05

Козацтво як явище історії культури

Анотований список літератури.

(надходження за січень-березень 2016 року
до Нікопольської міської ЦБС
з ОРФ Національної парламентської бібліотеки)

 

 

Апанович О. М. Збройні сили України першої половини ХVIII cт. /О.М. Апанович. - Дніпропетровськ: Січ, 2004. - 229 с. - ЦБ, філ. № 1

В монографії на основі нових архівних джерел дається характеристика збройних сил України в першій половині XVIII ст., досліджуються комплектування, мобілізація, організація, озброєння та забезпечення українського козацького війська, сторожова та допоміжна служба на Україні. Окремо висвітлюється стан Запорізького війська у цей період. Автор показує залежність структури, матеріально-технічного оснащення українських збройних сил від рівня розвитку козацького господарства, диференціації козацтва, розвитку кріпосницьких відносин, класової й соціальної боротьби та політики царського уряду на Україні.

Книга розрахована на істориків, студентів і широкі кола читачів.

 

 Брехуненко В. Українська держава доби Богдана Хмельницького / В. Брехуненко. – К., 2009. - 64 с. - ЦБ, філ. № 1, 2

Науково- популярне видання розповідає про відновлення української державності в роки Національно – визвольної війни в середині ХVII ст.

Описано процес утворення Козацької держави, її територію, адміністративний устрій, військо, з'ясовано проблему міжнародного визнання Гетьманщини. Простежено статус Української держави в тогочасних міжнародних відносинах.

Для всіх, хто цікавиться історією нашої країни.

 

Історія України в особах : Козаччина (Авт.колектив: В.Горобець, О.Гуржій, В. Матях та ін.) - К.: Україна, 2000. - 302 с. - ЦБ

Книга містить нариси про найвидатніших державних, громадських, церковних та культурних діячів України середини XVII- XVIII ст.. У них через життєписи окремих людей відтворено героїчну боротьбу українського народу за своє соціальне й національне визволення, показано становлення української духовної культури в контексті європейських культур.

 

Леп'явко С. Козацькі війни кінця XVI ст. в Україні : Монографія. /Сергій Леп'явко. - Чернігів: Сіверянська думка, 1996.- 288 с. - ЦБ

Монографія присвячена першому і одному з найбільших козацьких рухів в історії України. У ній докладно розглядаються причини польсько- козацького конфлікту, повстання Криштофа Косинського 1591- 1593рр., молдавські походи 1594-1595рр., міжнародні контакти козацтва, вплив козацьких війн кінця XVI cт. на суспільну свідомість.

    

 

Мазепіана : матеріали до бібліографії (1688 – 2009) /Упоряд. та авт. передм. О.О Ковалевська; відпов. ред. О.А.Удод. - К.: Темпора,2009.- 248 с. - Філ. № 1

Покажчик знайомить читача зі значною кількістю опублікованих джерел, науковою, науково – популярною, енциклопедичною та художньою літературою, присвяченою постаті Івана Мазепи та періоду його гетьманування, що виходила друком протягом другої половини ХVII – початку ХХІ ст. в Україні та зарубіжних країнах.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів.

    

 

Максимович М. У пошуках омріяної України : Вибрані українознавчі твори / Упор. і вст. ст. В. Короткого.- К.: Либідь, 2003.- 360 с. – (« Пам’ятки історичної думки України»). - ЦБ, філ. № 2

У книзі вміщено ключові українознавчі праці видатного вченого – енциклопедиста М.О.Максимовича, що стояв біля витоків становлення української ідеї. У дослідженнях, більшість із яких востаннє друкувалися в 70-80х роках ХІХ ст., віддзеркалюється цілий етап розвитку українства та формування новітньої самосвідомості. Особливо цінними є думки вченого про значення Запорозької Січі як зародка козацької державності – навіть з огляду на романтичне трактування козацтва як буйного товариства вільнодумних вояків. Опрацювавши велику кількість джерел, Максимович дав картину військово – територіального устрою козацької України доби Хмельниччини, тим самим започаткувавши вивчення проблеми розвитук козацької державності – гетьманщини.

Для істориків, краєзнавців, широкого читацького загалу.

   

 

Наливайко Д. Козацька християнська республіка : Запорозька Січ у західноєвропейських літературних пам’ятках / Д. Наливайко. – К.: Дніпро, 1992. – 495 с. - ЦБ

Книжку присвячено героїчній історії козацької християнської республіки – Запорозької Січі, відображеній у західноєвропейських джерелах, історіографії та літературі XVI–XIX століть. Багатющі матеріали систематизовані і в значній частині видаються на Україні вперше.

  

 

Уманцев Ф.С. Мистецтво давньої України. Історичний нарис / Ф.С. Уманцев. – К.: Либідь, 2002. – 328 с. - ЦБ

У книзі розглядаються закономірності розвитку українського мистецтва в період від XIII ст. до середини XVIII ст. Характеризуються такі його види, як архітектура, скульптура, настінний розпис, іконопис, портретний живопис, графіка, народна картина. Висвітлюються процеси формування національних традицій і становлення стилю українського (козацького) бароко.

Для широкого кола читачів, які цікавляться українським мистецтвом.

 

Чуприна В., Чуприна З. Хмельниччина (1648 -1657рр.) : Визвольна війна українського народу під проводом Б.Хмельницького / В. Чуприна, З. Чуприна. - Львів: Світ, 2003.- 176 с. - ЦБ

Автори, спираючись на праці вітчизняних і зарубіжних істориків, документальний матеріал, розповідають про події Визвольної війни українського народу в 1648- 1657рр., висвітлюють історичні заслуги Б.Хмельницького та вірної йому старшини, привертають увагу до їх військової дипломатії та державотворчої діяльності.

Для широкого кола читачів – усіх, хто виявляє інтерес до героїчної історії козацтва.

 

 

Чухліб Т.В. Гетьмани Правобережної України в історії Центрально–Східної Європи (1663-1713 рр.) / Т.В. Чухліб. - К.: Вид. дім «Києво- Могилянська академія», 2004.- 288 с. - ЦБ, філ. № 1

У книзі подано яскраві, багатопланові портрети більш та менш знаних володарів гетьманської булави, які діяли на Правобережній Україні у 60-х рр.. XVII – на поч. XVIII ст. Діяльність українських гетьманів розкривається у контексті загальноєвропейської історії . Особливо цікаво буде прочитати про Євстафія Гоголя – козацького пращура славетного письменника.

 

 

Чухліб Т.В. Козаки і Монархи : Міжнародні відносини ранньомодерної української держави 1648 – 1721 рр. / Т.В. Чухліб - К.: Вид –во ім. Олени Теліги, 2009.- 615с. - ЦБ

У книзі на основі багатого джерельного матеріалу із залученням досягнень вітчизняної та зарубіжної історичної науки розкривається міжнародно-політичний статус Української козацької держави у другій половині XVII - на початку XVIII ст. Через призму відносин гетьманських урядів з володарями Речі Посполитої, Московської держави, Османської та Австрійської імперій, Кримського ханства, Шведського королівства, Трансільванського і Молдавського князівства та інших країн висвітлюються головні напрями тогочасної вітчизняної зовнішньої політики.

Видання розраховане на викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться історією України та її міжнародних відносин.

 

 

Чухліб Т.В. Пилип Орлик / Т.В. Чухліб.- К., 2008. - 64 с. - (Сер. «Великі українці. Про Україну з гонором та гумором»). - ЦБ

У книзі в науково – популярному форматі розповідається про одного з найвидатніших українських гетьманів, палких поборників незалежної України, одного з авторів першої української Конституції 5 квітня 1710р. Пилипа Орлика. Простежено його походження, життєвий шлях, політичні погляди; висвітлено поетичний талант та подвижницька діяльність в еміграції.

Для всіх, хто цікавиться минулим України.

 

 

Шевчук В. Козацька держава як ідея в системі суспільно–політичного мислення ХVII- XVIII ст.: У 2-х кн. / В. Шевчук. - К.: Грамота, 2007.- Кн. 1.- 2007.-720 с. - ЦБ, філ. № 1, 2, 3, 7, 9

Книга сучасного українського історика та письменника – це виклад історії однієї з найвизначніших ідей українського державотворення, де автор прагне не лише дослідити ті чи інші явища, а й передусім їх осмислити. Вона містить величезний масив інформації про становлення, розвиток і руйнацію Козацької держави. Видання має значну кількість ілюстрацій. Окремим розділом у книзі подано документи до теми.

 

 

 Яворницький Д.І. Вольності запорозьких козаків / Д.І. Яворницький. – Дніпропетровськ: Січ, 2002. – 359 с. - ЦБ

Історико-топографічний нарис вольностей запорозьких козаків помітний з-поміж численних праць всесвітньо відомого історика, археолога, краєзнавця та письменника академіка Дмитра Івановича Яворницького (1855 – 1940). Особливо цікавий він для мешканців Придніпров’я – чи не кожен знайде тут згадку про дорогі серцю місця.

Книга, яка не перевидавалася понад сто років, і яка вперше виходить українською мовою, настільки докладна, скрупульозна і захоплива змістом, що лишається тільки подивуватися титанічній праці вченого.

До видання також ввійшли справи, знайдені автором в сімейних архівах дворян Катеринославщини, подані в оригіналі.

Last Updated on Tuesday, 15 March 2016 14:04
 
Нікополь Nikopol, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting