On-line

We have 52 guests online
Besucherzahler singles
счетчик посещений


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
PDF Print E-mail
Pearls of Nikopol'schina - Ecodesign
Monday, 29 June 2009 02:17
There are no translations available.

Поддубко Л.М.
Дизайнер, викладач,
член спілки дизайнерів України,
керівник гуртка екодизайну
м. Нікополь, Україна
Біографія


Матеріал надано в авторській редакції   

Якщо Вас зацікавила ця інформація і
Ви бажаєте ознайомитися з нею детальніше,
звертайтеся до нас

 
 
Про стан початкової дизайн-освіти в Україні
(аналіз сучасного стану допрофесійної освіті школярів з основ дизайну)

В наш час питання дизайну викликають не аби який інтерес. До того ж широко розповсюджені й помилкові судження щодо змісту та форми такої діяльності. Здебільшого вони є дуже спрощеними або, навпаки, відірваними від реальної практики. В одному немає сумнівів: настав час ДИЗАЙНУ і це чудово!
 
Про необхідність початкової дизайн-освіти в Україні мова йде ще з 80-х років минулого сторіччя. У 1989 році в однієї з харківських загальноосвітніх шкіл було введено викладання дизайну. Більше року кафедрою дизайну Харківського художньо-промислового інституту (зараз це Державна академія дизайну та мистецтва)  проводився експеримент по впровадженню дизайн-освіти в школі. Робота з дітьми йшла в межах республіканської програми «Дизайн і школа». Викладацьким колективом під керівництвом професора академії, кандидата мистецтвознавства, члена Спілки дизайнерів України Бойчука Олександра Васильовича було розроблено експериментальну програму «Школа дизайну», що мала дворівневий характер втілення: по скороченому (шестирічному) та повному (одинадцятирічному) циклу навчання. Заняття проводилися два рази на тиждень по 2 години.  На жаль, цікавий досвід так і залишився на стадії експерименту.
 
Ідея створення початкового ступеню дизайнерського навчання, що містила в доступній для дітей формі принципи Харківської школи дизайну, пішла в маси. На початку 90-х років в Україні активно почали відкриватися гуртки дизайну не тільки в обласних містах, але й на периферії. Цьому сприяло і те, що слово «дизайн» стало модним, було в усіх на слуху. Саме у 1991 р. в м. Нікополі, що на Дніпропетровщині, на базі Міжшкільного центру трудового навчання та технічної творчості розпочав свою роботу гурток «Основи дизайну та образотворчої грамоти».

На якому ж рівні знаходиться дизайн-освіта школярів в ХХІ ст.? Здається, на тому ж, на нульовому, хоча саме життя підтвердило велику потребу в початковій допрофесійній підготовці молоді. Про необхідність «включення дизайну в освітні програми на всіх рівнях, починаючи з дошкільного», наголошували провідні теоретики й педагоги-дизайнери. Й сьогодні з високих трибун лунають все ті ж «прогресивні заклики», але віз й досі не зрушив з місця, хоча деяка робота в цьому напрямку все ж таки ведеться .
 
З часом осередки початкової дизайн-освіти скупчились по позашкільних навчальних закладах освіти у вигляді гуртків дизайну, паперопластики, моделювання одягу тощо. Оскільки дизайнери, що мають фахову освіту, дуже неохоче йдуть працювати в позашкілля через найнижчу зарплатню серед педагогів, викладачами та керівниками гуртків дизайну частіше за все стають вчителі та виробничники - за необхідністю. Але ті, хто залишається в справі початкової дизайн-освіти, з часом перетворюються на справжніх ентузіастів свого діла, починають складати програми, наочні посібники, розробки окремих занять тощо.

Ось вже понад 20 років Нікопольський міжшкільний центр успішно об’єднує два відділи: трудовий та технічної творчості (бувші  НВК та Станція юних техніків). Адміністрація центру намагається створити максимально сприятливі умови для творчих експериментів педагогів, використовуючи всі можливі стимули для заохочення співробітників. Де який час у центрі існував такий інноваційно-технологічний напрямок, як профіль «Основи дизайну». Викладачами Поддубко Л.М. та Чернявській Т.І. була створена «Програма трудового навчання для учнів 10-12 класів загальноосвітньої середньої школи. Профіль - основи дизайну». Це авторська пропозиція для вивчення дизайну у школах. Курс «Основи дизайну» має не тільки навчальне, а також виховне та розвиваюче значення. Програма знайомить учнів з основними напрямками діяльності дизайнерів, розвиває практичні навички художнього конструювання та проектування, сприяє розвитку творчих здібностей, нестандартного мислення, формує естетичну та загальну культуру школярів На жаль, демографічна ситуація, яка склалась в країні, запобігла подальшому розвитку цього прогресивного напрямку.

Зараз особливо гостро відчувається відсутність методичних розробок, що адресовані викладачам основ дизайну, де б у популярній формі розглядались стрижневі теоретичні питання та методи їхнього застосування в роботі з дітьми шкільного віку. Вчителями-дизайнерами вже накопичений деякий досвід, але проаналізувати його досить важко, тому що він ніким не вивчається та ніяк не узагальнюється. Методичні розробки, що надсилаються на конкурси безслідно зникають й зазвичай не рецензуються. Так само невдало для співавторів закінчилась спроба співробітництва з одним з наукових співробітників Інституту педагогіки АПН України.
 
Поддубко Л.М. складено кілька наочних посібників, що вийшли друком у періодичних освітянських виданнях України. Це фрагменти «Абетки дизайнера» («Пробний урок»), що були надруковані в журналі «Трудова підготовка в закладах освіти» (№ 4, 2006) та на сторінках інформаційно-методичного часопису «Сільська школа України» (№ 3, 2007). До того ж, «Біоніка» (низка занять з біодизайну) надрукована в інформаційно-методичному часопису «Сільська школа України» (№ 1, 2007), авторська програма «Гурток екодизайну», яка була укладена разом із Заслуженим художником України, членом Національної Спілки художників України, доцентом кафедри дизайну Запорізького національного технічного університету Демиденком Олександром Івановичем.  В 2007 р. програмою «Гурток екодизайну» зацікавилось ТОВ «Янус», що в Санкт-Петербурзі, в особі Генерального директора Васильєва В.Є., координатора проекту «ЕкоТехноЕкономіка». В якості інформаційної підтримки вони розмістили анонс програми на своєму сайті www.ecoteco.ru в розділі «Бібліотека». В межах програми «Гурток екодизайну» авторкою складені наочні посібники «Паперові перетворення» (цикл занять з комбінаторики для екологічного виховання в гуртку дизайну) та «Вперед – в минуле!» (екологічне виховання з елементами етнодизайну). Вони представлені на сайті Бібліотечно-інформаційного центру «Слово», сторінка  «Перлини Нікопольщини», розділ "Екодизайн". Подібні напрацювання певно знайдуться в столі кожного викладача з основ дизайну. На них чекають педагоги-позашкільники та вчителі-дизайнери.

Практична діяльність є постійним джерелом для викладацької творчості.  Методична розробка «Дизайнерська композиція» виникла під час підготовки однієї школярки-випускниці до вступних іспитів у вищий навчальний заклад освіти. Оскільки перед тим дівчина пройшла повний курс художньої підготовки у Школі мистецтв м. Нікополя в класі видатного педагога, Відмінника освіти України, вчителя-методиста вищої категорії Дробот Тетяни Юхимівни, працювати з нею було легко. Учениця добре орієнтувалась в поняттях та термінології образотворчої грамоти, виявляла гарячу зацікавленість та жагу до нових знань. В якоїсь мірі це явилось стимулом для появи цього твору.
 
Наочний посібник «Дизайнерська композиція» складається з двох блок-модулів: «Дизайнерська композиція в світоглядному контексті» й «Складові дизайнерської композиції». В свою чергу  до змісту блок-модулів входять 7 міні-модулів, які послідовно розкривають позначені теми. Така форма викладання здається авторові більш сучасною, більш притаманною існуючим реаліям позашкільної освіти та виховання, на відміну від традиційного конспекту заняття в гуртку чи то уроку. Позашкільна освіта – це вільний і самостійно обраний шлях дітей, самореалізація поза заданими жорсткими межами, термінами, темпами, результатами. Для кожної дитини, як і для педагога, навчання в позаурочний час нерозривно пов’язане з розвитком унікально неповторних властивостей кожної окремої особистості, з її самовизначенням, самореалізацією.
 
Метою посібника «Дизайнерська композиція» є навчити учня  формулювати проблему, самостійно будувати алгоритм, послідовність її вирішення, щоб наприкінці роботи отримати якісний продукт дизайнерської діяльності. Викладання матеріалу побудовано на порівнянні та пошуку відмін дизайнерської композиції від класичної, яка є стрижнем образотворчого мистецтва.
 
Оскільки термінологія дизайну на даний момент знаходиться на стадії утворення, в посібнику зроблено спробу дати тлумачення стрижневих фахових понять, категорій та визначень. У методичній розробці «Дизайнерська композиція» матеріал подано популярною мовою, адаптованою до сприйняття дитиною шкільного віку. Дуже допоміг у роботі тлумачний «Словарь русского языка» С.І. Ожегова, а також підручники з дизайну Ю.Г. Божка, І.Т. Волкотруба, В.Я. Даниленка, Т.В. Костенко, П.Є. Щпари, І.О. Розенсон. Спираючись на статті про зарубіжний досвід дизайн-освіти школярів, що були надруковані в різні роки журналом «Технічна естетика», та власний понад 10-річний досвід викладання основ дизайну, авторка пропонує свій варіант визначення деяких фахових термінів. Наприклад, до засобів дизайнерської композиції нею віднесено такі поняття, як лінія, штриховка, пляма (тон, колір), світлотінь, перспектива, гармонійна цілісність. До категорій та якостей запропоновано включити поняття форми й формату, відкритості чи закритості композиції, ритмічну побудову твору, його симетричність чи асиметричність, статичність чи динамічність, а також терміни «масштабність», «пропорційність», «врівноваженість», «контраст» та «нюанс». Навмисно не розглянуті в межах даного наочного посібника такі категорії, як освітленість, фактура, колір, розмір,  конструкційні та оздоблювальні матеріали і деякі інші. Це зроблено з метою надихнути підлітка на власний пошук. За відомим висловом Артура Шнабеля, «роль педагога полягає в тому, щоб розчинити двері, а не проштовхувати в них учня».
 
Окремою складовою в посібнику розглянуто елементи формоутворення дизайнерської композиції, зроблено спробу дати власне тлумачення поняттю «об’єкт дизайну». Необхідність формування саме дизайнерського мислення розглянуто у окремому міні-модулі, оскільки його майже не розвивають в традиційних художніх школах. Авторка не претендує на науковість роботи, а лише робить спробу узагальнити існуючи методики, з метою використання їх у практичній роботі. Наочний посібник «Дизайнерська композиція» може бути використаний вчителями-керівниками гуртків дизайну, а також тими, хто насправді цікавиться художньо-проектною творчістю.
 
Науковим керівником наочного посібника «Дизайнерська композиція» є Демиденко Олександр Іванович - Заслужений художник України, член Національної Спілки художників України, доцент кафедри дизайну Запорізького національного технічного університету. Особливої подяки заслуговує людина, яка попри всю власну зайнятість знаходить час для кураторської діяльності в галузі початкової дизайн-освіти. Така авторитетна підтримка надихає на нові звершення. Сьогодні як ніколи потрібно на державному рівні об’єднувати й досліджувати творчій потенціал педагогів-практиків заради подальшого розвитку початкової дизайн-освіти в Україні.
 
Чекаємо на відгуки на цю статтю від однодумців, всіх тих, кого дійсно бентежить питання безперервної дизайн-освіти, хто має цікавий практичний досвід в цій галузі.
 

Література:
 
  1. Комплексна програма художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах // Наказ МОН України та АПН України від 25.02.2004 р., № 151/11
  2. Концепція Державної цільової програми розвитку національного дизайну на 2007-2011 роки (Проект), п. 3.6 // Сайт Спілки дизайнерів України, http://www.design.org.ua/documents.php.
  3. Бойчук А.В., Шмалько И.С. Первые шаги в дизайне // Опыт работы ХХПИ в рамках республиканской программы  „Дизайн и школа”. – Харьков, 1989 г.
  4. Сидоренко  В.Ф.  Пути перестройки образования. // Техническая эстетика, 1990, №1.
  5. Поддубко Л.М.  Дизайн-освіта в школі. // Мистецтво та Освіта, 2002, № 2.
  6. Поддубко Л.М.  Зробімо відкриття!  // Трудова підготовка в закладах освіти, 2008, № 3.
  7. Поддубко Л.М.  Екологічне виховання школярів засобами дизайну // Мистецтво та Освіта, 2008, № 3.
 
 
 
У разі використання матеріалів цього сайту посилання на сайт обов'язкове 
Last Updated on Thursday, 08 October 2009 13:44
 
Нікополь Nikopol, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting