Печать
Персоналії - Мозолевський Борис Миколайович (1936-1993 рр.)
03.02.2016 14:47
There are no translations available.

Матеріал підготувала:
Стрілецька М.В.
методист БІЦ "Слово"

м. Нікополь, Україна
Біографія

 

Список наукових творів та публікацій Б.М. Мозолевського
Список поетичних творів Б.M. Мозолевського
Список наукових публікацій Б.М. Мозолевського у співавторстві з іншими авторами 
Список публікацій Б.М. Мозолевського у журналах і ЗМІ
Список літературних джерел про життя, діяльність та творчість Б.М. Мозолевського
Список електронних ресурсів про Б.М. Мозолевського
 
 

 

 Список літературних джерел про життя, діяльність та творчість
Б.М. Мозолевського

 

Книги

1. Борис Мозолевський: (1936 - 1993) [Текст] // Література рідного краю: посібник - хрестоматія. - Миколаїв, 2003. - С.105.
2. Борис Мозолевський [Текст] // Письменники Радянської України. 1917 - 1987 : бібліогр. довідник. - К., 1988. - С. 415.
3. Мозолевский Борис Николаевич [Текст] // Николаевцы. 1789 - 1999: энцикл. словарь. - Николаев, 1999. - С. 231.
4. Мозолевський Борис Миколайович [Текст] // Короткий довідник з історії України. - К., 1994 - С. 156.
5. Мозолевський Б.М. : [біограф. довідка] [Текст] // Письменники Радянської України, 1917-1987: біобібліогр. довідник. - К., 1988. - С. 384.
6. Мозолевський Борис Миколайович, поет, археолог [Текст] // Літературна Миколаївщина в особах: бібліогр. покажчик. – Миколаїв, 2001. - С.62.
7. Мозолевський Борис Миколайович [Текст] // УСЕ. Універсальний словник-енциклопедія / Гол. ред. ради чл.-кор. НАНУ Мирослав Попович. - К. : Видавництво «Ірина», 1999. - С. 879.
8. Мозолевський Борис Миколайович [Текст] // Провісники духовності в Україні / За редакцією академіка І.Ф. Кураса, віце-президента НАН України. - К. : Вища школа, 2003. - С. 494.
9. Борис Мозолевський : біограф. довідка [Текст] // Література рідного краю : Письменники Миколаївщини : посібник-хрестоматія / Ред. Н.М. Огренич. - Миколаїв : Видавництво МОІПЛО, 2003. - С. 105.
10. Життя у сяйві пекторалі : До 75-річчя з дня народження Б.М. Мозолевського. Серія «Дослідники рідного краю» [Текст] // Бібліографічне видання краєзнавчого відділу Дніпропетровської обласної научної бібліотеки. - Дніпропетровськ. - 2011.
11. Поема золотого сяйва: [21 червня 1971 року археолог і поет Б.Мозолевський знайшов скіфську пектораль] [Текст] // Український календар - 96. - К., 1995. - С. 195 - 196.
12. Бідзіля В.І. Дослідження Гайманової Могили [Текст] / В.І. Бідзіля // Археологія. Кн. і - К., 1971.- С. 44-56.
13. Власов В. Скіфська пектораль [Текст] / В. Власов, О. Данилевська // Власов В., Данилевська О. Визначні пам’ятки України. - К. : Махаон-Україна, 2009. - С. 18 - 25: іл.
14. Гаркуша Н.М. Мозолевский Б.Н. : [биограф. справка] [Текст] / Н.М. Гаркуша // Николаевцы. 1789-1999 : энцикл. словарь. - Николаев, 1999. - С. 231.
15. Голуб І. «Життя і смерті спивши щедрий келих, усі літа спаливши на вогні...» [Текст] / І. Голуб // Моє Придніпров’я. Календар пам’ятних дат Дніпропетровської області на 2006 рік: Бібліограф. покажчик / Упоряд. І. Голуб.- Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2005.- С. 20-23.
16. Голуб І. Скіфські піраміди [Текст]: [Б. Мозолевський - персонаж оповіді для дітей] // Голуб І. Сім чудес Дніпропетровщини: Літ. пізнавальне видання,- Дніпропетровськ: Дніпрокнига, 1969. - С. 7-31.
17. Гузенко Ю. І. Визначні постаті краю: Мозолевський Борис Миколайович (1936-1993) [Текст] // Миколаївщина: літопис історичних подій. 65-річчю утворення Миколаївської області присвячується. - Херсон : Видавництво «Олді-плюс», 2002. - С. 695-696.
18. Гузенко Ю. І. До 70-річчя від дня народження нашого земляка Б.М. Мозолевського - історика, археолога, скіфолога, поета [Текст] / Ю.І. Гузенко, В.П. Шкварець, Г.П. Шкварець // Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження. V Миколаївська обласна краєзнавча конференція. - Миколаїв, 2004. - С. 329 - 333.
19. Давидко І. Ідеологічні підвалини скіфського суспільства (за матеріалами археологічних досліджень Б. Мозолевського на Нікопольщині) [Текст] / І. Давидко // Нариси культури українців Півдня.- Запоріжжя, 1997.- С. 5-6.
20. Жадько В. О. Некрополь на Байковій горі: літературно-публіцистичне видання [Текст] / В.О. Жадько/ - К., 2008. - С. 205-207, 282.
21. Жадько В. О. У пам'яті Києва: столичний некрополь письменників [Текст] / В.О. Жадько/ - К., 2007. - С. 315.
22. Жадько В. О. Український некрополь : історичний науковий довідник [Текст] / В.О. Жадько/ - К., 2005. - С. 239.
23. Жадько В. О. Байковий некрополь : історичний фотоілюстрований довідник [Текст] / В.О. Жадько / - К., 2004. - С. 157.
24. Жуковський М.П. «І слава, і терни...»: До 70-річчя з дня народження Б.М. Мозолевського [Текст] / М. Жуковський. - Нікополь: НВМФД.- 2006.- 21 с., 4 іл.
25. Курас І.Ф. Мозолевський Борис Миколайович [Текст] / І.Ф. Курас, М.О. Багмет, І.І. Федьков, В.П. Шкварець та ін. // Короткий довідник з історії України. - К. : Вища школа, 1997. - С. 156.
26. Кухар-Онишко О. На терезах вічності [Текст] / О. Кухар-Онишко // Бузький гард. - Миколаїв : МП «Можливості Кіммерії», 1996. - С. 73- 76.
27. Лысенко С.Д. Позднекатакомбные погребения из последних раскопок Б.Н. Мозолевского [Текст] / Лысенко С.Д. // Регіональне і загальне в історії: Тези міжнар. наук, конф., присвяч. 140-річчю від дня народження Д.І. Яворницького та 90-літтю XIII Археологіч. з’їзду (Листопад 1995 р.). - Дніпропетровськ: Пороги, 1995.- С. 72-74.
28. Нізовський А.Ю. Пектораль із Товстої Могили [Текст] / А.Ю. Нізовський // Нізовський А.Ю. Сто великих реліквій і скарбів України. - К. : Арій, 2009. - С. 236 – 240 : ил. (Золота колекція «100 великих»).
29. Низовский А.Ю. Пектораль из Толстой Могилы [Текст] / А.Ю. Низовский // Низовский А.Ю. Сто великих реликвий и сокровищ. - М. : Вече, 2005. - С. 272 - 276: илюстр. – (Золотая коллекция «100 великих»).
30. Підвисоцька О., Черняков І. Пектораль з Товстої Могили – високотехнологічний витвір стародавнього мистецтва [Текст] / О. Підвисоцька, І. Черняков // Пам’ятки України: Історія та культура, т. XXXVIII. - К., 2006.– 64 с.
31. Полин С.В. 30 лет работ Орджоникидзевской экспедиции института археологии НАН Украины [Текст]: [С 1969 г. экспедицию возглавлял Б. Мозолевский] / Полин С.В., Николова А.В. // Регіональне і загальне в історії: Тези міжнар. наук, конф., присвяч. 140-річчю від дня народження Д.І. Яворницького та 90-літтю XIII Археологіч. з’їзду (Листопад 1995 р.).- Дніпропетровськ: Пороги, 1995. - С. 70-72.
32. Сверстюк Є. Етюд з калиною [Текст] / Є. Сверстюк // На святі надій : Вибране. - К. : Наша віра, 1999. - С. 457 - 466.
33. Полякова Л. Скарби Товстої Могили [Текст]: [Репортаж про археолог, знахідки Б. Мозолевського] // Зірниці: Проза. Поезія. Публіцистика.- Дніпропетровськ: Промінь, 1972. - С. 184-190.
34. Співець скіфського степу [Текст] [книга спогадів про видатну та талановиту людину – Бориса Миколайовича Мозолевського] / Упорядник П.К. Ганжа. - Нікополь : СПД Фельдман О.О., 2011. - 312 с.
35. Старовойт Л.В. Особливості сюжетно-композиціонної та образної структури лірічної повісті Б. Мозолевського «Дума про степ» [Текст] / Л.В. Старовойт // Науковий вісник МДУ. - Миколаїв. - 2014. - № 4.
36. Старовойт Л. В. Духовний потенціал творчості Бориса Мозолевського [Текст] // Письменники Миколаївщини: літературно-критичні матеріали до курсу «Літературне краєзнавство»: навч. посібник. - Миколаїв, 2007. - С.108 - 116.
37. Старовойт, Л.В. Духовний потенціал творчості Бориса Мозолевського [Текст] /Л. В. Старовойт // Науковий вісник Миколаївського державного університету : збірник наукових праць / ред. М. І. Майстренко [и др.]. - Миколаїв : МДУ, 2008. - Вип. 17 : Філологічні науки. - С. 142-147.
38. Старовойт Л. В. Письменники Миколаївщини : Літературно-критичні матеріали до курсу «Літературне краєзнавство» : навчальний посібник [Текст] / Л. В. Старовойт. - Миколаїв : Іліон, 2007. - С. 108-116.
39. Шкварець, В.П. Миколаївці: визначні історики минулого. Про минуле заради майбутнього [Текст] : підручник для студ. вищих навч. закладів / В. П. Шкварець ; ред. П. М. Тригуб. - 2-е вид., випр., доп. - Миколаїв : Видавництво МДГУ ім. П.Могили. - 2005. - 147 с.
40. Шкварець В. Б. М. Мозолевський [Текст] // Миколаїв : Видавництво МДГУ ім. П. Могили. - 2006. - 244 с.
41. Шкварець В.П. Борис Миколайович Мозолевський. Життя і творчість [Текст]. - Миколаїв : ТОВ ВіД. - 2004.
42. Шкварець В. Добірка з 6-ти статей про життя і творчість Б.М. Мозолевського, присвячена 70-річчя з дня народження. Б.М. Мозолевського [Текст] // Краєзнавчий альманах. - 2006. - № 1. - С. 5-45.
43. Шкварець В. П. Мозолевський Борис Миколайович (1936-1993) [Текст] // Історія рідного краю. Миколаївщина : Посібник. - Миколаїв : Видавництво МДГУ ім. П. Могили, 2004. - 257-258.
44. Шкварець В. П. Життєвий шлях Бориса Мозолевського [Текст] // Політика: історія і сучасність : Збірник наукових праць. - Випуск 2. - Миколаїв; Одеса: ТОВ Від, 2004. – С. 233-249.
45. Шкварець В. П. Мозолевський Борис Миколайович [Текст] // Корифеї української науки. - Миколаїв; Одеса, 2000. -С. 87-90.


Журнали

1. Бибикова B.И. К интерпретации остеологического материала из скифского кургана Толстая Могила [Текст] / B.И. Бибикова // Советская археология. - 1973. - № 4. - С.63-68.
2. Гаркуша Н.М. Сокровищ скифских первооткрыватель [Текст] / Н.М. Гаркуша // Скифский щотижневик. – 2003. – 26 лютого (№ 9). – С. 39.
3. Дидыч А. Скифская степь Бориса Мозолевского: к 65-летию со дня рождения николаевского археолога и поэта [Текст] / А. Дидыч // Николаев. - 2001. - № 3-4. - С. 61-63.
4. Дзюба І. Скіфський степ під небом України [Текст] / І. Дзюба // Дніпро. - 1984. - № 7. - С. 120-127.
5. Загребельный А. Скифский царь : о жизни и деятельности Бориса Мозолевского [Текст] / А. Загребельный // Фокус. - 2007. - № 14. - 82 с.
6. Кухар-Онишко О. С. На терезах вічності [Текст] / С.О. Кухар-Онишко // Бузький Гард: Громадсько-політичний та літературно-художній альманах. - 1996. - С. 73-76.
7. Мирошина. Т.В. Скифские калафы. [Текст] / Т.В. Мирошина // Советская археология. - 1980. - № 1. - С.30-45.
8. Панченко В. Той, чия душа «край Скіфії стояла...» : про збірку поезії Бориса Мозолевського [Текст] / В. Панченко // Літакцент : сучасна література в колі твого читання : альманах. К. : Темпора, 2008. - Вип. 1. - 2008. - С. 156-161.
9. Попова Г. Про взаємини та особисту дружбу з Б. М. Мозолевським у споминах А.В. Харлановича [Текст] / Г. Попова, В. Шкварець // Краєзнавчий альманах. - 2006. - № 1. - С.35-39.
10. Полидович Ю. Пектораль - символ жизни и смерти [Текст] / Ю. Полидович // Журнал о металле. - 2006. - № 3/4. - С. 82-85: ил.
11. Радишевський Р. Батьку мій, сивий степе [Текст] / Р. Радишевський // Київ. - 1984. - № 7. - С. 10-13.
12. Русецький Л. Пролог до пісні [Текст] / Л. Русецький // Донбас - 1983. - № 1. - С. 104-105.
13. Славинський М. Пектораль [Текст] / М. Славинський // Віче. - 2006. - № 3/4. - С. 72-74
14. Станко В. Спомини про окремі штрихи з життя й діяльності Б.М. Мозолевського [Текст] / В. Станко // Краєзнавчий альманах. - 2006. - № 1. - С. 44-46.
15. Харланович А. Золоте відлуння пекторалі: (спогади про Бориса Мозолевського, археолога, поета, друга) [Текст] / А. Харланович // Краєзнавчий альманах. - 2006. - № 1. - С. 39-43.
16. Череватенко Л. Степе мій полиновий і тирсовий…: [про творчість Б. Мозолевського] [Текст] / Л. Череватенко // Дніпро. - 1996. - № 11-12. - С.4-6.
17. Шилов Ю. Борис Мозолевський. Події і легенди. Розуміння реальності безсмертя [Текст] // Вітчизна. - 1994. - № 9-10. - С. 142-146.
18. Шкварець В. Борис Миколайович Мозолевський [Текст] / В. Шкварець // Краєзнавчий альманах. - 2006. - № 1. - С. 5-26.
19. Шкварець В. Поетична та прозова творчість ученого, історика, археолога Бориса Миколайовича Мозолевського [Текст] / В.П. Шкварець, Г.П. Шкварець // Краєзнавчий альманах. - 2006. - № 1. - С. 27-35.
20. Шкварець, В.П. Історико-археологічна спадщина Бориса Мозолевського [Текст] / В.П. Шкварець // Краєзнавчий альманах. - 2006. - № 1. - C. 11-22.
21. Шкварець, В.П. Кільки новітніх зауваг до вивчення історично-археологічної спадщини Б.М. Мозолевського [Текст] / В.П. Шкварець // Краєзнавчий альманах. - 2006. - № 1. - C. 23-26.
22. Шкварець, В.П. Поетична та прозова творчість ученого, історика, археолога Бориса Миколайловича Мозолевського [Текст] / В.П. Шкварець // Краєзнавчий альманах. - 2006. - № 1. - C. 27-35.
23. Шкварець, В.П. Про співця рідного краю - «кароокої Скіфії» - Бориса Миколайовича Мозолевського [Текст] / В.П. Шкварець // Краєзнавчий альманах. - 2004. - № 1. - С. 124-131.
24. Шкварець В. Мозолевський Борис Миколайович (1936-1993) [Текст] / В. Шкварець // Історія України. - 2010. - № 6. - C. 36-40.


Газети

1. Александров О. Таємниці скіфських курганів [Текст]: [Скіф, поховання на територїі Нікопол. р-ну] / О. Александров // Народна правда. - 2007. - № 45. - 26 жовтня. - С. 11.
2. Андреев Д. Найдут ли археологи еще одну золотую пектораль? [Текст]: [Раскопки на территории Орджоникидзев. ГОКа] / Д. Андреев // Днепров. правда. - 2000. - 5 октября.
3. Археолог в гостях у журналістів [Текст]: [Прес.-конф. відбулась у Будинку преси в Дніпропетровську] // Прапор юності. - 1971. - 31 липня.
4. Байдуков В. О чем поведал Чертомлыкский курган [Текст]: [Ценные находки из Чертомлык. кургана, история археолог, находок] / В. Байдуков // Никопольские известия. - 2001. - 22 марта.
5. Байдуков В.В. Сокровища Толстой Могилы [Текст]: [Воспоминания историка о раскопке скиф, кургана Толстая Могила] / В.В. Байдуков // Никопольские известия. - 2001. - 15 февраля. - С. 12.
6. Бард В. Борис Мозолевский – поет и романтик [Текст] /В. Бард // Никопольская правда. - 2006. - 5 августа (№ 90-91).
7. Бельская Г. Диалог со скифами [Текст]: [Результаты раско¬пок кургана Толстая Могила] / Г. Бельская // Сов. Белорусия. – 1971. - 4 декабря.
8. Богуш П. Нова знахідка Мозолевського [Текст] // Вісник Апостолівщини. - 1991. - З жовтня.
9. Богуш П. Нова знахідка Мозолевського [Текст]: [біля с. Горняцького Нікопол. р-ну] / Богуш П. // Зоря.- 1991.- 21 верес.
10. Бойченко В. Стрілою правди : про книжку поета-земляка Б. Мозолевського [Текст] / В. Бойченко // Щотижня. - 1992. - 12 вересня.
11. Бондаренко С. Миллионы в авоське. Уникальные страницы жизни поэта, открывшего миру пектораль [Текст] // Киевские ведомости. - 2002. - 23 августа.
12. Бондарь О. Сокровища Толстой Могилы увидел во сне [Текст] / О. Бондарь // Голос Украины. - 2006. – 30 июня (№ 118). - С. 20.
13. Борис Николаевич Мозолевский: (История находки пекто рали на Днепре) [Текст] // Киев, ведомости.- 2005.- 23 июня.- (№ 128).- С. 9
14. Букреева А. Возвращение Золотой пекторали [Текст]: [В историч. музее состоялась пресс-конф., посвящ. экспонированию скиф, пекторали] / А. Букреева // Зоря. Город. - 2007. - 29 марта. - С. 21.
15. Букреева А. Повернення Золотої пекторалі [Текст]: [Прес- конф., присвяч. експонуванню в ДІМ скіф, пекторалі] / А. Букреева // Зоря. - 2007. - 27 березня. - С. 4.
16. Варивода Л. Улюбленець Кліо і Ерато [Текст] / Л. Варивода // Никопольские известия. – 2002. - 5 февраля. - С. 2.
17. Васильченко С. До предків на... здобич [Текст]: [Розкопки курганів на Дніпропетровщині] / С. Васильченко // Молодь України. - 1979. - 22 листоп.
18. Ганжа П. Сонячне сяйво скіфського степу [Текст] / П. Ганжа // Південна зоря. - 2009. - 10 грудня (№ 163).
19. Ганжа П. Хоча б посмертно [Текст] / П. Ганжа // Літературна Україна. - 2006. - 9 березня (№ 163).
20. Ганжа П. Нікопольщина – земля велетнів духу [Текст] / П. Ганжа // Електрометалург. - 2010. - 21 серпня (№ 34).
21. Ганжа П. З царями Скіфії – віч-на-віч [Текст] / П. Ганжа // Никопольская правда. - 1998. - 2 лютого.
22. Ганжа П. Січеслав шанує свого співця й дослідника [Текст] / П. Ганжа // Проспект Трубников. - 2011. - 3 березня (№ 18).
23. Глядченко В., Разуваєва Н. Людина, яка знайшла пектораль [Текст] / В. Глядченко, Н. Разуваєва // Південна зоря. - 2011. - 11 лютого.
24. Голуб I. Археолог і поет [Текст] / I. Голуб // Золотий фонд України. - 1996. - № 2.
25. Голуб Я. Життя і смерті спивши щедрий келих, усі літа спаливши на вогні [Текст] / Я. Голуб // Джерело. - 2006. - лютий (№ 5-6).
26. Голубчик Л. Живи, курган! [Текст] : [Толстая Могила в окре¬стностях Орджоникидзе] / Л. Голубчик // Днепров. правда. - 2000. - 18 апреля.
27. Голубчик Л. Сокровища скифрких курганов [Текст] : [Дослідження Чортомлиц. кургану] / Л. Голубчик // Днепров. правда. - 1981. - 11 октября.
28. Горобець М. Пам’яті видатного археолога Бориса Миколайовича Мозолевського [Текст] / М. Горобець // Кадри - селу. - 2006. - 28 лютого. - С. 6-7.
29. Грабовська В. Покинув степ останній скіфський цар [Текст] : [Засідання клубу «Ріднокрай» ДОУНБ, присвяч. пам’яті Б. Мозолевського] / В. Грабовська // Наше місто. - 2001. - 20 лютого.
30. Грибовський В. Новий сюрприз сивого кургану [Текст] / Грибовський В. // Нікопольська правда. - 1971. - 30 червня.
31. Губенко В. З думою про Мозолевського [Текст] / В. Губенко // Рад. Прибужжя. - 1995.- 16 лютого.
32. Давидко І. Під знаком Скіфії [Текст] / І. Давидко // Степове братство. - 1996. - березень (№ 4).
33. Давидко І. Слово золотої пекторалі [Текст] / І. Давидко // Нікопольська правда. - 1996. - 4 липня.
34. Данилин В. «Скифское золото» [Текст]: [Пектораль] / В. Данилин, И. Уварова // Декорат. искусство.-1976. - № 7. - С. 27-30.
35. Дзюба І. Скіфський степ під небом України [Текст] / І. Дзюба // Дніпро - 1984. - № 4. - С. 120-127.
36. Дзюба І. Борисові Мозолевському – 50 [Текст] / І. Дзюба // Літературна Україна. - 1986. - 6 лютого.
37. До всіх, хто небайдужий [Текст]: [Про Б. Мозолевського] // Слово. - 2000. - 3 февраля.
38. Досконалість, втілена у золоті [Текст]: [Тематика зображень на золотій пекторалі з Товстої Могили] // Вісті Придніпров’я. - 1999. - 27 серпня. - С. 13.
39. Довгань Р. Його Пектораль [Текст] // На світлу пам'ять Бориса Миколайовича Мозолевського // Вечерний Николаев. – 1993. – 9 грудня.
40. Думанский В. День Пекторали [Текст] / В. Думанский // Зеркало недели. - 2008. - 30 августа (№ 32). - С. 21.
41. Дьяченко О. Пам’яті Б.М. Мозолевського [Текст] / О. Дьяченко // Південна зоря. - 1995. - 28 лютого.
42. Еськов А. Золотая страница скифской летописи [Текст]: [Расшифровка сюжетов, изображенных на ножнах меча скиф, царя] / А. Еськов // Днепров. правда. - 2003. - 4 июля. - С. 6.
43. Еськов А. Тайны золотой пекторали [Текст]: [Пектораль как герб скиф, региона] / А. Еськов // Крила.- 2001. - № 4/5. - С. 235-239.
44. Живило О. Душа мого народу - скарбниця головна [Текст]: [Про пектораль] / О. Живило // Днепр вечерний. - 1994. - 2 августа.
45. Жуковський М. Згадаймо Бориса Мозолевського [Текст] / М. Жуковський // Південна зоря.- 2001.- 6 лютого.
46. Жуковський М. Мовчки огляну з портрета шлях, що судилось пройти... [Текст] / М. Жуковський // Південна зоря. – 2010. - 13 августа.
47. Жуковський М. «Скіфія відкрила мені таємницю» [Текст] / М. Жуковський // Венал-Визит. - 2001. - 1 февраля.
48. Жуковський М. Пам’яті вченого [Текст] / М. Жуковський // Південна зоря. - 1993. - 25 вересня.
49. Жуковський М. Таємниці кургану Чортомлика [Текст] / М. Жуковський // Венал-Визит. - 1997. - 27 ноября.
50. Жуковський М. Таємниці старого Чортомлика [Текст] / М. Жуковський // Зоря. - 1985. - 14 вересня.
51. Загребельный А. Скифский царь : о жизни и деятельности Бориса Мозолевского [Текст] / А. Загребельный // Вестник Прибужья. - 2011. - 14 июля (№ 28). - С. 10.
52. Занудько М. Золотий кабан з Хоминої Могили [Текст] / М. Занудько // Південна зоря. - 1989. - 23 березня.
53. Занудько М. Нова сторінка Скіфії [Текст] / М. Занудько // Зоря. - 1971. - 4 червня.
54. Звірко В. «Сизим свистом над синім степом славить вітер скіфське ім’я» [Текст] / В. Звірко // Наше місто. - 2001. - 7 лютого.
55. Зеленяк Т. Вспомнили добром. Книголюб [Текст] / Т. Зеленяк // Трубник. - 1993. - 25 декабря.
56. Зерчанинов Ю. Репортаж из Толстой Могилы [Текст] / Ю. Зерчанинов// Юность. - 1971. - № 7. - С. 100-102.
57. Знахідки у скіфському кургані [Текст] // Робітн. газ. - 1970. - 19 вересня.
58. Золото скифских курганов [Текст]: [Фото и описание пекторали] // Днепр вечерний. - 1977. - 23 августа.
59. Золотой календарь [Текст]: [Новое о скиф, пекторали] // Днепров. правда. - 1998. - 3 июня.
60. Зор М. Пам’яті Бориса Мозолевського [Текст] / М. Зор // Родной Никополь. - 2011. - 10 лютого.
61. Іонова А. Вечір пам’яті Б. Мозолевського [Текст]: [Відбувся у Нікопол. медучилищі] / А. Іонова // Нікопол. правда. - 2001. - 13 лютого.
62. Кагук Ф. Скіфське золото Бориса Мозолевського [Текст] // Зоря: Газета Веселинівської районної державної адміністрації та районної Ради народних депутатів. - 2002. - 31 серпня.
63. Кіпіані В. Співець «кароокої Скіфії»: на світлу пам’ять Бориса Миколайовича Мозолевського [Текст] / В. Кіпіані // Вечерний Николаев. - 1993. - 9 грудня.
64. Кириленко О. Данилів курган [Текст]: [Археолог, знахідки поблизу Орджонікідзе] / О. Кириленко // Робоча газета. - 1975. - 30 липня.
65. Киянский Д. И великие молчальники курганы охраняют сон степних владык [Текст] / Д. Киянский // Зеркало недели. – 1999. - (№ 2). – 16 января.
66. Киянский Д. Загадка скифских «пирамид» [Текст] / Д. Киянский // Днепров. правда.- 1990.- 16 декабря.
67. Киянский Д. Пектораль под. микроскопом [Текст] / Д. Киянский // Зеркало недели. - 1999. - 28 августа (№ 34). - С. 15.
68. Колесова С. А мальчик лежал на холодном ветру ничем не прикрытый [Текст] / С. Колесова // Трубник. - 1991. - 21 сентября.
69. Колинько В. Где прячется «желтый дьявол»? [Текст] / В. Колинько // Вечерний регион. - 2003. - № 17.- 24 апреля.
70. Коновалюк С. Его последнее лето [Текст] / С. Коновалюк // Никопольская правда. - 1996. - 1 февраля.
71. Коновалюк С. Вот завтра зацветут тюльпаны... [Текст] /С. Кіпіані, В. Коновалюк // Трубник. - 1993. - 25 декабря.
72. Коновалюк С. Его последнее лето [Текст] / С. Коновалюк // Нікопольская правда. - 1996.- 1 лютого.
73. Красюк Л. Геніальні знахідки [Текст] / Л. Красюк // Народне слово. - 2006. - 2-8 лютого.
74. Кравченко Т. Скіфське золото [Текст] : [Археолог, знахідки в Товстій Могилі] // Наука и жизнь. - 1971. -№ 9. - С. 10-12.
75. Кривопальцев В. Таємниця скіфського кургану [Текст]: [Товстої Могили] / В. Кривопальцев // Прапор юності. - 1971. - 12 червня.
76. Крівченко О. Нехай не згасне сяйво пекторалі [Текст]: [Захід з нагоди знахідки скіфської пекторалі в Товстій Могилі] / О. Крівченко // Козацька вежа. - 2006. - 28 червня.- С. 1.
77. Кугук Ф. Скіфське золото Бориса Мозолевського [Текст] / Ф. Кугук // Зоря. - 2002. - 7 вересня.
78. Кухар-Онишко О. С. У пошуках Скіфії: нещодавно пішов з життя видатний археолог і поет Борис Мозолевський [Текст] / О. С. Кухар-Онишко // Рідне Прибужжя. - 1993. - 4 грудня.
79. Кухар-Онишко, О. Легенди скіфського степу : За мотивами лірики Б. Мозолевського [Текст] /О. Кухар-Онишко // Український південь. - 1994. - 27 січня.
80. Кухар-Онишко, О. На терезах вічності [Текст] / О. Кухар-Онишко// Радянське Прибужжя. - 1995. - 17 жовтня.
81. Литвиненко Т. Золота симфонія пекторалі [Текст]: [Історія знайдення пекторалі в Товстій Могилі] / Т. Литвиненко // Козацька вежа. - 2006. - 21 червня. - С. 3.
82. Логинов А. Услышь голос предков! [Текст]: [История пекто- рали] / А. Логинов // Днепров. правда. - 2007. - 6 апреля. - С. 12.
83. Лиховод І. Де житиме пектораль? [Текст] / І. Лиховод // День. - 2010. - 11 листопада (№ 206). - С. 6.
84. Маслов А. Скиф ушел... : Пам`яті Бориса Мозолевського [Текст] / А. Маслов // Киевские ведомости. - 1993. - 29 октября.
85. Месть скифских царей: [о Б. Мозолевском и раскопках древних курганов, которые, как утверждают ученые, связаны с заклятиями] [Текст] // Новое поколение. - 2003. - 29 октября. - С. 6.
86. Митько А Про що розповідають могили [Текст]: [Розкопки у Нікопол. р-ні] / А Митько // Сільські новини. - 1999. -13 серпня. - С. 8.
87. Михайленко А. Пектораль Бориса Мозолевського [Текст] / А. Михайленко // Вісті. - 2006. - № 4. - 26 січня.
88. Мозолевська В. Пливе в печаль дорога пізня: до 70-річчя Бориса Мозолевського / В. Мозолевська [Текст] // Літературна Україна. - 2006. - 9 лютого. - С.1, 4.
89. Найденко И. По ту сторону вечности [Текст] / И. Найденко // Криворож. ведомости. - 1996. - 22 февраля.
90. Нетлінна краса віків [Текст] // Україна. -1971. - № 39. - С. 12-13.
91. Носенко Н. Золото скифов [Текст]: [Археолог, находкк на Никополыцине] / Н. Носенко // Никопольская правда. - 1980. - 9 октября.
92. Носенко М. По таємниці - в Скіфію [Текст] / Н. Носенко // Зоря.- 1979.- 20 жовт.
93. Нетудыхата Т. Жертва скифского кургана: [Б. Мозолевский и пектораль] [Текст] / Т. Нетудыхата // Южная правда. - 2003. - 30 октября. - С. 5.
94. Новицький Є. Пішов у синє небо він…[Текст] // При бузький вісник : газета Первомайської міської та районної Рад народних депутатів. -1996. - лютого.
95. Охрімович А. Що повідала «Соболева Могила» [Текст] / Охрімович А // Культура і життя. - 1992. - 11 січня. - С. 7.
96. Павлов Б. Зустріч із вченим [Текст] / Б. Павлов // Південна зоря. - 1988. - 13 жовтня.
97. Павлів В. Підсумок життю і боротьбі…[Текст] / В. Павлів // Літературна Україна. - 2008. - квітень.
98. Паламарчук М. Це набагато більше, ніж просто боротися [Текст] // Час. - 1996. – 9 лютого.
99. Панкина В. Прикосновение к прошлому [Текст]: [Раскопки Чер- томлык. кургана] / В. Панкина // Днепров. правда. - 1984. - 11 октября.
100. Панасенко О. Пам’яті Бориса Мозолевського [Текст] / О. Панасенко // Синельників. вісті. - 1993. - 6 листопада.
101. Панченко В. «Край скіфії душа моя стояла...» [Текст] / В. Панченко // Київ. - 2008. - № 5/6. - С. 183-186.
102. Панченко В. Провідник у світ Скіфії: від мордовських Бориса Мозолевського врятувала золота пектораль. Український Тиждень. – 2012. - 4 квітня. - С. 48-49.
103. Петренко В. Прикоснулись к тайнам скифов [Текст] / В. Петренко // Никопольская правда. - 2006. - 12 сентября.
104. Пектораль. Товста Могила: [Текст. Фото] // Пам’ять століть. - 1996. - № 3.
105. Пектораль Товстої Могили [Текст] // Приорільська правда. - 1981. - 6 липня.
106. Печерський Ю. Таємниця Товстої Могили [Текст] / Ю. Печерський // Шахтар Марганця. - 1971. - 29 червня.
107. Полин С. Борис Мозолевский: дарить прошлое [Текст] / С. Полин // Зеркало недели. - 2006. - 18-24 февраля. - С. 13.
108. Полін С. Борис Мозолевський: дарувати минуле [Текст] / С. Полін // Інститут археології НАН України.- 2006. - № 6. - 18-24 лютого.
109. Полин И. Из недр ему смотрела пектораль [Текст] / И. Полин // Днепр вечерний. - 2006. - № 17. - 4 февраля. - С. 5.
110. Полин И. Свидание с вечностью: Два тысячелетия хранила тайну Толстая Могила [Текст]: [Об археолог. раскопках] / И. Полин // Днепр вечерний. - 2003. -10 января.
111. Полякова Л. Сокровища Толстой Могилы [Текст] / Л. Полякова // Днепров. правда. - 1971. - 27 июня.
112. Полынин Г. И облака, как лебеди, летят, и крылья белые ломают о курганы [Текст] / Г. Полынин // Проспект трубников. - 2000. - 24 июня.
113. Продан М. Пам'ять про них в наших серцях (спогади) [Текст] / М. Продан // - 2011.
114. Прокопенкю А. Золотой полумесяц [Текст] / А. Прокопенко // Известия. - 1971. - 27 июня.
115. Пятигорец С. Пектораль удивляет мир [Текст] / С. Пятигорец // Булава. - 2001. - 8 марта.
116. Пятигорец С. А степ все світиться курганами [Текст] / С. Пятигорец // Никопольские известия. - 2005. - 29 грудня.
117. Радишевськіий Р. Батьку мій, сивий степе [Текст] / Р. Ради-шевський // Київ. - 1984. - № 7. - С. 10-13.
118. Рижий I Голоси епох [Текст] / І. Рижий // Друг читача. - 1986. - 11 грудня.
119. Роллє Р., Мурзін В. Перші результати сучасного дослідження скіфського кургану Чортомлик [Текст] / Р. Роллє, В. Мурзін (переклад з німецької Л. Потапенко) // Україна. - 1990. - березень (№311).
120. Рубан В. Дослідник і співець скіфського степу [Текст] / В. Рубан // Український південь. - 2006. - 2 березня. С. 6.
121. Рубан В. Учёный и певец скифских степей: [70 лет со дня рождения Бориса Мозолевского] [Текст] / В. Рубан // Южная правда. - 2006. - № 22. – 25 февраля. - С.5.
122. Рубан В. Я памятник воздвиг [Текст] / В. Рубан // Южная правда. - 2006. - 30 июня (№ 71). - С.5.
123. Руденко І. Великий патріот України [Текст] / І. Руденко // Никопольская правда. - 1998. - 22 серпня.
124. Русецькнй Л. Пролог до пісні [Текст] / Л. Русецький // Донбас.- 1983.- № 1.- С. 104-105.
125. Савчук М. Знахідка в Денисовій Могилі [Текст] : [Поблизу м. Орджонікідзе] / М. Савчук // Зоря. - 1975. - 28 червня.
126. Світлої дам’яті Бориса Мозолевського [Текст] // Козацька родина. - 2003. - № 9.
127. Серый А.С. Борисове золото [Текст]: [Спогади про зустрічі з Б. Мозолевськигм] / А.С. Серый // Слово. - 2000. - 10 февраля.
128. Серый А. В память о Борисе Мозолевском [Текст] / А. Серый // Репортер. - 2001. - № 11. - 6 февраля.
129. Синіченко Н. Вірний син рідної землі [Текст] / Н. Синіченко // Козацька вежз. - 2006. - 8 лютого. - С. 3.
130. Сініченко Н. «Я прийшов у світ задивлений по єдину пектораль...» [Текст] / Н. Сініченко // Сіл. новини. - 2006. - 24 серпня. - С. 13.
131. Скарби скіфюької могили [Текст] // Робітнича газета. - 1971. - 2 липня.
132. Скифия с высоты Толстой Могилы [Текст] : [У Будинку преси відбулась прес.-конф. з нач. Орджонікідзев. експедиції ін-ту археології Б. Мозолевським] // Днепров. правда. - 1971. - 31 июля.
133. Славинський М. Полиновий поблиск пекторалі [Текст] / М. Славинський // За Українську Україну. - 2008. - 17-23 січня (№ 1-2).
134. Славинський М. Пектораль для вічності [Текст] / М. Славинський // Укр. газета. - 2004. - № 34. - 9-15 вересня.
135. Славутич Я. Атавістичне: Борисові Мозолевському [Текст] : [Вірш] / Я. Славутич // Монастир, острів. - 1994. - листопад-грудень. - С. 41.
136. Смотряков Н. Ключ к тайнам Скифии [Текст] : [Находки Орджоникидзев. экспедиции] / Н. Смотряков // Труд. - 1973. - 23 сентября.
137. Стецюк В. Світлої пам’яті Б.М. Мозолевського [Текст] / В. Стецюк // Металлург. - 1993. - 25 вересня.
138. Суков М. Розбуджені кургани [Текст] : [Відкриття скіф. поховання V ст. до н.е.] / М. Суков // Зоря. 1995. - 3 верес.
139. Суховеев В. Скіфське золото [Текст] / В. Суховеев // Молодь України. - 1970. - 5 липня.
140. Таємниця скіфського кургану [Текст] // Рад. життя. - 1971. - 17 червня.
141. Терентьева Н. Пектораль. Возвращение... [Текст] : [В музей им. Яворницкого прибыла скиф. пектораль ] / Н. Терентьева // Вісті Придніпров’я. - 2007. - № 26. - 26 берез. - С. 16.
142. Титов В. Душа его здесь в Скифии [Текст] / В. Титов // Криворож. ведомости. - 1996. - 1 февраля.
143. Тороп С. Последний романтик степи [Текст] / С. Тороп // Проспект Трубников. - 2011. - 3 февраля (№ 10).
144. Тротнер В. Шляхами археолога Бориса Мозолевського [Текст] / В. Тротнер // Під знаком руди і металу. - 2009. - № 1. - С. 10.
145. Тупайло С. Співець українського степу" [Текст] / С. Тупайло // Рідне Прибужжя. - 2006. - 18 лютого. - С. 3.
146. Турина Л. Что в курганах? [Текст]: [Раскопки Чертомлык. кургана] / Л. Турина // Комсомол, правда. - 1971. - 10 июля.
147. Уникальная находка археологов [Текст]: [В Товстій Могилі] // Правда Украины. - 1971. - 9 июня.
148. Фатєєв Е. Спогади про видатного археолога [Текст] : [У Нікопол. краєзнав. музеї відзначили день пам’яті Б. Мозолевсько- го] / Е. Фатєєв // Південна зоря. - 2000. - 15 лютого.
149. Фатєєв Э. 60 столетий истории от неолита до наших дней [Текст]: [Чертомлык меняет имя] / Э. Фатєєв, И. Анцышкин // Репортер. - 2009. - 15 вересня. - № 74. - С. 6.
150. Фатеев Э. Свет далекой пекторали [Текст] / Э. Фатеев // Никопольская правда. - 2001. - 21 июня.
151. Филипчук Н. «Чому я, мамо, таким вродився? Всі кулі світу ідуть крізь мене…» [Текст] / Н. Филипчук // Голос Украины. - 2009. - 21 січня. - № 9. - С. 14-15.
152. Філіпчук Н. Чому я, мамо, таким вродився? Всі кулі світу ідуть крізь мене: Фамільні мемуари [Текст] / Н. Філіпчук // Голос України. - 2009. - 21 січня. - C. 14-15.
153. Харланович А. Сяйво золотої пекторалі [Текст] // Радянське Прибужжя. - 1997. - 13 вересня.
154. Чаплигін Г. Славнозвісну скіфську пектораль знайшли ...завдяки випадку. Курган Товста Могила хотіли продати як чернозем, але перед цим, на щастя, запросили археологів...: 14 років тому 13 вересня 1993 року пішов з життя Борис Мозолевський [Текст] / Г. Чаплигін // Нікопольська правда. - 2007. - 13 вересня.
155. Чаплыгина А. Удивительные страницы из жизни поэта и археолога, даровавшего миру пектораль [Текст] / А. Чаплыгина // Электрометаллург. - 2006. - № 4. - 24 января.
156. Чаплицький Г. Славнозвісну скіфську пектораль знайшли завдяки випадку? [Текст] / Г. Чаплицький // Никопольская правда. - 2007. - 13 вересня.
157. Чемерис В. Пектораль [Текст] / В. Чемерис // Літературна Україна. - 1996. - 1 серпня.
158. Череватенко Л. Дорогою одчайної любові [Текст] / Л. Череватенко // Кур’єр Кривбасу. - 1996. - № 51-52. - С. 7-8.
159. Череватенко Л. Борис Мозолевський: «Люблю тебе, гіркий мій степе» [Текст] / Л. Череватенко Л. // Рідне Прибужжя. - 2008. - 24 червня (№ 70). - С.3.
160. Череватенко Л. Я воскресну в тридцятім столітті [Текст] // Літературна Україна. - 1998. - 2 липня.
161. Череватенко Л. Правдонько наша [Текст] // Літературна Україна. - 1997. - 10 квітня.
162. Черкаська Г. Поет, шукач скарбів і волі : [Борис Мозолевський] [Текст] / Г. Черкаська // Голос України. - 2014. - № 229. - С. 12.
163. Черкашина Л. И снова - Толстая Могила [Текст] / Л. Черкашина // Днепров. правда. - 1975. - 17 июня.
164. Черкащенко О. Яку таємницю він забрав з собою (до 6-ї річниці з дня смерті Б. Мозолевського) [Текст] / О. Черкащенко // Булава. - 1999. - 23 вересня (№ 38).
165. Черкащенко О. Еще одну открыть бы пектораль [Текст] / О. Черкащенко // Визит-Венал. - 2000. - 3 февраля.
166. Черненко Є.В. А, може, це телепатія? [Текст] : [Знахідки в Товстій Могилі] / Є.В. Черненко // Культура і життя. - 1971. - 26 серпня.
167. Черненко Е. За одну из самых ценных археологических находок ХХ века - золотую скифскую пектораль - киевский ученый Борис Мозолевский получил трехкомнатную квартиру : Интервью с доктором исторических наук профессором Е. Черненко [Текст] / Е. Черненко // Факты и комментарии. - 2006. - 11 июня (№ 111). - С. 7.
168. Черненко Є. Нові скарби Товстої Могили [Текст] / Є. Черненко, М. Занудько // Зоря. - 1971. - 27 червня.
169. Чинаев А. Скифское золото украинского Шлимана : [к 75-летию Бориса Мозолевского] [Текст] / А. Чинаев // Южная правда. - 2011. - 1 лютого (№ 11). - C. 2.
170. Чубенко В. З думою про Мозолевського [Текст] // Радянське Прибужжя. - 1995. - 16 лютого.
171. Чубенко Є. Край Скіфії душа його стояла [Текст] : [Б. Мозолевський та Криворіжжя] / Є. Чубенко // Червоний гірник. - 2005. - 25 жовтня. - С. 6.
172. Шатунов В. Я знайшов ії 21 червня о 14 годині 30 хвилин [Текст] / В. Шатунов // Никопольские известия. - 2001. - № 49. - 21 червня.
173. Шатунов В. Борис Мозолевский: «А степ все світиться курганами...» [Текст]: [Спогади про археолога] / В. Шатунов // Никопольские известия.- 2006. - 9 февр. - С. 10.
174. Шевченко Ф.П. Щораз - нові повідомлення [Текст] : [Знахідки в Товстій Могилі] / Ф.П. Шевченко // Культура і життя. - 1971. - 26 серпня
175. Шестаков А. Краса, вкарбована у вічність [Текст] / А. Шестаков // Україна. - 2008. - № 7/8. - С. 96-98
176. Шилов Ю. Борис Мозолевський [Текст]: [Спогади археолога про зустрічі з Б. Мозолевським] / Ю. Шилов // Вітчизна. - 1997. - № 9-10. - С. 142-146.
177. Шкварець В. Мозолевський Борис Миколайович (1936- 1993) [Текст] / В. Шкварець // Історія України. - 2010. - № 6-7. - С. 36-39.
178. Шовкун Ю. Легенда про золоту пектораль [Текст] : [Оповідання] / Ю. Шовкун // Саксагань. - 2010. - № 3. - С. 27-32.
179. Шпак В. Людина, яка сміла бути [Текст] / В. Шпак // Урядовий кур`єр. - 2006.- 4 жовтня (№ 185). - С. 7.
180. Шруб К. Скифское золото дается в руки только удачливым [Текст] : [39 лет назад близ Орджоникидзе найдена скифская пе- ктораль] / К. Шруб // Днепр вечерний. - 2010. - № 88. - 19 червня. - С. 12.
181. Шутько Н. Першоджерела національної духовності [Текст] / Н. Шутько // Зоря. Глас народу. - 2006. - 2 лютого. - С. 7.
182. Шутько Н. Співець землі і вічності [Текст] / Н. Шутько // Козацька вежа. - 2008. - № 39. - 26 вересня.- С. 10.
183. Шутько Н. Час збирати каміння [Текст] : [про розкопки Орджонікідзев. експедиції] / Н. Шутько // Нікопольська правда. - 1998. - 19 вересня.
184. Шутько Н. А степ все світиться курганами [Текст] / Н. Шутько // Козацька вежа. - 2010. - 30 січня (№ 4), 4 лютого (№ 5), 13 лютого (№ 6).
185. Шутько Н. Ви прийміть мене назавжди, базавлуцькі горби… [Текст] / Н. Шутько // Наша земля. - 2004. - 12 жовтня.
186. Юсипенко М. Ще б книгу книг створити у безсонні... [Текст] / М. Юсипенко // Щотижня. - 1995. - 19 серпня.
187. Якименко Е. Памяти Мозолевського [Текст] / Е. Якименко // Проспект Трубников. - 2002. - № 5.-- 1 февраля.
188. Яновська Л. Він воскресне в тридцятім столітті [Текст] // Урядовий кур’єр. – 2011. 4 лютого.
189. Я іще проб’юсь таранно [Текст] : [Про знахідку скіф, пекторалі] // Торговый дом. - 1996. - 21 июня.
190. Pidvysotska О. Htrfection Tmboditd in Gold [Текст] : [Фото пекторалі] / О. Pidvysotska, T. Samina // Welcome to Ukraine. - 1998. - № 1. - S. 42-49.
191. Starchenko O. The Tresasure-House of Ukraine [Текст] : [Фото пекторалі та інших скіф, виробів] / О. Starchenko // Welcome to Ukraine. - 1996. - № 3. - S. 22-27.

 

 

 

 

У разі використання матеріалів цього сайту активне посилання на сайт обов'язкове

Обновлено 03.02.2016 17:21