PDF Print E-mail
Sunday, 01 November 2009 13:20
There are no translations available.

Жуковський М.П.
Голова Нікопольської міської організації
Всеукраїнської спілки краєзнавців,
заступник директора Нікопольського
державного краєзнавчого музею
з наукової роботи
м. Нікополь, Україна
Біографія

Матеріал надано в авторській редакції

 

Дослідник скіфської давнини
(пам'яті Б.М. Мозолевського - археолога і поета,
випускника історико-філософського факультету Київського Університету
ім. Т. Шевченка  в 1964 р.)


Борис Миколайович Мозолевський народився 4 лютого 1936 р. у с. Миколаївці Веселинівського району Миколаївської області. У воєнний час він залишився сиротою. П'ятнадцятирічним юнаком Борис Мозолевський вступає до спецшколи ВПС, згодом вчиться у військово-авіаційному училищі. Внаслідок скорочення Збройних Сил, юнак приїздить після демобілізації в 1956 р. у Київ, де працює робітником. Одночасно вчиться заочно в Київському державному університеті.

Його знайомство і спільна праця з видатними вченими О.І. Тереножкіним та В.А. Іллінською у Скіфській Нікопольській експедиції в 1964-1965 рр. були важливим кроком у формуванні Б. Мозолевського як дослідника пам'яток давнини.

З 1968 р. він починає працювати позаштатним співробітником Інституту археології АН УРСР, бере участь у польових дослідженнях у Запорізькій області курганної групи Гайманова Могила.

З 1969 р. Б. Мозолевський очолює Орджонікідзевську експедицію ІА АН УРСР, яка продовжила дослідження курганів в районі рік Солона, Базавлук, Чортомлик, що є правими притоками Дніпра. Необхідність проведення тут польових досліджень диктувалась широкомасштабними кар'єрними способами видобутку марганця.

З цього часу і до свого останнього археологічного сезону у 1992 р. Б. Мозолевський дослідив близько 150 курганів різних епох, у тому числі до 100 скіфських. Успішні розкопки царських курганів Товста Могила, Жовтокам'янки, Бабиної, Водяної, Соболевої Могили, десятків поховань воїнів і рядових скіфів є його великим внеском у розвиток вітчизняної науки і це значно розширило уявлення про історію скіфського суспільства.
 

 
Мозолевський Б.М. Нікопольський район. Вересень, 1990 р.
На фото (зліва направо): Грибовський В.Г. (директор музею колгоспу "Аврора" Нікопольського р-ну),
Мозолевський Б.М. (відомий український вчений, археолог),
Розуваєва Н.А. (співробітник НКМ (1988-1994 рр.)),
Шведков К.І. (директор Нікопольського краєзнавчого музею (1987-1999 рр.))


 
Особливе місце займає серед них комплекс знахідок Товстої Могили, де чистим сонцем сяє пектораль, яка прославила на весь світ степи України. Для Мозолевського вони стали основою фундаментальної монографії і дисертації кандидата історичних наук.

Багаторічний досвід польових досліджень дозволив Б. Мозолевському визначити характерні ознаки для візуального розпізнання скіфських курганів без розкопок. Це дозволило йому підчас розвідок в 1984-1985 рр. і в 1989 р. на території Миколаївської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської областей оглянути понад 60 пам'яток висотою від 8 м і вище, і виявити серед них 23 скіфських. При цьому було встановлено, що крім давньовідомого зосередження курганів скіфської аристократії навколо Кам'янсько-Нікопольської переправи існує ще два компактних могильника такого типу - один з них на р. Висунь в Миколаївській обл., другий - в Передгірському Криму на північ від м. Білогорськ. Наукове узагальнення матеріалів розвідок і розкопок царських скіфських курганів було важливим кроком у розробці проблем етногеографії і суспільно-політичного ладу Скіфії.

Значна частина матеріалів польових досліджень і теоретичних розробок Б. Мозолевського опублікована в наукових виданнях "Скифские древности" (1973 р.), "Товста Могила" (1979 р.), "Скифия и Кавказ" (1980 р.), "Древности Степной Скифии" (1982 р.), "Скифы Северного Причерноморья" (1987 р.), "Мелитопольский курган" (1988 р.), численних публікаціях, знайшли гідне місце в офіційному трьохтомному виданні "Археология Украинской ССР ".

Б. Мозолевський відомий також як автор поетичних збірок та історико-літературного есе "Скіфський степ "(1983 р.), де поєднався його талант вченого і поета.

Тяжка хвороба і передчасна смерть Б. Мозолевського 13 вересня 1993 р. залишиться непоправною втратою для науки і для тих, хто його знав і разом працював.
 
 


На нашому сайті Ви можете дізнатися більше про скіфів:


У разі використання матеріалів цього сайту посилання на сайт обов'язкове
Last Updated ( Sunday, 28 February 2010 13:33 )
 
Нікополь Nikopol, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting