PDF Print E-mail
Personalities - Zuev Vasyl Fedorovych (1752-1794)
Friday, 27 November 2009 10:45
There are no translations available.

Кавун М.Е.
Історик, кандидат історичних наук,
викладач ДНУ
м. Дніпропетровськ, Україна

БіографіяАкадемік Василь Зуєв подорожує степовою Україною

Друга половина XVIII ст. вважається епохою енциклопедизму. Серед науковців тоді утвердилася думка про необхідність накопичення великої кількості знань із різних галузей науки. Значний розвиток у цей час отримав напрямок «вчених подорожей», започаткованих Санкт-Петербурзькою Академією наук з метою всебічного вивчення різних регіонів Росії. Протягом 1770-1790 pp. фахівцями була здійснена ціла низка подорожей територією Південної України. Ці акції здійснювалися, в основному, на замовлення царського уряду та мали на меті провести аналіз природних ресурсів, економічного та культурного потенціалу краю, ознайомитися з головними пам'ятками історії та культури, старожитностями. Ці подорожі та опубліковані на їх основі матеріали стали в нагоді пізнішим дослідникам у наукових дослідженнях Південної України.

Яскравим прикладом «вченої подорожі» була експедиція академіка Санкт-Петербурзької Академії наук В.Ф. Зуєва, здійснена у 1781-1782 рр. Матеріали її, опубліковані пізніше, стали одним з найважливіших джерел, звідки дослідники історичного минулого нашого краю черпають різнобічний фактичний матеріал.

Василь Федорович Зуєв (12.01.1754 - 18.01.1794 рр.) - відомий російський природознавець та організатор наукових експедицій, академік Санкт-Петербурзької Академії наук з 1779 р. Він народився у Санкт-Петербурзі в родині солдата Семенівського полку. У 1767 р. закінчив Академічну гімназію. Пізніше як ад'юнкт Академії наук був направлений у складі експедиції академіка П.С. Палласа до Сибіру (1768-1774 рр.), де досліджував природу й етнографію Уралу і Сибіру.

Експедиція на Південь, здійснена під керівництвом Зуєва, мала на меті, перш за все, збирання географічних і топографічних відомостей, вивчення природних багатств новоприєднаних до Росії земель - Запорозьких степів і Північного Причорномор'я. Подорож академіка розпочалася в травні 1781 року й тривала 16 місяців до вересня 1782 р. Вона здійснювалася на замовлення й на кошти Академії наук за маршрутом: Санкт-Петербург - Калуга - Орел - Курськ - Бєлгород - Харків - Полтава - Кременчук - Дніпровські пороги - Херсон. Пізніше В.Ф. Зуєв на фрегаті дістався Константинополя, повернувшись до Херсону суходолом. Восени 1782 р. В.Ф. Зуєв приїхав до Санкт-Петербурга.

Наслідком цієї подорожі стала книга «Путешественные записки Василья Зуева от С.-Петербурга до Херсона в 1781 и 1782 году», яка побачила світ у Санкт-Петербурзі, в академічній друкарні у 1787 р. Через два роки вона була перевидана німецькою мовою у Дрездені. Сьогодні лишилося лише кілька примірників цієї праці в Україні. Один з них зберігається в бібліотеці Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворницького.

На території сучасної Дніпропетровської області маршрут експедиції В.Ф. Зуєва впродовж вересня-жовтня 1781 р. пролягав таким чином: з Кременчука вздовж правого берега Дніпра до Нового Кодаку, далі степом до Звонецького та Ненаситецького порогів, далі степом через Нікополь і Кривий Ріг до Херсону. У своїх записках Зуєв докладно описав дніпрові пороги, місто Нікополь, річки Чортомлик і Базавлук, вперше відзначив наявність залізних руд в долині р. Саксагані (тепер Криворізький залізо-рудний басейн).

Особливу увагу В.Ф. Зуєва привернули залишки старожитностей у Подніпров'ї. Зокрема, він залишив опис половецьких культових стел, так званих «кам'яних баб». У книзі Зуєва були вміщені кілька малюнків цих статуй, які вчений називав "болванами". На думку спеціалістів, ці малюнки виявилися першими публікаціями вітчизняних археологічних знахідок. У запорозьких степах В.Ф. Зуєв також склав опис царського кургану Чортомлик скіфської доби.

Найвидатнішими заслугами академіка В.Ф. Зуєва під час подорожі 1781-1782 рр. дослідники вважають перший опис ним залізних руд Криворіжжя, солоних озер між Полтавою та Кременчуком, складення карти Дніпровського лиману з позначенням глибин. Зуєв також зібрав відомості про побут, економіку і культуру населення Південної України, зокрема запорозьких козаків.

Академік Зуєв був автором першого вітчизняного підручника з природознавства «Начертание естественной истории» у двох томах (СПБ, 1786), численних праць із зоології, зокрема систематики риб, робіт з етнографії Сибіру. Він переклав російською мовою праці П. Палласа, Ж. Бюффона та інших вчених.

«Путешественные записки» В.Ф. Зуєва, які проливають світло на історію Південної України останньої чверті XVIII ст., і зараз привертають увагу дослідників. Останнім часом з'явилася низка публікацій про вченого та його наукову спадщину. Також здійснюються регіональні передруки окремих розділів «Записок». Отже, праця В. Зуєва поступово вводиться до наукового обігу. Сьогодні назріло питання про перевидання «Путешественных записок» в Україні.

 

Література
 1. Богуш П. У истоков истории Никополя. - Днепропетровск : Пороги, 1992. - 64 с.
 2. Енциклопедія українознавства : Словникова частина. - Львів : НТШ, 1994. - Т. З. - С. 849-850.
 3. Зуев В.Ф. // Энциклопедический словарь Брокгауз и Эфрон. Биографии. - М., 1994. - Т. 5. - С. 254.
 4. Зуев В.Ф. Материалы по этнографии Сибири XVIII века (1771-1772). - М.-Л. : Изд-во АН СССР, 1947. - 96 с.
 5. Зуев В.Ф. Педагогические труды. - Москва : Изд-во Академии пед. наук, 1956. - 148 с.
 6. Зуєв В.Ф. Записки / Публікація Ю. Мицика // Кур'єр Кривбасу. - 1997. - № 91-92. - груд. - С. 46-49.
 7. Зуєв В.Ф. Полтавщина в «Путешественных записках» 1781 року / Упоряд. та наук. ред. Супруненко О.Б. - Полтава : Археологія, 1999. - 48 с.
 8. Мицик Ю А. Академік Василь Зуєв про Нікопольщину і Криворіжжя кінця XVIII ст. // Кур'єр Кривбасу. - 1997 - № 91-92. - груд. - С. 45-46.
 9. Мицик Ю.А. На тім степу скрізь могили... Придніпров'я в спогадах мандрівника XVIII століття // Дніпров. панорама. - 1992. - 12 бер.
 10. Полтавщина. Енциклопедичний довідник. - К. : Укр. енциклопедія, 1992. - С. 814.
 11. Путешественные записки Василья Зуева от С.-Петербурга до Херсона, в 1781 и 1782 году. - СПб, 1787.
 12. Радянська енциклопедія історії України. - К. : УРЕ, 1970. - Т. 2. - С. 228.
 13. Райков Б.Е. Академик Василий Зуев, его жизнь и труды. К двухсотлетию со дня его рождения. - М.-Л. : Изд-во АН СССР, 1955. - 32 с.
 14. Супруненко О.Б. Василь Зуєв та його опис Полтавщини кінця XVIII ст. // Зуєв В.Ф. Полтавщина в «Путешественных записках» 1781 року. - Полтава : Археологія, 1999. - С. 3-7.
 15. Франчук В.П. Зуєв Василь Федорович // Географічна енциклопедія України. - К. : УРЕ, 1990. - Т. 2. - С. 63-64.

 

Джерело: Моє Придніпров’я. Календар пам’ятних дат Дніпропетровської області на 2002 рік : Бібліогр. покажчик / Упорядник І. Голуб. - Дніпропетровськ : ДОУНБ, 2001. - С. 73-75.
 
Переведення в електронний вигляд: Волкова К.Ф.
На нашому сайті Ви можете дізнатися більше про Зуєва Василя Федоровича:

 

Last Updated on Wednesday, 26 January 2011 10:21
 
Нікополь Nikopol, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting