PDF Печать E-mail
Історія Нікопольщини - XVIII-XIX століття
05.10.2011 15:46
There are no translations available.

Тороп С.О.
Біолог, краєзнавець
м. Нікополь, Україна
Біографія

Матеріал надано в авторській редакції

а
Григорій Потьомкін і реформи в «нових» землях
а
То плен от персов похищаю,
То стрелы к туркам обращаю;
То, возмечтав, что я султан,
Вселенну устрашаю взглядом;
То вдруг, прельщаяся нарядом,
Скачу к портному по кафтан.
Державин Г.Р. Ода «Фелица»

 а

Ці рядки поет Гавриїл Державін присвятив своєму відомому сучасникові - «королю Тавриди» Григорію Потьомкіну. В ході російсько-турецької війни (1768-1774 рр.) до складу Російської імперії увійшли великі території між Дніпром і Південним Бугом, фортеці Керч, Кінбурн, Азов і так далі. Почалося освоєння практично незаселених широких степових просторів, будівництво нових міст, портів і фортець. Отримання виходу до пониззя Дніпра і Чорного моря сприяло розвитку торгівлі. Усе це вимагало швидкого введення на нових землях уніфікованого адміністративно-територіального устрою. До здійснення цих заходів Григорій Потьомкін приступив вже у 1775 році.
Потьомкін Г.О.
Фото: www.ru.wikipedia.org Дніпровська провінція

 а

Для здійснення введення нового адміністративно-територіального устрою знадобився цілий комплекс заходів, пов'язаних зі збором статистичних відомостей. Для вирішення цього завдання «світлійший» князь відводив всього декілька місяців. У ордерах, відправлених новоросійському і азовському губернаторам в середині літа 1775 року, він вимагав висловити свої припущення відносно розділення губерній на провінції і повіти, а також «призначення провінційних і повітових міст». Кожен губернатор повинен був підрахувати прибуток з губернії, скласти штати необхідного для управління провінціями кількості чиновників, заснувати нові митниці, вказати суму витрат на утримання військових поселень і забезпечення поселенців усім необхідним.

Здійснення реформ значною мірою утруднювалося існуванням на ряді територій адміністративних одиниць, які дісталися в спадок від Запорозької Січі. Так, територія сучасної Нікопольщини у той час входила до складу Кодацької паланки (округу). Незабаром вона стала частиною Дніпровської провінції, проте аж до середини грудня 1775 року на тутешніх землях співіснували провінційно-повітова і паланкова системи. До того ж, межі Дніпровської провінції, як і створених в її складі повітів, ще не були остаточно визначені.
Надмогильний хрест курінного отамана Івана Каписа у с. Покровському. 1880 р.
Малюнок Рєпіна І.Ю.
.
У 1776 році Дніпровська провінція була перейменована в Слов'янську. До її складу увійшли три повіти - Інгульський, Саксаганський і Слов'янський. Останній включав землі сучасного Нікопольського району. Тривалий час губернатор Муромцев ніяк не міг визначитися з призначенням повітового центру. Після поїздки по «нових землях» вибір був зроблений на користь села Покровського, розташованого в 30 км від сучасного Нікополя.
План Покровської (Нової) Січі. 1735 р.


Найвірогідніше, він був обумовлений тією обставиною, що на підставі статистичних відомостей, зібраних в 1775 році за вказівкою Григорія Потьомкіна, ця місцевість була віднесена до складу «населених». Варто відмітити, що заселення тутешніх земель почалося ще в 1734 році, коли на острові Чортомлик з'явилися запорожці, які заснували Нову Січ, що проіснувала аж до 1775 року. Після ліквідації Січі на місці Коша козаками було засновано село Покровське. Не можна виключати і політичну підоснову зробленого губернатором вибору: таким чином він мав намір завоювати доброзичливе відношення місцевого населення до адміністративно-територіальної реформи, яка вже щосили розгорнулася.
 
Мапа земель або ж вольностей Війська Запорозького Низового у 1770-х рр. 1846 р.
 а
Ясна річ, що назва населеного пункту не зовсім підходила для того високого статусу, який він повинен був отримати. В результаті село Покровське за розпорядженням новоросійського губернатора Матвія Муромцева «было провозглашено премьер-майором Иваном Максимовичем Синельниковым городом Покровском». У 1777 році у Покровську вже розміщувалися провінційна канцелярія і Слов'янське духовне правління. Цікаві відомості про ці події залишив єпіскоп Теодосій Макаревський. У своїй праці «Материалы для историко-статистического описания Екатеринославской епархии. Церкви и приходы прошедшего XVIII столетия» він відмічає: «Новороссийский губернатор М.В. Муромцев после личного осмотра всех населенных местностей Новороссийской губернии нашел, что местечко Покровское... по своему устройству и местоположению представляет, впредь до построения города Слявянска, одну из самых лучших готовых населенных местностей губернии, и потому назвал его город Покровский».
Церква Покрови Божої Матері кінця ХVIII ст. у с. Покровському.
Фото 50-их років ХХ ст.
а
З приведеного вище уривка виходить, що колишнє село Покровське було обране в якості адміністративного центру лише тимчасово - «впредь до построения города Славянска». І справді, коли губернатор М.В. Муромцев підшукував для нього «відповідне місце» (Слов'янськ існував лише на папері, а до його будівництва ще навіть не приступали) про місто Покровськ згадували все менше.
Хрест з Січової церкви.
Нікопольський краєзнавчий музей. 2011 р.
Фото: Білоцерковська Л.М.
 а
По мірі розвитку подальших подій потреба у Покровську, як в адміністративному центрі, просто відпала. Незабаром він був зведений до статусу містечка, а в 1782 році перетворився на слободу князя Вяземського. Як відмічав у своїй праці єпіскоп Теодосій Макаревський: «За исходом из Покровского людей в разные слободы двум священникам в г. Покровском жить было нечем; а потому священник Петр Терпило переведен из Покровского в провинциальный город Никополь».
Пам'ятний знак на місті Запорозької Нової Січі. с. Покровське (Нікопольський район). 2012 р.
Фото: Рудоманова О.Є.
Палац культури. с. Покровське (Нікопольський район). 2012 р.
Фото: Рудоманова О.Є.
 .
.
Губернське місто

 а

Головним завданням уряду Російської імперії в другій половині 70-х років XVIII століття стало утримання і закріплення за собою приєднаних «нових земель». Це завдання намагалися вирішити як дипломатичним, так і військовим шляхом. Укладений з Османською Портою договір не був міцним.
Карта нижньої течії Дніпра.
1764 р. Фрагмент.
Автор - штурман російського флоту Василь Киприянов

.

Турецькі владики, що не бажали змиритися з втратою великих територій і послабленням своїх позицій в Криму, жадали реваншу. У Стамбулі все голосніше лунали голоси на підтримку війни. У таких умовах насущною проблемою стала охорона нових земель. Її рішення ускладнювалося тим, що населення в той час було нечисленним, а у ряді місць воно взагалі практично було відсутнє. На усьому Нижньому Дніпрі не було ні великих міст, ні обладнаних портів. Їх будівництво ще тільки намічалося!

Російська імперія на початку ХVIII ст.
а
У 1770 році Дніпровська лінія оборони, яка складалася з ряду укріплень, проходила по лінії Азовське море - Олександрівськ (нині - Запоріжжя). Проте, цього було вже недостатньо. Григорій Потьомкін, який керував обороною приєднаних територій, розглянув «мнение генерал-поручика Теккелия, генерала Муромцева и Черткова о положении границ Новороссийской и Азовской губернии, о крепостях, кои в оных вновь построить, а старые уничтожить надлежит».
Зміна кордонів європейських країн на початку ХVIII ст.
а
На початку вересня 1775 року Потьомкін відправив Катерині II доповідь наступного змісту: «Всемилостивейшая государыня, препоручил я генерал-поручику Теккелию, обще с губернаторами мне подчиненными, рассмотреть границы того края и положить число нужное крепостей для обороны пределов и в преграждение могущих быть от тамошних соседей покушений, соображая укрепления оные с образом войны и вооружения окрестных тех народов. Получа теперь их мнение и у сего прилагая, осмеливаюсь всеподданнейше просить об учреждении на сей случай только двух, а именно: 1-ю - на стечении рек Буга и Днепра, 2-ю - на Никитинском перевозе, которая и нарещи как благоугодно вашему императорскому величеству...». Под этим документом стоит подпись: «Сентября 6-го дня 1775 г.». На его полях Екатерина II собственноручно написала резолюцию: «Наименовать первую Херсон, а другую Славянск». Далее на документе стоит пометка личного секретаря императрицы: «В Москве, сентября 9-го 1775 года».
Місцевість, де намічалося побудувати фортецю Слав'янськ (сучасна стара частина м. Нікополя)
ю

У ті часи новим фортецям на південних кордонах найчастіше давали назви за аналогією з античними та літописними містами, які знаходились у Північному Причорномор’ї та в інших місцях. Ясно, що Херсон отримав свою назву від давнього міста-держави Херсонеса Таврійського, яке існувало в Криму (див. статтю «Скіфи і греки»). Але ж звідки тоді узявся Слов’янськ? Скоріше за все, малося на увазі напівлегендарне місто Слов’янськ (Славенськ, Словенськ), яке згадується в літописних документах у якості попередника давнього Новгорода.

.

На початку 1776 року Дніпровська провінція стала називатися Слов'янською, що, ймовірно, було пов'язано з рішенням розмістити її адміністративний центр в Слов'янську. Побудувати фортецю на місці Микитиного Перевозу, де на той час була «изрядная деревянная церковь и до 20-ти жилых запорожских изб» (за документом «Топографическое описание доставшимся по мирному трактату Оттоманской Порты во владения Российской империи землям, 1774 г.»)  було доручено генерал-майорові Медеру.
У цій місцевості до будівництва Каховського водосховища знаходився Микитин Перевіз.
Стара частина м. Нікополя. 2012 р.
Фото: Білоцерковська Л.М.
Микитин Ріг. Початок ХХ ст.
Фото із архіву Нікопольського краєзнавчого музею
Микитин Ріг. Будинок Чернова. Початок ХХ ст.
Фото із архіву Нікопольського краєзнавчого музею
.
Слов'янську відводилася дуже важлива роль, про що можна судити за рапортом, відправленим губернатором Муромцевим і генералом Медером Потьомкіну 3 вересня 1776 року: «Связываясь цепью с крайнею по Днепровской линии крепостью Александровскою, состоящею в 80-ти верстах с левой стороны Днепра по течению его и надобна к прикрытию от крымской стороны». Майбутнє місто повинне було стати не лише військовим, але і торговим центром: «В таком числе гарнизон (два батальона - автор) не без надобности для совершенной безопасности города, который ради способности к торговле должен быть многолюден, к тому же внутри достает столько места, что можно иметь все надобные строения к содержанию в готовности довольного запасу, как собственно для той крепости, так и для транспортов с оными». У місті намічалося побудувати нову церкву, казарми, будинки для коменданта фортеці, офіцерів, лазарету, школи і «медичних чинів».
Пістолет. 1782 р.
Вид зверху.
а
У Військово-історичному архіві, який знаходиться в Москві, зберігся опис оснащення Слов'янської фортеці: 2 гірських батареї, 84 гармати «ручного калібру», 98 фалконетів, мортір, гаубиць і «однорогів» (знаменитих 150-мм гармат, які мали ствол завдовжки 10 калібрів). На Дніпрі мали намір побудувати гавань і зміцнити береги упродовж 500 метрів. У 1776 році в Слов'янську, як було відмічено в рапорті губернського заступника Л. Алєксєєва, була відкрита провінційна канцелярія - «з гарматними пострілами і святковим обідом». Канцелярія очолювалася воєводою, якому допомагав заступник. До її складу також входили скарбник, секретар і земський комісар (здійснював безпосереднє управління повітом).
 
«Таємна гаубиця» з овальним стволом
Конструкція ствола «таємної гаубиці» 
 а
Проте будівництво фортеці було зв'язане з непередбаченими труднощами: «Крепость Славянск, положенная на хребте горы, имеющей 9 сажень величины, отодвинута от берега потому, что гора большую отлогость имеет к берегу, который так низок, что водою его понимает (затоплює - автор)».
«Близнюки» - зпарена гармата для боротьби з піхотою і кавалерією
Півпудовий «єдинорог». 1757 р.
Розріз ствола «єдинорога»
 а
З цього донесення видно, що місце на Микитиному Перевозі було обрано невдало. Як видно з приведеного вище документу, генерали просять Потьомкіна перенести будівництво Слов'янська на нове місце - Лису Гору, в район сучасної Новопавлівки (нині - район міста Нікополя). Головними причинами, які спонукали їх прийняти таке рішення, стали постійне затоплення прилеглої до Микитиного Перевозу території і неможливість розмістити в цій місцевості намічені укріплення і споруди (зважаючи на складний рельєф). До того ж, місце на Микитиному Перевозі, очевидно, здалося їм занадто уразливим для нападу ворога.
 
Восьмифунтовий «єдинорог». 1790 р. 
Механізми вертикальної наводки. 1760 р.
 а
З цим ясно, але про яке «Губернське Правління» йде мова? Реалізовуючи своє прагнення («Новим губерніям бути»!), Григорій Потьомкін мав намір побудувати велике губернське місто, зосередивши в ньому усе адміністративне і військове управління приєднаними територіями. З часом там намічалося побудувати академію, театри, великий собор. З самого початку його вибір був зупинений на Микитиному Перевозі, де вже збиралися будувати фортецю Слов'янськ. Очевидно, це сталося в самому кінці 1775 року. На користь цього припущення говорить хоча би такий факт: указом від 5 лютого 1776 року Микитинській митниці були підпорядковані Олександрівська, Кінбурнська, портова «при Чорному морі», лиманові і усі інші митниці, а також «застава при Богородицком деташементе (укріпленні - автор), он же называется Самарой». Таким чином, єдине управління усією митною і прикордонною службою нових земель було зосереджено на Микитиному Перевозі (див. статтю «Микитинська митниця»).Нікопольський повіт

 а

Історія завжди розвивається непередбачувано. При певному її повороті на місці сучасного Нікополя могло виникнути не просто велике губернське місто (з академією, театром та ін.), але і не мало не багато... нова столиця Російської імперії. Ідея про перенесення столиці з Санкт-Петербургу на південь виникла у «світлішого князя» ще в другій половині 70-х років XVIII століття. Подібний досвід вже був - свого часу Петро I, «прорубавши вікно в Європу», переніс столицю з Москви в гирло Неви, до Балтійського моря.
Російська імперія наприкінці XVIII ст.
а
Завоювання виходу до Чорного моря обіцяло Російській імперії нові небачені перспективи. Образно кажучи, були б «прорубані вікна» на всі боки світу. До кінця XVIII століття істотно розширилися географічні знання Європи, а в економіці значне місце займало вивезення товарів з Африки, Південної Америки, Індії. Ескадри багатьох європейських держав все частіше виходили в неозорі простори океанів, захоплювали далекі заморські землі.
Кораблі з європейських країн все частіше відправлялися у заморські землі
а
Російська імперія не бажала залишатися осторонь від цих процесів, а отримана у війні з Туреччиною перемога помітно додавала впевненості в здійсненні далекосяжних планів. Додатковим стимулом до перенесення столиці ставав і передбачуваний інтенсивний розвиток торгівлі в нових землях. Якщо в 1764 році через чорноморські порти вивозилося товарів на загальну суму 59 097 рублів, то після Кучук-Кайнарджийського договору, в 1776 році - вже на 369 823 рублі. Серед товарів, які вивозяться, більше 50% складала пшениця.
Розширення кордонів відомого європейцям світу
а
Вже після 1774 року Григорій Потьомкін вважав приєднання Криму і прийдешнє послаблення Туреччини вирішеною справою. Виношував «світліший князь» і ідею ліквідації Османської Порти і відновлення Візантійської (Грецькою) імперії із столицею в Константинополі (Стамбулі). У його задуми входило і створення на півдні нової столиці - міста, яке повинне було затьмарити своєю красою усі столиці Європи.

Проте усе це відносилося лише до планів на майбутнє, а доки основними завданнями Потьомкіна було заселення нових земель та організація їх надійної оборони, проведення адміністративно-територіальної реформи і будівництво губернського міста.

Як вже було сказано, спочатку його вибір був зупинений на Никитинском Микитиному Перевозі, але, отримавши повідомлення про часте затоплення цієї місцевості, Потьомкін почав підшукувати інше місце. Цілком ймовірно, що істотну роль зіграла і думка генерала Медера, висловлена в лютому 1777 року. Він наполегливо рекомендував Потьомкіну не будувати другорядних фортець, поки в нових землях не збільшиться збір доходів.
Російський військовий корабель XVII ст.
а
Очевидно, Медер керувався чисто практичними міркуваннями - будівництво Слов'янська вимагало набагато більших коштів, ніж раніше передбачалося. У той час тільки для будівництва Херсона на оплату праці теслярів щомісячно витрачалося понад 15 000 рублів.

У 1777 році азовський губернатор В.А. Чертков, отримавши відповідний наказ Потьомкіна, приступив до будівництва губернського міста в гирлі річки Кільчень, в місці її впадіння в річку Самару (на території нинішнього Новомосковського району). Місто на честь Катерини II вирішено було назвати Катеринославом. Він розділив долю Слов'янська, оскільки був невдало спроектований в низинній місцевості, яка навесні затоплялася, а після спаду води тут надовго залишалося «сморідне болото».
Бій російського та турецького військових кораблів на Чорному морі
а
Обставини змусили Потьомкіна повернутися до Слов'янська - за його розпорядженням Чертков, Язиков і Медер, як випливає з рапорту від 11 січня 1778 року, підшукали для губернського міста більш відповідне місце (у районі сучасної Новопавлівки, на Лисій горі - нині м. Нікополь).
Лиса гора - місцевість, обрана Григорієм Потьомкіним
для будівництва губернського міста (Слов'янськ-2).
м. Нікополь. 2012 р.
Фото: Білоцерковська Л.М.
.
Не можна не звернути уваги на те, що проект Слов'янськ-2 помітно відрізнявся від попередника. Новий проект був виконаний відповідно до амбітних і далеко йдучіх планів «короля Тавриди». Якщо в першому проекті основна увага була приділена кріпосним і казармовим будовам, то в другому провідна роль відводилася вже адміністративним будівлям, а також «архиєпископії і академії», які повинні були займати величезну територію. Створюється враження, що багато нереалізованих Потьомкіним ідей було згодом перенесено на проект Катеринослав-2.
Місцевість, де у 1778 р. планувалося збудувати губернське місто
(район Новопавлівки сучасного м. Нікополя)
а
Усупереч припущенням, які висловлювалися не раз, про те, що до будівництва Слов'янська так і не приступили, думаю, що певні будівельні роботи на Лисій Горі все-таки велися, причому дуже активно. На початку 1779 року тут побувала висока інженерна інспекція. У тому ж році геодезистом І. Ісленєвим була складена карта, на якій Слов'янськ був позначений як губернське місто-фортеця. Зміни в раніше затверджений план його будівництва вносилися в 1779 і 1780 роках...

Про те, що сталося далі, багатьом добре відомо. Коротко перерахую лише основні події.

У 1780 році Слов'янськ був перейменований в Нікополь, а Слов'янський повіт став відповідно Нікопольським.
Вулиця Звивчаста на Микитиному Розі. 1937 р.
Фото із архіву Нікопольського краєзнавчого музею
Микитин Ріг. Початок ХХ ст.
Фото із архіву Нікопольського краєзнавчого музею
.

Вірогідно, перейменування Слов’янська на Нікополь відбулося у зв’язку із «Грецьким проектом» - військовим та геополітичним планом. Відношення до нього мали Григорій Потьомкін і секретар Катерини ІІ Олександр Безбородко - виходець з давнього роду української козацької старшини. «Грецький проект» передбачав захоплення Стамбула (Константинополя), ліквідацію Османської Порти та відродження Візантійської (Грецької) імперії під керівництвом царевича Костянтина (онука імператриці). У зв’язку з ним містам в «нових» землях давалися «грецькі» назви із закінченням на «поль» («місто»): Севастополь, Сімферополь, Маріуполь, Мелітополь, Ставрополь і т.д.

Олександр Безбородко
Фото: www.ru.wikipedia.org

.

22 січня 1784 року Катерина II підписала указ: «Губернскому городу под названием Екатеринослав быть по лучшей удобности на правой стороне реки Днепр у Кайдака...».
 
Катерина ІІ
 
9(20) травня 1787 року сталася закладка Катеринославу-2, який сьогодні називається Дніпропетровськом.
 .

Герб м. Катеринослава
Фото: www.dneprcity.info

.
Стати новою столицею Російської імперії йому так і не вдалося - завадили передчасна смерть Григорія Потьомкіна в 1791 році, широке протистояння його наміру серед придворних кругів Петербургу, політика Павла I, який змінив на престолі Катерину II і почав знищувати усі результати праць Потьомкіна.
Герб Катеринославської губернії
а
Проте пам'ять про нову столицю збереглася. Відомий революціонер-демократ В.Г. Белінський, який побував в Катеринославі, в одному зі своїх листів відмічав: «Этот город, как и все города Новороссии, построен Потемкиным, который хотел из него сделать южную столицу России. И было где! Екатеринослав стоит возле Днепра, на высоком берегу...».
Белінський В.Г.
Фото: www.ru.wikipedia.org
а
У 1783 році Азовська і Новоросійська губернії були об'єднані в Катеринославське наміснитцтво, в 1796 році була відтворена Новоросійська губернія В жовтні 1802 року вона була розділена на три губернії: Херсонську (Таврійську), Миколаївську і Катеринославську. До складу останньої до 1920 року входили території сучасних Дніпропетровської, Запорізької, Донецької і Луганської областей.
Катеринославська губернія
а
Для ефективнішого управління у складі губернії були створені десятки повітів і визначені їх чіткі межі. Межі Нікопольського повіту описав географ і мандрівник В. Зуєв у своїй книзі «Путешественные записки от С.-Петербурга до Херсона в 1781 и 1782 годах»: «Никопольский уезд, простирающийся вниз по Днепру от порогов по конец разлиствейшего и островитейшего от реки места, длиною на 130 или на 140 верст, а шириною от 20 до 70 верст окружается сзади Саксаганским и Кизикирменским уездами...».

 
Містечко Нікополь на карті 1801 рокуВійськові поселення

 а

Під час проведення адміністративно-територіальної реформи Потьомкіним був складений проект про створення особливої категорії військових одиниць - поселених полків. Необхідність їх створення диктувалася як нечисленністю населення нових земель, так і військовою реформою, якою Потьомкін займався разом з адміністративною. За рахунок солдатів, які демобілізувалися з армії і оселялися в приєднаних землях, значною мірою вирішувалася і проблема заселення краю.
Гренадер лейб-гвардії Преображенського полку
Гренадерський офіцер
Шапка рядового гренадера Семенівського полку 
Шапка рядового гренадера Преображенського полку 
 а
Зміна політичної ситуації, просування на південь меж країни і фактично вирішене питання про приєднання Криму (кримський хан Шахін-Гірей займав відверто проросійську позицію) дозволили відмовитися від будівництва на Дніпрі цілого ряду фортець, серед яких був і Слов'янськ, який проектувався для «прикриття від Кримської сторони». У 1782 році на Лисій Горі влаштувалися перші солдати, які відслужили свій термін, а в подальші роки кількість демобілізованих з армії військових постійно збільшувалася.
 
Мушкетерський офіцер
Мушкетер лейб-гвардії Ізмайловського полку
Шляпа рядового мушкетера Семенівського полку
 
Шляпа рядового мушкетера Преображенського полку
 а
У своїй доповіді Потьомкін вказував ще одну причину створення військових поселень: «По причине уничтожения Сечи Запорожской следует сих казаков занять по склонности их какой-нибудь службою». Населення нових земель несло службу по охороні кордонів, форпостів, брало участь в операціях діючої армії під час другої російсько-турецької війни (1787-1791 рр.).
Спорядження артилеристів. Друга половина XVIII ст.
а
На півдні уперше була введена нова система комплектування армії, яку історики правомірно називають Потьомкінською системою. Вона вводила початок черговості і жеребкування, пільги по сімейному стану (одного сина залишали при батьку, навіть працездатному). Приймалися заходи по облаштуванню побуту «відставних військових людей».

Восени 1776 року Потьомкін подав Катерині II записку з пропозицією про створення дев'яти гусарських полків: Слов'янського, Іллірійського, Сербського, Болгарського, Долматського, Волосського, Молдавського, Македонського і Угорського. Створювалися також шість пікінерських полків: Дніпровський, Єлизаветградський, Луганський, Катеринославський, Херсонський і Полтавський. Створені на півдні формування першими отримували поліпшену за спеціальним розпорядженням Потьомкіна військову форму. «Світліший князь» рішуче відмінив незручні для солдатів коси і пудру. «Я употребил всю свою возможность к избежанию излишеств, - писав він, - и, облегча человека, дал однако же все, что может служить к сохранению здоровья и к защите от непогоды».
 Мушкетер піхотного полку. 1786-1796 рр.
Гренадер піхотного полку. 1796-1801 рр.
 а
Про проведену Потьомкіним військову реформу варто поговорити особливо. У радянські часи ця тема фактично не освітлювалася, а сучасні дослідники діяльності «короля Тавриди» зайнялися в основному вивченням його любовних пригод, причому додавши до неабиякого числа легенд, які існували раніше, величезну кількість небилиць власного створення.
 
Проводячи реформи в армії, Потьомкін на 18% збільшив чисельність кавалерії, сформував десятиескадронні драгунські і шестиескадронні гренадерські полки чотирьохбатальйонні мушкетерські полки, створив єгерські батальйони. До 1786 року чисельність піхоти збільшилася до 230 000 чоловік, кіннот - до 62 000. З 5 000 до 10 000 збільшилася чисельність козачих формувань, які діяли у складі регулярних військ.
 
Кавалерійська рушниця. Кінець ХVІІІ ст.
 
Кавалерійський та драгунський пістолети. Кінець ХVІІІ ст. 
 а
Тільки на півдні до 1787 року чисельність артилерії (у тому числі і гармат нових систем) збільшилася майже удвічі, що відмітили чиновники з Петербургу і представники країн Європи. Один з них, який належав до числа заздрісників Потьомкіна і доклав чимало зусиль до поширення розповідей про «потьомкінські села», змушений був визнати, що гармат стало «багато, як ніколи».
   
Фузея і штик. 1763 р.
Шпага піхотна, солдатська. Кінець XVIII ст.
Шпага офіцерська. Кінець XVIII ст. 
 а
Великий внесок зробив Потьомкін і в створення Чорноморського флоту, а сформована при його участі Севастопольська ескадра до вересня 1787 року налічувала 23 бойові кораблі з 854 гарматами і екіпажем з 5 000 моряків. Вона мала брандвахту у Феодосії і Козлові, могла вести бойові дії не лише в Чорному, але й в Середземному морі, і навіть на просторах океану.

У 1788 році Потьомкін склав «Примітки про причини хвороб» з вимогами піклуватися про санітарний стан військ. Він повторно, після Петра I, заснував посади армійських інспекторів. По виданому їм в 1786 році статуту кожен полк отримував точний розпис витрат на утримання. Військова повинність стала рівномірно розподілятися на усі області держави - це був крок до комплектування армії по одній системі. Потьомкін (разом із Суворовим та Рум’янцевим) вніс свій внесок у розвиток службових статутів (польових і гарнізонних), зіграв чималу роль в організації навчання солдатів строю, стрільбі у ціль, дії холодною зброєю. Він не схвалював тілесних покарань, забороняв офіцерам використовувати солдатів на приватних роботах.
 
Палаш кірасирський, шабля гусарська,
шабля легкоконних полків, патронна сумка і пістолет. Кінець XVIII ст.
Військовий барабанний старшина
 а
Як відомо, проведення реформ завжди вважалося невдячною справою. Про проведені Потьомкіним реформи солдати склали хвалебну пісню. Погодьтеся, далеко не кожен реформатор удостоювався подібних почестей ще за життя.
 Сурмач кінно-гренадерського полку
 Барабанщик драгунського полку
 
 Литаврник кірасирського полку
 .
.
оротьба із зимівниками

 а

Не можна сказати, що розпочаті Потьомкіним реформи проходили рівно і гладко. Були допущені серйозні прорахунки і помилки, багато проектів унаслідок банальної нестачі грошей довелося відкласти, а до початку нової російсько-турецької війни 1787-1791 років ще не встигли провести повну реорганізацію кінноти, польової і облогової артилерії.
Корабельна гармата. XVII-XVIII ст.
а
Варто визнати, що заселення за такий короткий термін територій, розміри яких навіть сьогодні виглядають вражаюче, ще не мало аналогів ні в російській, ні у світовій історії. Нові міста, фортеці і флот вимагали чималих грошових витрат. У другій половині 70-х- на початку 80-х років XVIII століття становлення фінансової і фіскальної систем ще тільки починалося: місцеві адміністративні органи в терміновому порядку були вимушені вирішувати усі питання, пов'язані з їх швидким формуванням, а губернські структури, за вказівкою Потьомкіна, розробили спеціальні інструкції, відправлені до провінційних, повітових установ. Зокрема, канцелярії отримали вказівку ввести новий податок, який включав щорічний збір у розмірі 1 рубля з кожної хати.
Козацька корабельна гармата. XVII-XVIII ст.
а
За прикладом військових «світлішим князем» були створені цивільні контролюючі органи, які стежили за збором податків і використанням коштів. Основними напрямами діяльності Слов'янської провінційної канцелярії стали: введення нової фінансової документації, збір податків, організація поштового повідомлення. Після приєднання Криму в 1783 році значно зросли торгівля і населення, що значною мірою вплинуло і на зростання податкових надходжень.
Гренадер. 1809 р.
а
Ця обставина дозволила прискорити реорганізацію армії, розширити будівельні роботи у ряді міст і так далі. Особлива увага приділялася заселенню нових земель селянами і міщанами, майстровими і військовими людьми. Працівників приваблювали за рахунок високої оплати праці - вона була значно вища, ніж де-небудь в Російській імперії. Солдати, які бажали осісти в нових землях, на 1-2 роки звільнялися від сплати податку. Їм виплачувалася платня за поточний рік, а також кошти на обзаведення господарством у розмірі 1 рубель 35,5 копійок.
Солдати Катеринославського та Орденського кирасирських полків. Початок XIX ст.
а
Найважливішим завданням стало вирішення проблеми зимівників і переселення колишніх запорозьких козаків в слободи. У часи Запорозької Січі зимівники були основною формою господарювання в тутешніх краях.

На початку другої половини XVIII століття тільки на території сучасних Дніпропетровської і Запорізької областей налічувалося понад 4 000 зимівників, населення яких не було однорідним. Господарства (великі земельні угіддя, плавневі луги, худоба) належали в основному козацькій верхівці. Бідні козаки не мали або майже не мали власності. Вони вимушені були найматися на роботу в зимівники, знаходячись в служінні у заможніших козаків. Деякі з них вирушали на рибні промисли, частина несла службу в січовій залозі.
 
Козацький зимівник
 а
В їх обов'язки входило несення караулу і спостереження за місцевістю, заготівля дрів і сіна, ремонт укріплень і січової фортеці, випас табунів коней, які належали війську і так далі.

Найбідніші козаки (сірома, сіроманці) служили у своїх хазяїв «без найму» - працювали за притулок, мізерне годування і одяг. Траплялося, що під час мобілізації до діючої армії заможні козаки посилали бідноту на службу замість себе.
Окрему категорію складали посполиті - дрібні власники, частина заможних (найчастіше сімейних) козаків, люди, які бігли на Січ з різних губерній. Вони осідали в слободі, платили податок у військову казну і виконували певні повинності на користь Війська Запорозького. Люди, які не мали власних дворів (підсусідки), жили в господарствах знатних слободян або подавалися до зимівників.
Козак. Початок ХІХ ст.
а
У часи Запорозької Січі була істотна різниця між сплатою податків козаками і посполитими. Введення нового єдиного податку (1 рубель з кожної хати) викликало обурення серед значної частини козаків. Урядовці вважали зимівники розсадниками опозиційних настроїв «в коих пристанище могут находить люди, к совершению всяческих разбоев склонные, да бунтовщики похлеще Пугачева».

Багато козаків не бажали розлучатися з традиційною формою господарювання і переселятися із зимівників. Вони всіляко намагалися ухилитися від сплати податків і вступали в конфлікти із земськими комісарами. З цим треба було щось робити...
Піхотний пістолет. 1782 р.
 а
Розпорядження про створення поселених полків не змогло розв'язати проблему. Перспектива життя в слободі не влаштовувала багатьох запорожців. Ситуацію лише частково розрядило прохання Григорія Потьомкіна на ім'я Катерини II: «Так как те люди неизъемлимо все и вообще под именем того войска (Запорозького - автор) вступили по высочайшей воле в военное правление и общество, то и не один из них не может быть выдан...». Це прохання торкалося лише заборони на видачу поміщикам кріпосних селян, які в різні роки збігли в колишню Запорозьку Січ, але із заможними козаками належало вести нелегкі переговори.
Кавалерійський військовий прапор. Середина-кінець XVIII ст.
а
Особливо складною залишалася ситуація в Слов'янському повіті, де, за зібраними канцелярією відомостями, до початку весни 1776 року залишалося 675 зимівників. У квітні 1779 року губернатор Новоросійської губернії М. Язиков розпорядився про введення додаткових заходів, які сприяли процесу переселення козаків із зимівників. У травні 1779 року, після проведення відповідної роз'яснювальної роботи і переговорів, жителям зимівників було оголошено про обов'язкове переселення в слободи.
Місця розташування зимовників запорозьких козаків

При цьому за козаками залишали їх зимівники, а також хутори для утримання худоби. Запорожці, які бажали переселитися, користувалися наданими їм пільгами - вони на 2 роки звільнялися від сплати податків і першими отримували квитки для придбання казенних лісів.
Дніпровські плавні
а
Земський комісар Слов'янського повіту підпоручик Подімов отримав від губернатора окреме розпорядження, згідно з яким, за козаками Чортомликських, Каменських і Червинських плавнів зберігалися їх зимівники, але при цьому кожен з них повинен був побудувати будинок в Слов'янську (Нікополі) або Покровську. Для швидкого переселення в міста козаки могли купити державні будинки, отримавши на 2 роки пільгові кредити.
Будинок козака Білого у старій частині м. Нікополя.
Фото кінця 40-их років ХХ ст.
а
Процес переселення в міста зрушився з мертвої точки, хоча без певних хитрощів обійтися не вдалося. Деякі заможні козаки, домовившись з місцевими органами влади, купували або будували будинки, після чого поверталися у свої господарства. Таким чином, і вівці були цілі, і вовки ситі. Козаки залишалися жити в зимівниках, а чиновники радісно докладали начальству про збільшення чисельності населення Слов'янська і Покровська.Про дефіцит чиновників та жінок

 а

Якщо судити по відомій комедії М.В. Гоголя «Ревізор», можна зробити висновок, що життя городничого повітового міста було дуже нудним і одноманітним. Сам класик в «Зауваженні для панів акторів» відмічав: «Городничий, уже постаревший на службе и очень неглупый по-своему человек. Хотя и взяточник, но ведет себя очень солидно; довольно сурьезен; несколько даже резонер; говорит ни громко, ни тихо, ни много, ни мало. Его каждое слово значительно. Черты лица его грубы и жестки, как у всякого, начавшего службу с низших чинов. Переход от страха к радости, от низости к высокомерию довольно быстр, как у человека с грубо развитыми склонностями души. Он одет, по обыкновению, в своем мундире с петлицами и в ботфортах со шпорами. Волоса на нем стриженые, с проседью». Таким зображує типового правителя повітового міста М.В. Гоголь.
Гоголь М.В.
Фото: www.quotat.info 
 а
Управління в повітовому місті Нікополі здійснювалося городничим. Згідно з основними положеннями «Установ для управління губерній» 1775 року, на городничого покладалося виконання поліцейських функцій. Він був зобов'язаний стежити за громадським порядком («дабы по миру шатающихся отнюдь не было»), виконанням законів і розпоряджень губернських і повітових органів влади, здійснювати епідеміологічний контроль. Останнє, в силу специфіки півдня, де досить часто спалахували епідемії, було завданням не з легких.

По положенням «Установи...», у повіті існували наступні адміністративні органи: нижній земський суд, повітовий суд, повітове казначейство, дворянська опіка. Губернські органи управління складалися з правління на чолі з губернатором, казенної і цивільної палати, наказу громадського нагляду, совісного суду, верховної розправи. Губернське правління здійснювало адміністративне управління, казенна палата - фінансовий контрольно-ревізійний нагляд, наказ громадського нагляду - контроль за школами і лікарнями.

У кінці XVIII - на початку XIX століть в Нікополі, як і по усьому півдню, відчувалася гостра нестача чиновників. Так, в 1830 році в Нікополі існувала навіть вакансія... городничого! У нових землях чиновниками найчастіше ставали відставні офіцери і навіть солдати. Підшукати інші кадри у ще не так давно практично незаселеному краю Потьомкіну було просто ніде. Колишні військові почували себе на новому терені дуже незвично, а один з них відверто признавався «світлішому» князеві, що «воевать с турками куды легче было». Доводилося перенавчатися! Григорій Потьомкін сповідував погляди, які непогано було б узяти на озброєння і нинішнім можновладцям: «Крупные и решительные успехи достигаются только дружными усилиями всех»… «А кто умнее, тому и книги в руки».
Чиновники провінційного міста.
Малюнок Баклевського П.
а
Проте далеко не усі з новоспечених чиновників горіли бажанням брати «книги в руки». Багато з них, опинившись на високих постах, більше покладалися на звичні командні методи, навіть не намагаючись зрозуміти специфіку краю, яким їм належало управляти. Принизлива характеристика нікопольського чиновництва приведена в книзі відомого поета і етнографа О.С. Афанасьєва-Чужбинського «Поїздка в Південну Росію», яка вийшла в 1861 році: «Чиновничий класс из единственного присутственного места - полиции - любил в одиннадцать часов утра собираться в магазине Турбабы, где и происходили возлияния Бахусу (богу вина). Не только здесь нет любви к просвещению, но даже чтению, и только соборный протоиерей да отставной поручик получают периодические издания, да кто-то выписывает «Сын отечества». Одна большая улица в Никополе похожа на улицу, прочие же плохо застроены, завалены чем попало, и по ним бродят животные».
 
 Афанасьєв-Чужбинський О.С.
 а
Доречно згадати і про інший дефіцит, який спостерігався в наших краях у кінці XVIII - на початку XIX століть. Йдеться про дефіцит... жінок. Так, в 1782 році в Нікополі проживало 876 чоловіків і всього 132 жінки!
Купці у городничого.
Малюнок Боклевського П.
а
Інакше і бути не могло, адже ким були відставні військові, майстрові люди і колишні запорозькі козаки, які активно заселяли місто? Ясна річ, чоловіками. У наступні роки чисельність жінок стала неухильно зростати. Вже до 1799 року в Нікополі проживали 1 054 чоловіки і 951 жінка. У 1800 році в Нікополі налічувалося 1 326 чоловіків і 1 241 жінка.
«Свинячий проспект» у Нікополі.
Малюнок Рєпіна І.Ю.
а
В наші дні, як відомо, ситуація змінилася в протилежну сторону. Доля жінок у складі населення (як Нікополя, так і Дніпропетровської області) складає 55%. Якщо ситуація розвиватиметься в тому ж напрямі, то зовсім скоро доведеться приймати жінок в козацтво і за прикладом Григорія Потьомкіна формувати «амазонські роти».   

   .

 .


Довідка


Стани і станові категорії в Російській імперії кінця XVIII ст.

 • Пануючий стан - дворяни (біля 1% населення країни).
 • Привілейований стан - духовенство (чорне і біле).
 • Напівпривілейовані стани (біля 2,5% населення):

             - купці (1-3 гільдії);
             - військово-служиві люди (козаки, калмики і частина башкир);
             - іноземні колоністи;
             - різночинці;
             - солдати і солдатські діти.

 • Податні стани (більше 90% населення):

             - міщани;
             - цехові ремісники;
             - селяни, у тому числі: державні (однодворці, економічні, приписні,

                чорносошні, ясачні, ямщики), палацові та поміщицькі.


Органи влади і управління губернії і повіту в Російській імперії кінця XVIII ст.


        У губернії:

 • Губернатор - голова губернського правління. Йому належить уся повнота виконавчої влади, контроль за діяльністю усіх закладів і посадовців губернії, практичне здійснення указів і розпоряджень уряду, забезпечення «тиші і порядку» в губернії. У цих цілях губернаторові підпорядковані усі військові частини і команди на території губернії.
 • Віце-губернатор - помічник губернатора, очолює Казенну палату, яка відає усіма фінансовими питаннями (збором податей, митними зборами, шинків та інших зборів, податків і платежів, їх витрачанням і так далі).
 • Єпископ - очолює Духовну консисторію.
 • Проводир дворянства - очолює губернські дворянські збори.
 • Наказ громадського визнання - відає школами, лікарнями, богодільнями, притулками, гамівними будинками і в'язницями. Підлеглий губернаторові і проводиреві дворянства. Існує за рахунок штрафів і добровільних пожертвувань.

        У повіті:

 • Проводир дворянства - очолює повітові дворянські збори.
 • Капітан-справник - підлеглий губернському правлінню, очолює нижній земський суд.
 • Капітан-справник і засідателі нижнього земського суду обираються на 3 роки дворянами повіту зі свого середовища.
 • Повітовий скарбник - підлеглий губернській Казенній палаті.
 
Історичні герби міст Катеринославської губернії

 .

.

Переведення в електронний вигляд: Бутенко О.П.


На нашому сайті Ви можете дізнатися більше про історію Нікопольщини:


Обновлено 23.10.2012 16:48
 
Нікополь Nikopol, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting