PDF Друк e-mail
Персоналии - Мозолевский Борис Николаевич (1936-1993 гг.)
Середа, 03 лютого 2016, 14:47
Матеріал підготувала:
Стрілецька М.В.
методист БІЦ "Слово"

м. Нікополь, Україна
Біографія

 

 
 

 

 Список літературних джерел про життя, діяльність та творчість
Б.М. Мозолевського

 

Книги

1. Борис Мозолевський: (1936 - 1993) [Текст] // Література рідного краю: посібник - хрестоматія. - Миколаїв, 2003. - С.105.
2. Борис Мозолевський [Текст] // Письменники Радянської України. 1917 - 1987 : бібліогр. довідник. - К., 1988. - С. 415.
3. Мозолевский Борис Николаевич [Текст] // Николаевцы. 1789 - 1999: энцикл. словарь. - Николаев, 1999. - С. 231.
4. Мозолевський Борис Миколайович [Текст] // Короткий довідник з історії України. - К., 1994 - С. 156.
5. Мозолевський Б.М. : [біограф. довідка] [Текст] // Письменники Радянської України, 1917-1987: біобібліогр. довідник. - К., 1988. - С. 384.
6. Мозолевський Борис Миколайович, поет, археолог [Текст] // Літературна Миколаївщина в особах: бібліогр. покажчик. – Миколаїв, 2001. - С.62.
7. Мозолевський Борис Миколайович [Текст] // УСЕ. Універсальний словник-енциклопедія / Гол. ред. ради чл.-кор. НАНУ Мирослав Попович. - К. : Видавництво «Ірина», 1999. - С. 879.
8. Мозолевський Борис Миколайович [Текст] // Провісники духовності в Україні / За редакцією академіка І.Ф. Кураса, віце-президента НАН України. - К. : Вища школа, 2003. - С. 494.
9. Борис Мозолевський : біограф. довідка [Текст] // Література рідного краю : Письменники Миколаївщини : посібник-хрестоматія / Ред. Н.М. Огренич. - Миколаїв : Видавництво МОІПЛО, 2003. - С. 105.
10. Життя у сяйві пекторалі : До 75-річчя з дня народження Б.М. Мозолевського. Серія «Дослідники рідного краю» [Текст] // Бібліографічне видання краєзнавчого відділу Дніпропетровської обласної научної бібліотеки. - Дніпропетровськ. - 2011.
11. Поема золотого сяйва: [21 червня 1971 року археолог і поет Б.Мозолевський знайшов скіфську пектораль] [Текст] // Український календар - 96. - К., 1995. - С. 195 - 196.
12. Бідзіля В.І. Дослідження Гайманової Могили [Текст] / В.І. Бідзіля // Археологія. Кн. і - К., 1971.- С. 44-56.
13. Власов В. Скіфська пектораль [Текст] / В. Власов, О. Данилевська // Власов В., Данилевська О. Визначні пам’ятки України. - К. : Махаон-Україна, 2009. - С. 18 - 25: іл.
14. Гаркуша Н.М. Мозолевский Б.Н. : [биограф. справка] [Текст] / Н.М. Гаркуша // Николаевцы. 1789-1999 : энцикл. словарь. - Николаев, 1999. - С. 231.
15. Голуб І. «Життя і смерті спивши щедрий келих, усі літа спаливши на вогні...» [Текст] / І. Голуб // Моє Придніпров’я. Календар пам’ятних дат Дніпропетровської області на 2006 рік: Бібліограф. покажчик / Упоряд. І. Голуб.- Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2005.- С. 20-23.
16. Голуб І. Скіфські піраміди [Текст]: [Б. Мозолевський - персонаж оповіді для дітей] // Голуб І. Сім чудес Дніпропетровщини: Літ. пізнавальне видання,- Дніпропетровськ: Дніпрокнига, 1969. - С. 7-31.
17. Гузенко Ю. І. Визначні постаті краю: Мозолевський Борис Миколайович (1936-1993) [Текст] // Миколаївщина: літопис історичних подій. 65-річчю утворення Миколаївської області присвячується. - Херсон : Видавництво «Олді-плюс», 2002. - С. 695-696.
18. Гузенко Ю. І. До 70-річчя від дня народження нашого земляка Б.М. Мозолевського - історика, археолога, скіфолога, поета [Текст] / Ю.І. Гузенко, В.П. Шкварець, Г.П. Шкварець // Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження. V Миколаївська обласна краєзнавча конференція. - Миколаїв, 2004. - С. 329 - 333.
19. Давидко І. Ідеологічні підвалини скіфського суспільства (за матеріалами археологічних досліджень Б. Мозолевського на Нікопольщині) [Текст] / І. Давидко // Нариси культури українців Півдня.- Запоріжжя, 1997.- С. 5-6.
20. Жадько В. О. Некрополь на Байковій горі: літературно-публіцистичне видання [Текст] / В.О. Жадько/ - К., 2008. - С. 205-207, 282.
21. Жадько В. О. У пам'яті Києва: столичний некрополь письменників [Текст] / В.О. Жадько/ - К., 2007. - С. 315.
22. Жадько В. О. Український некрополь : історичний науковий довідник [Текст] / В.О. Жадько/ - К., 2005. - С. 239.
23. Жадько В. О. Байковий некрополь : історичний фотоілюстрований довідник [Текст] / В.О. Жадько / - К., 2004. - С. 157.
24. Жуковський М.П. «І слава, і терни...»: До 70-річчя з дня народження Б.М. Мозолевського [Текст] / М. Жуковський. - Нікополь: НВМФД.- 2006.- 21 с., 4 іл.
25. Курас І.Ф. Мозолевський Борис Миколайович [Текст] / І.Ф. Курас, М.О. Багмет, І.І. Федьков, В.П. Шкварець та ін. // Короткий довідник з історії України. - К. : Вища школа, 1997. - С. 156.
26. Кухар-Онишко О. На терезах вічності [Текст] / О. Кухар-Онишко // Бузький гард. - Миколаїв : МП «Можливості Кіммерії», 1996. - С. 73- 76.
27. Лысенко С.Д. Позднекатакомбные погребения из последних раскопок Б.Н. Мозолевского [Текст] / Лысенко С.Д. // Регіональне і загальне в історії: Тези міжнар. наук, конф., присвяч. 140-річчю від дня народження Д.І. Яворницького та 90-літтю XIII Археологіч. з’їзду (Листопад 1995 р.). - Дніпропетровськ: Пороги, 1995.- С. 72-74.
28. Нізовський А.Ю. Пектораль із Товстої Могили [Текст] / А.Ю. Нізовський // Нізовський А.Ю. Сто великих реліквій і скарбів України. - К. : Арій, 2009. - С. 236 – 240 : ил. (Золота колекція «100 великих»).
29. Низовский А.Ю. Пектораль из Толстой Могилы [Текст] / А.Ю. Низовский // Низовский А.Ю. Сто великих реликвий и сокровищ. - М. : Вече, 2005. - С. 272 - 276: илюстр. – (Золотая коллекция «100 великих»).
30. Підвисоцька О., Черняков І. Пектораль з Товстої Могили – високотехнологічний витвір стародавнього мистецтва [Текст] / О. Підвисоцька, І. Черняков // Пам’ятки України: Історія та культура, т. XXXVIII. - К., 2006.– 64 с.
31. Полин С.В. 30 лет работ Орджоникидзевской экспедиции института археологии НАН Украины [Текст]: [С 1969 г. экспедицию возглавлял Б. Мозолевский] / Полин С.В., Николова А.В. // Регіональне і загальне в історії: Тези міжнар. наук, конф., присвяч. 140-річчю від дня народження Д.І. Яворницького та 90-літтю XIII Археологіч. з’їзду (Листопад 1995 р.).- Дніпропетровськ: Пороги, 1995. - С. 70-72.
32. Сверстюк Є. Етюд з калиною [Текст] / Є. Сверстюк // На святі надій : Вибране. - К. : Наша віра, 1999. - С. 457 - 466.
33. Полякова Л. Скарби Товстої Могили [Текст]: [Репортаж про археолог, знахідки Б. Мозолевського] // Зірниці: Проза. Поезія. Публіцистика.- Дніпропетровськ: Промінь, 1972. - С. 184-190.
34. Співець скіфського степу [Текст] [книга спогадів про видатну та талановиту людину – Бориса Миколайовича Мозолевського] / Упорядник П.К. Ганжа. - Нікополь : СПД Фельдман О.О., 2011. - 312 с.
35. Старовойт Л.В. Особливості сюжетно-композиціонної та образної структури лірічної повісті Б. Мозолевського «Дума про степ» [Текст] / Л.В. Старовойт // Науковий вісник МДУ. - Миколаїв. - 2014. - № 4.
36. Старовойт Л. В. Духовний потенціал творчості Бориса Мозолевського [Текст] // Письменники Миколаївщини: літературно-критичні матеріали до курсу «Літературне краєзнавство»: навч. посібник. - Миколаїв, 2007. - С.108 - 116.
37. Старовойт, Л.В. Духовний потенціал творчості Бориса Мозолевського [Текст] /Л. В. Старовойт // Науковий вісник Миколаївського державного університету : збірник наукових праць / ред. М. І. Майстренко [и др.]. - Миколаїв : МДУ, 2008. - Вип. 17 : Філологічні науки. - С. 142-147.
38. Старовойт Л. В. Письменники Миколаївщини : Літературно-критичні матеріали до курсу «Літературне краєзнавство» : навчальний посібник [Текст] / Л. В. Старовойт. - Миколаїв : Іліон, 2007. - С. 108-116.
39. Шкварець, В.П. Миколаївці: визначні історики минулого. Про минуле заради майбутнього [Текст] : підручник для студ. вищих навч. закладів / В. П. Шкварець ; ред. П. М. Тригуб. - 2-е вид., випр., доп. - Миколаїв : Видавництво МДГУ ім. П.Могили. - 2005. - 147 с.
40. Шкварець В. Б. М. Мозолевський [Текст] // Миколаїв : Видавництво МДГУ ім. П. Могили. - 2006. - 244 с.
41. Шкварець В.П. Борис Миколайович Мозолевський. Життя і творчість [Текст]. - Миколаїв : ТОВ ВіД. - 2004.
42. Шкварець В. Добірка з 6-ти статей про життя і творчість Б.М. Мозолевського, присвячена 70-річчя з дня народження. Б.М. Мозолевського [Текст] // Краєзнавчий альманах. - 2006. - № 1. - С. 5-45.
43. Шкварець В. П. Мозолевський Борис Миколайович (1936-1993) [Текст] // Історія рідного краю. Миколаївщина : Посібник. - Миколаїв : Видавництво МДГУ ім. П. Могили, 2004. - 257-258.
44. Шкварець В. П. Життєвий шлях Бориса Мозолевського [Текст] // Політика: історія і сучасність : Збірник наукових праць. - Випуск 2. - Миколаїв; Одеса: ТОВ Від, 2004. – С. 233-249.
45. Шкварець В. П. Мозолевський Борис Миколайович [Текст] // Корифеї української науки. - Миколаїв; Одеса, 2000. -С. 87-90.


Журнали

1. Бибикова B.И. К интерпретации остеологического материала из скифского кургана Толстая Могила [Текст] / B.И. Бибикова // Советская археология. - 1973. - № 4. - С.63-68.
2. Гаркуша Н.М. Сокровищ скифских первооткрыватель [Текст] / Н.М. Гаркуша // Скифский щотижневик. – 2003. – 26 лютого (№ 9). – С. 39.
3. Дидыч А. Скифская степь Бориса Мозолевского: к 65-летию со дня рождения николаевского археолога и поэта [Текст] / А. Дидыч // Николаев. - 2001. - № 3-4. - С. 61-63.
4. Дзюба І. Скіфський степ під небом України [Текст] / І. Дзюба // Дніпро. - 1984. - № 7. - С. 120-127.
5. Загребельный А. Скифский царь : о жизни и деятельности Бориса Мозолевского [Текст] / А. Загребельный // Фокус. - 2007. - № 14. - 82 с.
6. Кухар-Онишко О. С. На терезах вічності [Текст] / С.О. Кухар-Онишко // Бузький Гард: Громадсько-політичний та літературно-художній альманах. - 1996. - С. 73-76.
7. Мирошина. Т.В. Скифские калафы. [Текст] / Т.В. Мирошина // Советская археология. - 1980. - № 1. - С.30-45.
8. Панченко В. Той, чия душа «край Скіфії стояла...» : про збірку поезії Бориса Мозолевського [Текст] / В. Панченко // Літакцент : сучасна література в колі твого читання : альманах. К. : Темпора, 2008. - Вип. 1. - 2008. - С. 156-161.
9. Попова Г. Про взаємини та особисту дружбу з Б. М. Мозолевським у споминах А.В. Харлановича [Текст] / Г. Попова, В. Шкварець // Краєзнавчий альманах. - 2006. - № 1. - С.35-39.
10. Полидович Ю. Пектораль - символ жизни и смерти [Текст] / Ю. Полидович // Журнал о металле. - 2006. - № 3/4. - С. 82-85: ил.
11. Радишевський Р. Батьку мій, сивий степе [Текст] / Р. Радишевський // Київ. - 1984. - № 7. - С. 10-13.
12. Русецький Л. Пролог до пісні [Текст] / Л. Русецький // Донбас - 1983. - № 1. - С. 104-105.
13. Славинський М. Пектораль [Текст] / М. Славинський // Віче. - 2006. - № 3/4. - С. 72-74
14. Станко В. Спомини про окремі штрихи з життя й діяльності Б.М. Мозолевського [Текст] / В. Станко // Краєзнавчий альманах. - 2006. - № 1. - С. 44-46.
15. Харланович А. Золоте відлуння пекторалі: (спогади про Бориса Мозолевського, археолога, поета, друга) [Текст] / А. Харланович // Краєзнавчий альманах. - 2006. - № 1. - С. 39-43.
16. Череватенко Л. Степе мій полиновий і тирсовий…: [про творчість Б. Мозолевського] [Текст] / Л. Череватенко // Дніпро. - 1996. - № 11-12. - С.4-6.
17. Шилов Ю. Борис Мозолевський. Події і легенди. Розуміння реальності безсмертя [Текст] // Вітчизна. - 1994. - № 9-10. - С. 142-146.
18. Шкварець В. Борис Миколайович Мозолевський [Текст] / В. Шкварець // Краєзнавчий альманах. - 2006. - № 1. - С. 5-26.
19. Шкварець В. Поетична та прозова творчість ученого, історика, археолога Бориса Миколайовича Мозолевського [Текст] / В.П. Шкварець, Г.П. Шкварець // Краєзнавчий альманах. - 2006. - № 1. - С. 27-35.
20. Шкварець, В.П. Історико-археологічна спадщина Бориса Мозолевського [Текст] / В.П. Шкварець // Краєзнавчий альманах. - 2006. - № 1. - C. 11-22.
21. Шкварець, В.П. Кільки новітніх зауваг до вивчення історично-археологічної спадщини Б.М. Мозолевського [Текст] / В.П. Шкварець // Краєзнавчий альманах. - 2006. - № 1. - C. 23-26.
22. Шкварець, В.П. Поетична та прозова творчість ученого, історика, археолога Бориса Миколайловича Мозолевського [Текст] / В.П. Шкварець // Краєзнавчий альманах. - 2006. - № 1. - C. 27-35.
23. Шкварець, В.П. Про співця рідного краю - «кароокої Скіфії» - Бориса Миколайовича Мозолевського [Текст] / В.П. Шкварець // Краєзнавчий альманах. - 2004. - № 1. - С. 124-131.
24. Шкварець В. Мозолевський Борис Миколайович (1936-1993) [Текст] / В. Шкварець // Історія України. - 2010. - № 6. - C. 36-40.


Газети

1. Александров О. Таємниці скіфських курганів [Текст]: [Скіф, поховання на територїі Нікопол. р-ну] / О. Александров // Народна правда. - 2007. - № 45. - 26 жовтня. - С. 11.
2. Андреев Д. Найдут ли археологи еще одну золотую пектораль? [Текст]: [Раскопки на территории Орджоникидзев. ГОКа] / Д. Андреев // Днепров. правда. - 2000. - 5 октября.
3. Археолог в гостях у журналістів [Текст]: [Прес.-конф. відбулась у Будинку преси в Дніпропетровську] // Прапор юності. - 1971. - 31 липня.
4. Байдуков В. О чем поведал Чертомлыкский курган [Текст]: [Ценные находки из Чертомлык. кургана, история археолог, находок] / В. Байдуков // Никопольские известия. - 2001. - 22 марта.
5. Байдуков В.В. Сокровища Толстой Могилы [Текст]: [Воспоминания историка о раскопке скиф, кургана Толстая Могила] / В.В. Байдуков // Никопольские известия. - 2001. - 15 февраля. - С. 12.
6. Бард В. Борис Мозолевский – поет и романтик [Текст] /В. Бард // Никопольская правда. - 2006. - 5 августа (№ 90-91).
7. Бельская Г. Диалог со скифами [Текст]: [Результаты раско¬пок кургана Толстая Могила] / Г. Бельская // Сов. Белорусия. – 1971. - 4 декабря.
8. Богуш П. Нова знахідка Мозолевського [Текст] // Вісник Апостолівщини. - 1991. - З жовтня.
9. Богуш П. Нова знахідка Мозолевського [Текст]: [біля с. Горняцького Нікопол. р-ну] / Богуш П. // Зоря.- 1991.- 21 верес.
10. Бойченко В. Стрілою правди : про книжку поета-земляка Б. Мозолевського [Текст] / В. Бойченко // Щотижня. - 1992. - 12 вересня.
11. Бондаренко С. Миллионы в авоське. Уникальные страницы жизни поэта, открывшего миру пектораль [Текст] // Киевские ведомости. - 2002. - 23 августа.
12. Бондарь О. Сокровища Толстой Могилы увидел во сне [Текст] / О. Бондарь // Голос Украины. - 2006. – 30 июня (№ 118). - С. 20.
13. Борис Николаевич Мозолевский: (История находки пекто рали на Днепре) [Текст] // Киев, ведомости.- 2005.- 23 июня.- (№ 128).- С. 9
14. Букреева А. Возвращение Золотой пекторали [Текст]: [В историч. музее состоялась пресс-конф., посвящ. экспонированию скиф, пекторали] / А. Букреева // Зоря. Город. - 2007. - 29 марта. - С. 21.
15. Букреева А. Повернення Золотої пекторалі [Текст]: [Прес- конф., присвяч. експонуванню в ДІМ скіф, пекторалі] / А. Букреева // Зоря. - 2007. - 27 березня. - С. 4.
16. Варивода Л. Улюбленець Кліо і Ерато [Текст] / Л. Варивода // Никопольские известия. – 2002. - 5 февраля. - С. 2.
17. Васильченко С. До предків на... здобич [Текст]: [Розкопки курганів на Дніпропетровщині] / С. Васильченко // Молодь України. - 1979. - 22 листоп.
18. Ганжа П. Сонячне сяйво скіфського степу [Текст] / П. Ганжа // Південна зоря. - 2009. - 10 грудня (№ 163).
19. Ганжа П. Хоча б посмертно [Текст] / П. Ганжа // Літературна Україна. - 2006. - 9 березня (№ 163).
20. Ганжа П. Нікопольщина – земля велетнів духу [Текст] / П. Ганжа // Електрометалург. - 2010. - 21 серпня (№ 34).
21. Ганжа П. З царями Скіфії – віч-на-віч [Текст] / П. Ганжа // Никопольская правда. - 1998. - 2 лютого.
22. Ганжа П. Січеслав шанує свого співця й дослідника [Текст] / П. Ганжа // Проспект Трубников. - 2011. - 3 березня (№ 18).
23. Глядченко В., Разуваєва Н. Людина, яка знайшла пектораль [Текст] / В. Глядченко, Н. Разуваєва // Південна зоря. - 2011. - 11 лютого.
24. Голуб I. Археолог і поет [Текст] / I. Голуб // Золотий фонд України. - 1996. - № 2.
25. Голуб Я. Життя і смерті спивши щедрий келих, усі літа спаливши на вогні [Текст] / Я. Голуб // Джерело. - 2006. - лютий (№ 5-6).
26. Голубчик Л. Живи, курган! [Текст] : [Толстая Могила в окре¬стностях Орджоникидзе] / Л. Голубчик // Днепров. правда. - 2000. - 18 апреля.
27. Голубчик Л. Сокровища скифрких курганов [Текст] : [Дослідження Чортомлиц. кургану] / Л. Голубчик // Днепров. правда. - 1981. - 11 октября.
28. Горобець М. Пам’яті видатного археолога Бориса Миколайовича Мозолевського [Текст] / М. Горобець // Кадри - селу. - 2006. - 28 лютого. - С. 6-7.
29. Грабовська В. Покинув степ останній скіфський цар [Текст] : [Засідання клубу «Ріднокрай» ДОУНБ, присвяч. пам’яті Б. Мозолевського] / В. Грабовська // Наше місто. - 2001. - 20 лютого.
30. Грибовський В. Новий сюрприз сивого кургану [Текст] / Грибовський В. // Нікопольська правда. - 1971. - 30 червня.
31. Губенко В. З думою про Мозолевського [Текст] / В. Губенко // Рад. Прибужжя. - 1995.- 16 лютого.
32. Давидко І. Під знаком Скіфії [Текст] / І. Давидко // Степове братство. - 1996. - березень (№ 4).
33. Давидко І. Слово золотої пекторалі [Текст] / І. Давидко // Нікопольська правда. - 1996. - 4 липня.
34. Данилин В. «Скифское золото» [Текст]: [Пектораль] / В. Данилин, И. Уварова // Декорат. искусство.-1976. - № 7. - С. 27-30.
35. Дзюба І. Скіфський степ під небом України [Текст] / І. Дзюба // Дніпро - 1984. - № 4. - С. 120-127.
36. Дзюба І. Борисові Мозолевському – 50 [Текст] / І. Дзюба // Літературна Україна. - 1986. - 6 лютого.
37. До всіх, хто небайдужий [Текст]: [Про Б. Мозолевського] // Слово. - 2000. - 3 февраля.
38. Досконалість, втілена у золоті [Текст]: [Тематика зображень на золотій пекторалі з Товстої Могили] // Вісті Придніпров’я. - 1999. - 27 серпня. - С. 13.
39. Довгань Р. Його Пектораль [Текст] // На світлу пам'ять Бориса Миколайовича Мозолевського // Вечерний Николаев. – 1993. – 9 грудня.
40. Думанский В. День Пекторали [Текст] / В. Думанский // Зеркало недели. - 2008. - 30 августа (№ 32). - С. 21.
41. Дьяченко О. Пам’яті Б.М. Мозолевського [Текст] / О. Дьяченко // Південна зоря. - 1995. - 28 лютого.
42. Еськов А. Золотая страница скифской летописи [Текст]: [Расшифровка сюжетов, изображенных на ножнах меча скиф, царя] / А. Еськов // Днепров. правда. - 2003. - 4 июля. - С. 6.
43. Еськов А. Тайны золотой пекторали [Текст]: [Пектораль как герб скиф, региона] / А. Еськов // Крила.- 2001. - № 4/5. - С. 235-239.
44. Живило О. Душа мого народу - скарбниця головна [Текст]: [Про пектораль] / О. Живило // Днепр вечерний. - 1994. - 2 августа.
45. Жуковський М. Згадаймо Бориса Мозолевського [Текст] / М. Жуковський // Південна зоря.- 2001.- 6 лютого.
46. Жуковський М. Мовчки огляну з портрета шлях, що судилось пройти... [Текст] / М. Жуковський // Південна зоря. – 2010. - 13 августа.
47. Жуковський М. «Скіфія відкрила мені таємницю» [Текст] / М. Жуковський // Венал-Визит. - 2001. - 1 февраля.
48. Жуковський М. Пам’яті вченого [Текст] / М. Жуковський // Південна зоря. - 1993. - 25 вересня.
49. Жуковський М. Таємниці кургану Чортомлика [Текст] / М. Жуковський // Венал-Визит. - 1997. - 27 ноября.
50. Жуковський М. Таємниці старого Чортомлика [Текст] / М. Жуковський // Зоря. - 1985. - 14 вересня.
51. Загребельный А. Скифский царь : о жизни и деятельности Бориса Мозолевского [Текст] / А. Загребельный // Вестник Прибужья. - 2011. - 14 июля (№ 28). - С. 10.
52. Занудько М. Золотий кабан з Хоминої Могили [Текст] / М. Занудько // Південна зоря. - 1989. - 23 березня.
53. Занудько М. Нова сторінка Скіфії [Текст] / М. Занудько // Зоря. - 1971. - 4 червня.
54. Звірко В. «Сизим свистом над синім степом славить вітер скіфське ім’я» [Текст] / В. Звірко // Наше місто. - 2001. - 7 лютого.
55. Зеленяк Т. Вспомнили добром. Книголюб [Текст] / Т. Зеленяк // Трубник. - 1993. - 25 декабря.
56. Зерчанинов Ю. Репортаж из Толстой Могилы [Текст] / Ю. Зерчанинов// Юность. - 1971. - № 7. - С. 100-102.
57. Знахідки у скіфському кургані [Текст] // Робітн. газ. - 1970. - 19 вересня.
58. Золото скифских курганов [Текст]: [Фото и описание пекторали] // Днепр вечерний. - 1977. - 23 августа.
59. Золотой календарь [Текст]: [Новое о скиф, пекторали] // Днепров. правда. - 1998. - 3 июня.
60. Зор М. Пам’яті Бориса Мозолевського [Текст] / М. Зор // Родной Никополь. - 2011. - 10 лютого.
61. Іонова А. Вечір пам’яті Б. Мозолевського [Текст]: [Відбувся у Нікопол. медучилищі] / А. Іонова // Нікопол. правда. - 2001. - 13 лютого.
62. Кагук Ф. Скіфське золото Бориса Мозолевського [Текст] // Зоря: Газета Веселинівської районної державної адміністрації та районної Ради народних депутатів. - 2002. - 31 серпня.
63. Кіпіані В. Співець «кароокої Скіфії»: на світлу пам’ять Бориса Миколайовича Мозолевського [Текст] / В. Кіпіані // Вечерний Николаев. - 1993. - 9 грудня.
64. Кириленко О. Данилів курган [Текст]: [Археолог, знахідки поблизу Орджонікідзе] / О. Кириленко // Робоча газета. - 1975. - 30 липня.
65. Киянский Д. И великие молчальники курганы охраняют сон степних владык [Текст] / Д. Киянский // Зеркало недели. – 1999. - (№ 2). – 16 января.
66. Киянский Д. Загадка скифских «пирамид» [Текст] / Д. Киянский // Днепров. правда.- 1990.- 16 декабря.
67. Киянский Д. Пектораль под. микроскопом [Текст] / Д. Киянский // Зеркало недели. - 1999. - 28 августа (№ 34). - С. 15.
68. Колесова С. А мальчик лежал на холодном ветру ничем не прикрытый [Текст] / С. Колесова // Трубник. - 1991. - 21 сентября.
69. Колинько В. Где прячется «желтый дьявол»? [Текст] / В. Колинько // Вечерний регион. - 2003. - № 17.- 24 апреля.
70. Коновалюк С. Его последнее лето [Текст] / С. Коновалюк // Никопольская правда. - 1996. - 1 февраля.
71. Коновалюк С. Вот завтра зацветут тюльпаны... [Текст] /С. Кіпіані, В. Коновалюк // Трубник. - 1993. - 25 декабря.
72. Коновалюк С. Его последнее лето [Текст] / С. Коновалюк // Нікопольская правда. - 1996.- 1 лютого.
73. Красюк Л. Геніальні знахідки [Текст] / Л. Красюк // Народне слово. - 2006. - 2-8 лютого.
74. Кравченко Т. Скіфське золото [Текст] : [Археолог, знахідки в Товстій Могилі] // Наука и жизнь. - 1971. -№ 9. - С. 10-12.
75. Кривопальцев В. Таємниця скіфського кургану [Текст]: [Товстої Могили] / В. Кривопальцев // Прапор юності. - 1971. - 12 червня.
76. Крівченко О. Нехай не згасне сяйво пекторалі [Текст]: [Захід з нагоди знахідки скіфської пекторалі в Товстій Могилі] / О. Крівченко // Козацька вежа. - 2006. - 28 червня.- С. 1.
77. Кугук Ф. Скіфське золото Бориса Мозолевського [Текст] / Ф. Кугук // Зоря. - 2002. - 7 вересня.
78. Кухар-Онишко О. С. У пошуках Скіфії: нещодавно пішов з життя видатний археолог і поет Борис Мозолевський [Текст] / О. С. Кухар-Онишко // Рідне Прибужжя. - 1993. - 4 грудня.
79. Кухар-Онишко, О. Легенди скіфського степу : За мотивами лірики Б. Мозолевського [Текст] /О. Кухар-Онишко // Український південь. - 1994. - 27 січня.
80. Кухар-Онишко, О. На терезах вічності [Текст] / О. Кухар-Онишко// Радянське Прибужжя. - 1995. - 17 жовтня.
81. Литвиненко Т. Золота симфонія пекторалі [Текст]: [Історія знайдення пекторалі в Товстій Могилі] / Т. Литвиненко // Козацька вежа. - 2006. - 21 червня. - С. 3.
82. Логинов А. Услышь голос предков! [Текст]: [История пекто- рали] / А. Логинов // Днепров. правда. - 2007. - 6 апреля. - С. 12.
83. Лиховод І. Де житиме пектораль? [Текст] / І. Лиховод // День. - 2010. - 11 листопада (№ 206). - С. 6.
84. Маслов А. Скиф ушел... : Пам`яті Бориса Мозолевського [Текст] / А. Маслов // Киевские ведомости. - 1993. - 29 октября.
85. Месть скифских царей: [о Б. Мозолевском и раскопках древних курганов, которые, как утверждают ученые, связаны с заклятиями] [Текст] // Новое поколение. - 2003. - 29 октября. - С. 6.
86. Митько А Про що розповідають могили [Текст]: [Розкопки у Нікопол. р-ні] / А Митько // Сільські новини. - 1999. -13 серпня. - С. 8.
87. Михайленко А. Пектораль Бориса Мозолевського [Текст] / А. Михайленко // Вісті. - 2006. - № 4. - 26 січня.
88. Мозолевська В. Пливе в печаль дорога пізня: до 70-річчя Бориса Мозолевського / В. Мозолевська [Текст] // Літературна Україна. - 2006. - 9 лютого. - С.1, 4.
89. Найденко И. По ту сторону вечности [Текст] / И. Найденко // Криворож. ведомости. - 1996. - 22 февраля.
90. Нетлінна краса віків [Текст] // Україна. -1971. - № 39. - С. 12-13.
91. Носенко Н. Золото скифов [Текст]: [Археолог, находкк на Никополыцине] / Н. Носенко // Никопольская правда. - 1980. - 9 октября.
92. Носенко М. По таємниці - в Скіфію [Текст] / Н. Носенко // Зоря.- 1979.- 20 жовт.
93. Нетудыхата Т. Жертва скифского кургана: [Б. Мозолевский и пектораль] [Текст] / Т. Нетудыхата // Южная правда. - 2003. - 30 октября. - С. 5.
94. Новицький Є. Пішов у синє небо він…[Текст] // При бузький вісник : газета Первомайської міської та районної Рад народних депутатів. -1996. - лютого.
95. Охрімович А. Що повідала «Соболева Могила» [Текст] / Охрімович А // Культура і життя. - 1992. - 11 січня. - С. 7.
96. Павлов Б. Зустріч із вченим [Текст] / Б. Павлов // Південна зоря. - 1988. - 13 жовтня.
97. Павлів В. Підсумок життю і боротьбі…[Текст] / В. Павлів // Літературна Україна. - 2008. - квітень.
98. Паламарчук М. Це набагато більше, ніж просто боротися [Текст] // Час. - 1996. – 9 лютого.
99. Панкина В. Прикосновение к прошлому [Текст]: [Раскопки Чер- томлык. кургана] / В. Панкина // Днепров. правда. - 1984. - 11 октября.
100. Панасенко О. Пам’яті Бориса Мозолевського [Текст] / О. Панасенко // Синельників. вісті. - 1993. - 6 листопада.
101. Панченко В. «Край скіфії душа моя стояла...» [Текст] / В. Панченко // Київ. - 2008. - № 5/6. - С. 183-186.
102. Панченко В. Провідник у світ Скіфії: від мордовських Бориса Мозолевського врятувала золота пектораль. Український Тиждень. – 2012. - 4 квітня. - С. 48-49.
103. Петренко В. Прикоснулись к тайнам скифов [Текст] / В. Петренко // Никопольская правда. - 2006. - 12 сентября.
104. Пектораль. Товста Могила: [Текст. Фото] // Пам’ять століть. - 1996. - № 3.
105. Пектораль Товстої Могили [Текст] // Приорільська правда. - 1981. - 6 липня.
106. Печерський Ю. Таємниця Товстої Могили [Текст] / Ю. Печерський // Шахтар Марганця. - 1971. - 29 червня.
107. Полин С. Борис Мозолевский: дарить прошлое [Текст] / С. Полин // Зеркало недели. - 2006. - 18-24 февраля. - С. 13.
108. Полін С. Борис Мозолевський: дарувати минуле [Текст] / С. Полін // Інститут археології НАН України.- 2006. - № 6. - 18-24 лютого.
109. Полин И. Из недр ему смотрела пектораль [Текст] / И. Полин // Днепр вечерний. - 2006. - № 17. - 4 февраля. - С. 5.
110. Полин И. Свидание с вечностью: Два тысячелетия хранила тайну Толстая Могила [Текст]: [Об археолог. раскопках] / И. Полин // Днепр вечерний. - 2003. -10 января.
111. Полякова Л. Сокровища Толстой Могилы [Текст] / Л. Полякова // Днепров. правда. - 1971. - 27 июня.
112. Полынин Г. И облака, как лебеди, летят, и крылья белые ломают о курганы [Текст] / Г. Полынин // Проспект трубников. - 2000. - 24 июня.
113. Продан М. Пам'ять про них в наших серцях (спогади) [Текст] / М. Продан // - 2011.
114. Прокопенкю А. Золотой полумесяц [Текст] / А. Прокопенко // Известия. - 1971. - 27 июня.
115. Пятигорец С. Пектораль удивляет мир [Текст] / С. Пятигорец // Булава. - 2001. - 8 марта.
116. Пятигорец С. А степ все світиться курганами [Текст] / С. Пятигорец // Никопольские известия. - 2005. - 29 грудня.
117. Радишевськіий Р. Батьку мій, сивий степе [Текст] / Р. Ради-шевський // Київ. - 1984. - № 7. - С. 10-13.
118. Рижий I Голоси епох [Текст] / І. Рижий // Друг читача. - 1986. - 11 грудня.
119. Роллє Р., Мурзін В. Перші результати сучасного дослідження скіфського кургану Чортомлик [Текст] / Р. Роллє, В. Мурзін (переклад з німецької Л. Потапенко) // Україна. - 1990. - березень (№311).
120. Рубан В. Дослідник і співець скіфського степу [Текст] / В. Рубан // Український південь. - 2006. - 2 березня. С. 6.
121. Рубан В. Учёный и певец скифских степей: [70 лет со дня рождения Бориса Мозолевского] [Текст] / В. Рубан // Южная правда. - 2006. - № 22. – 25 февраля. - С.5.
122. Рубан В. Я памятник воздвиг [Текст] / В. Рубан // Южная правда. - 2006. - 30 июня (№ 71). - С.5.
123. Руденко І. Великий патріот України [Текст] / І. Руденко // Никопольская правда. - 1998. - 22 серпня.
124. Русецькнй Л. Пролог до пісні [Текст] / Л. Русецький // Донбас.- 1983.- № 1.- С. 104-105.
125. Савчук М. Знахідка в Денисовій Могилі [Текст] : [Поблизу м. Орджонікідзе] / М. Савчук // Зоря. - 1975. - 28 червня.
126. Світлої дам’яті Бориса Мозолевського [Текст] // Козацька родина. - 2003. - № 9.
127. Серый А.С. Борисове золото [Текст]: [Спогади про зустрічі з Б. Мозолевськигм] / А.С. Серый // Слово. - 2000. - 10 февраля.
128. Серый А. В память о Борисе Мозолевском [Текст] / А. Серый // Репортер. - 2001. - № 11. - 6 февраля.
129. Синіченко Н. Вірний син рідної землі [Текст] / Н. Синіченко // Козацька вежз. - 2006. - 8 лютого. - С. 3.
130. Сініченко Н. «Я прийшов у світ задивлений по єдину пектораль...» [Текст] / Н. Сініченко // Сіл. новини. - 2006. - 24 серпня. - С. 13.
131. Скарби скіфюької могили [Текст] // Робітнича газета. - 1971. - 2 липня.
132. Скифия с высоты Толстой Могилы [Текст] : [У Будинку преси відбулась прес.-конф. з нач. Орджонікідзев. експедиції ін-ту археології Б. Мозолевським] // Днепров. правда. - 1971. - 31 июля.
133. Славинський М. Полиновий поблиск пекторалі [Текст] / М. Славинський // За Українську Україну. - 2008. - 17-23 січня (№ 1-2).
134. Славинський М. Пектораль для вічності [Текст] / М. Славинський // Укр. газета. - 2004. - № 34. - 9-15 вересня.
135. Славутич Я. Атавістичне: Борисові Мозолевському [Текст] : [Вірш] / Я. Славутич // Монастир, острів. - 1994. - листопад-грудень. - С. 41.
136. Смотряков Н. Ключ к тайнам Скифии [Текст] : [Находки Орджоникидзев. экспедиции] / Н. Смотряков // Труд. - 1973. - 23 сентября.
137. Стецюк В. Світлої пам’яті Б.М. Мозолевського [Текст] / В. Стецюк // Металлург. - 1993. - 25 вересня.
138. Суков М. Розбуджені кургани [Текст] : [Відкриття скіф. поховання V ст. до н.е.] / М. Суков // Зоря. 1995. - 3 верес.
139. Суховеев В. Скіфське золото [Текст] / В. Суховеев // Молодь України. - 1970. - 5 липня.
140. Таємниця скіфського кургану [Текст] // Рад. життя. - 1971. - 17 червня.
141. Терентьева Н. Пектораль. Возвращение... [Текст] : [В музей им. Яворницкого прибыла скиф. пектораль ] / Н. Терентьева // Вісті Придніпров’я. - 2007. - № 26. - 26 берез. - С. 16.
142. Титов В. Душа его здесь в Скифии [Текст] / В. Титов // Криворож. ведомости. - 1996. - 1 февраля.
143. Тороп С. Последний романтик степи [Текст] / С. Тороп // Проспект Трубников. - 2011. - 3 февраля (№ 10).
144. Тротнер В. Шляхами археолога Бориса Мозолевського [Текст] / В. Тротнер // Під знаком руди і металу. - 2009. - № 1. - С. 10.
145. Тупайло С. Співець українського степу" [Текст] / С. Тупайло // Рідне Прибужжя. - 2006. - 18 лютого. - С. 3.
146. Турина Л. Что в курганах? [Текст]: [Раскопки Чертомлык. кургана] / Л. Турина // Комсомол, правда. - 1971. - 10 июля.
147. Уникальная находка археологов [Текст]: [В Товстій Могилі] // Правда Украины. - 1971. - 9 июня.
148. Фатєєв Е. Спогади про видатного археолога [Текст] : [У Нікопол. краєзнав. музеї відзначили день пам’яті Б. Мозолевсько- го] / Е. Фатєєв // Південна зоря. - 2000. - 15 лютого.
149. Фатєєв Э. 60 столетий истории от неолита до наших дней [Текст]: [Чертомлык меняет имя] / Э. Фатєєв, И. Анцышкин // Репортер. - 2009. - 15 вересня. - № 74. - С. 6.
150. Фатеев Э. Свет далекой пекторали [Текст] / Э. Фатеев // Никопольская правда. - 2001. - 21 июня.
151. Филипчук Н. «Чому я, мамо, таким вродився? Всі кулі світу ідуть крізь мене…» [Текст] / Н. Филипчук // Голос Украины. - 2009. - 21 січня. - № 9. - С. 14-15.
152. Філіпчук Н. Чому я, мамо, таким вродився? Всі кулі світу ідуть крізь мене: Фамільні мемуари [Текст] / Н. Філіпчук // Голос України. - 2009. - 21 січня. - C. 14-15.
153. Харланович А. Сяйво золотої пекторалі [Текст] // Радянське Прибужжя. - 1997. - 13 вересня.
154. Чаплигін Г. Славнозвісну скіфську пектораль знайшли ...завдяки випадку. Курган Товста Могила хотіли продати як чернозем, але перед цим, на щастя, запросили археологів...: 14 років тому 13 вересня 1993 року пішов з життя Борис Мозолевський [Текст] / Г. Чаплигін // Нікопольська правда. - 2007. - 13 вересня.
155. Чаплыгина А. Удивительные страницы из жизни поэта и археолога, даровавшего миру пектораль [Текст] / А. Чаплыгина // Электрометаллург. - 2006. - № 4. - 24 января.
156. Чаплицький Г. Славнозвісну скіфську пектораль знайшли завдяки випадку? [Текст] / Г. Чаплицький // Никопольская правда. - 2007. - 13 вересня.
157. Чемерис В. Пектораль [Текст] / В. Чемерис // Літературна Україна. - 1996. - 1 серпня.
158. Череватенко Л. Дорогою одчайної любові [Текст] / Л. Череватенко // Кур’єр Кривбасу. - 1996. - № 51-52. - С. 7-8.
159. Череватенко Л. Борис Мозолевський: «Люблю тебе, гіркий мій степе» [Текст] / Л. Череватенко Л. // Рідне Прибужжя. - 2008. - 24 червня (№ 70). - С.3.
160. Череватенко Л. Я воскресну в тридцятім столітті [Текст] // Літературна Україна. - 1998. - 2 липня.
161. Череватенко Л. Правдонько наша [Текст] // Літературна Україна. - 1997. - 10 квітня.
162. Черкаська Г. Поет, шукач скарбів і волі : [Борис Мозолевський] [Текст] / Г. Черкаська // Голос України. - 2014. - № 229. - С. 12.
163. Черкашина Л. И снова - Толстая Могила [Текст] / Л. Черкашина // Днепров. правда. - 1975. - 17 июня.
164. Черкащенко О. Яку таємницю він забрав з собою (до 6-ї річниці з дня смерті Б. Мозолевського) [Текст] / О. Черкащенко // Булава. - 1999. - 23 вересня (№ 38).
165. Черкащенко О. Еще одну открыть бы пектораль [Текст] / О. Черкащенко // Визит-Венал. - 2000. - 3 февраля.
166. Черненко Є.В. А, може, це телепатія? [Текст] : [Знахідки в Товстій Могилі] / Є.В. Черненко // Культура і життя. - 1971. - 26 серпня.
167. Черненко Е. За одну из самых ценных археологических находок ХХ века - золотую скифскую пектораль - киевский ученый Борис Мозолевский получил трехкомнатную квартиру : Интервью с доктором исторических наук профессором Е. Черненко [Текст] / Е. Черненко // Факты и комментарии. - 2006. - 11 июня (№ 111). - С. 7.
168. Черненко Є. Нові скарби Товстої Могили [Текст] / Є. Черненко, М. Занудько // Зоря. - 1971. - 27 червня.
169. Чинаев А. Скифское золото украинского Шлимана : [к 75-летию Бориса Мозолевского] [Текст] / А. Чинаев // Южная правда. - 2011. - 1 лютого (№ 11). - C. 2.
170. Чубенко В. З думою про Мозолевського [Текст] // Радянське Прибужжя. - 1995. - 16 лютого.
171. Чубенко Є. Край Скіфії душа його стояла [Текст] : [Б. Мозолевський та Криворіжжя] / Є. Чубенко // Червоний гірник. - 2005. - 25 жовтня. - С. 6.
172. Шатунов В. Я знайшов ії 21 червня о 14 годині 30 хвилин [Текст] / В. Шатунов // Никопольские известия. - 2001. - № 49. - 21 червня.
173. Шатунов В. Борис Мозолевский: «А степ все світиться курганами...» [Текст]: [Спогади про археолога] / В. Шатунов // Никопольские известия.- 2006. - 9 февр. - С. 10.
174. Шевченко Ф.П. Щораз - нові повідомлення [Текст] : [Знахідки в Товстій Могилі] / Ф.П. Шевченко // Культура і життя. - 1971. - 26 серпня
175. Шестаков А. Краса, вкарбована у вічність [Текст] / А. Шестаков // Україна. - 2008. - № 7/8. - С. 96-98
176. Шилов Ю. Борис Мозолевський [Текст]: [Спогади археолога про зустрічі з Б. Мозолевським] / Ю. Шилов // Вітчизна. - 1997. - № 9-10. - С. 142-146.
177. Шкварець В. Мозолевський Борис Миколайович (1936- 1993) [Текст] / В. Шкварець // Історія України. - 2010. - № 6-7. - С. 36-39.
178. Шовкун Ю. Легенда про золоту пектораль [Текст] : [Оповідання] / Ю. Шовкун // Саксагань. - 2010. - № 3. - С. 27-32.
179. Шпак В. Людина, яка сміла бути [Текст] / В. Шпак // Урядовий кур`єр. - 2006.- 4 жовтня (№ 185). - С. 7.
180. Шруб К. Скифское золото дается в руки только удачливым [Текст] : [39 лет назад близ Орджоникидзе найдена скифская пе- ктораль] / К. Шруб // Днепр вечерний. - 2010. - № 88. - 19 червня. - С. 12.
181. Шутько Н. Першоджерела національної духовності [Текст] / Н. Шутько // Зоря. Глас народу. - 2006. - 2 лютого. - С. 7.
182. Шутько Н. Співець землі і вічності [Текст] / Н. Шутько // Козацька вежа. - 2008. - № 39. - 26 вересня.- С. 10.
183. Шутько Н. Час збирати каміння [Текст] : [про розкопки Орджонікідзев. експедиції] / Н. Шутько // Нікопольська правда. - 1998. - 19 вересня.
184. Шутько Н. А степ все світиться курганами [Текст] / Н. Шутько // Козацька вежа. - 2010. - 30 січня (№ 4), 4 лютого (№ 5), 13 лютого (№ 6).
185. Шутько Н. Ви прийміть мене назавжди, базавлуцькі горби… [Текст] / Н. Шутько // Наша земля. - 2004. - 12 жовтня.
186. Юсипенко М. Ще б книгу книг створити у безсонні... [Текст] / М. Юсипенко // Щотижня. - 1995. - 19 серпня.
187. Якименко Е. Памяти Мозолевського [Текст] / Е. Якименко // Проспект Трубников. - 2002. - № 5.-- 1 февраля.
188. Яновська Л. Він воскресне в тридцятім столітті [Текст] // Урядовий кур’єр. – 2011. 4 лютого.
189. Я іще проб’юсь таранно [Текст] : [Про знахідку скіф, пекторалі] // Торговый дом. - 1996. - 21 июня.
190. Pidvysotska О. Htrfection Tmboditd in Gold [Текст] : [Фото пекторалі] / О. Pidvysotska, T. Samina // Welcome to Ukraine. - 1998. - № 1. - S. 42-49.
191. Starchenko O. The Tresasure-House of Ukraine [Текст] : [Фото пекторалі та інших скіф, виробів] / О. Starchenko // Welcome to Ukraine. - 1996. - № 3. - S. 22-27.

 

 

 

 

У разі використання матеріалів цього сайту активне посилання на сайт обов'язкове

Останнє оновлення на Середа, 03 лютого 2016, 17:21
 
, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting