PDF Печать E-mail
29.06.2009 02:42
There are no translations available.

Поддубко Л.М.
Дизайнер, викладач,
член спілки дизайнерів України,
керівник гуртка екодизайну
м. Нікополь, Україна
Біографія 


Матеріал надано в авторській редакції   

Якщо Вас зацікавила ця інформація і
Ви бажаєте ознайомитися з нею детальніше,
звертайтеся до нас 

Шановний друже!

Зараз Ви маєте унікальну можливість ознайомитись з ПРОБНИМ УРОКОМ нового підручника – „Абетка дизайнера”. В наш час зацікавленість дизайном є дуже великою. До того ж широко розповсюджені й помилкові судження щодо змісту та форми такої діяльності. Здебільше вони є дуже спрощеними або, навпаки, відірваними від реальної практики.

В межах ПРОБНОГО УРОКУ, звісно же, важко відобразити різноманітний матеріал наданий в „Абетці”. Ви отримаєте загальне уявлення про систему роботи з навчальними завданнями, про структуру й програму курсу. З метою ознайомлення в цей дайжест включено ФРАГМЕНТИ ОКРЕМИХ УРОКІВ. Спочатку Ви ознайомитеся зі структурою і особливостями навчання, а потім безпосередньо з теоретичним матеріалом та практичними завданнями. Це дозволить Вам уявити методику навчання і процес роботи над матеріалом. Вивчення основ дизайну за „Абеткою” зробить Ваше дозвілля цікавим, різноманітним та корисним, можливо також, це буде першою сходинкою в оволодінні майбутньою професією.

Вивчаючи основи дизайну з „Абеткою дизайнера”, Ви не змарнуєте свого часу!!
                                                                                                         Автор


ВСТУП

Вітаю Вас з поверненням до Абетки, до початку навчання!
Скажу відверто: у житті ми всі є дизайнерами! Хто з нас не намагається вдягнутися та зробити зачіску, щоб пасувало до обличчя? Хто хоча б раз не переклеював шпалери та не пересував меблі, створюючи комфорт і затишок? Навіть займаючись якоюсь „нудною справою” (робота. навчання), ми завжди намагаємось внести будь-яку приємну зміну або вдосконалення. Все це є елементами творчості!

„Абетка дизайнера” не тільки познайомить Вас з поняттям „дизайн”, з його історією, спеціальною мовою, основними напрямками, а завдяки практичним завданням ще й навчить грамотно застосовувати свої знання та вміння. Вже існують добрі програми по окремим напрямкам дизайну: інтер’єр, графіка, моделювання одягу тощо. „Абетка дизайнера” – це перший підручник для початківців про ДИЗАЙН ВСЬОГО! В ній систематизовані загальні правила і поняття, а вправи передбачають кілька варіантів їхнього застосування.
 
Ця „Абетка” не потребує з Вашого боку видатної обдарованості. Навпаки, вона гарантує всім, хто проявить зацікавленість та терпіння, відкрити саме їхню „родзинку”, розвинути уяву, почуття прекрасного та творчі здібності. Кожний навчиться тільки того, що спробує зробити власноруч!

Хай Вам щастить, вставайте до роботи! Успіх та зізнання чекатимуть  на Вас!МЕТА КНИЖКИ „АБЕТКА ДИЗАЙНЕРА”


„Абетка дизайнера” буде цікавою та корисною широкому колу читачів, що мають бажання оволодіти термінологією і навичками дизайнування. Легкий та зрозумілий стиль висловлювання допоможе навіть початківцям швидко засвоїти основи дизайну: на прикладі проектування деяких нескладних об’єктів, пройти всі стадії захоплюючого та дивовижного процесу відтворення Вашого задуму спочатку на папері, а потім і в матеріалі.

Під час виконання вправ Вам буде запропоновано щось написати, намалювати, накреслити, розфарбувати. Крім того, в кожному завданні зроблено акцент на напрямок в дизайні, де отримані навички мають практичне застосування. Працюючи над конкретною темою, Ви зможете краще усвідомити власні смаки та потреби. Це дозволить з’ясувати,   в якої з галузей дизайну Ви могли б продовжити навчання та досягти найяскравіших результатів. Після основного матеріалу йде його короткий зміст з акцентом на найважливіших моментах, а також словник спеціальних термінів і запитання по темі для самоконтролю. Намагайтеся завжди відповідати на них чесно, не підглядаючи!
 
Оскільки  дизайн – це „сфера обслуговування”, безсумнівною прикрасою „Абетки” стали різноманітні цікаві тести. Вони допоможуть Вам в ігровій формі оволодіти „мистецтвом подобатись”, що стане в пригоді при спілкуванні з людьми.

Вченим не станеш, подолавши лише один буквар. Дизайнер, як будь-який інший представник творчої професії, вчиться все життя, підвищуючи свій фаховий рівень. Головною відміною дизайнера-професіонала від аматора є те, що він добре уявляє кінцевий результат своєї діяльності. Визначте для себе мету занять: знайомство з „Абеткою” передбачає не майстерність, але розуміння предмету справи, повагу до професії.
 
Отож до роботи! Будьте наполегливі – шлях подолає той, хто крокує!ЗМІСТ „АБЕТКИ ДИЗАЙНЕРА”

Тема 1. „Що є ім’я твоє?”  або „Маска, я Вас впізнав!”
Зародження і становлення дизайну. Основні відомості про організацію предметного середовища. Взаємозв’язок дизайну і образотворчого мистецтва. Роль технічного прогресу в зародженні дизайну.
Тема 2. Кольорознавство.

Про природу кольору. Сонячний спектр випромінювання. Характеристика кольору:  колірний тон, насиченість, яскравість. Систематика кольорів. Контраст і нюанс. Загальні відомості про гармонію колірних поєднань. Природний колір та колір штучних матеріалів. Барвники. Основні способи нанесення кольору. Особливості колірних поєднань у дизайні, архітектурі, виробах декоративно-ужиткового мистецтва. Кодування за допомогою кольору. Колір і психологія людини.
Тема 3. Проектна графіка.
Загальні свідомості. Графіка на різних етапах проектування: виконання пошукових вправ, виконання ескізів. Засоби зображення: аксонометрія, перспектива. Поняття перспективи: лінія горизонту, точка сходу, точка зору. Перспектива кулісна, фронтальна, кутова. Світлотінь. Креслення та наочне зображення. Масштаб. Відомості про обмірний проект.
Тема 4. Композиція.
Поняття композиції. Види композиції в дизайні. Елементи формоутворення (точка, лінія, площина, об’єм, простір).  Основні категорії композиції: симетрія і асиметрія, рівновага, статика і динаміка, ритм, контраст і нюанс, пропорції, масштабність.
Тема 5. Художнє конструювання.
Форма. Основи формоутворення. Спрощення та узагальнення форми. Об’ємна композиція. Ускладнення структури форми засобом „додавання” і „відбирання”. Проектування зовнішньої форми предметів: основи архітектоніки, комбінаторики, тектоніки. Взаємозв’язок пластики, об’ємно просторової фігури і тектоніки форми. Паперова пластика. Розгортки. Закони формоутворення. Категорії, властивості і засоби композиції у побудові об’ємно-просторових форм.  Єдність форми та змісту в художньому конструюванні. Образність як один з головних елементів дизайнерської розробки нових форм виробів.  Макетування як вид художньо-конструкторського проектування. Матеріали та інструменти, що використовуються в макетуванні. Особливості виконання макетів з паперу, картону, пінопласту, пластиліну, деревині.
Тема 6. Проектування.
Технічна естетика. Наукові основи дизайну. Вимоги до продукції. Критерії оцінювання промислового зразка. Складові елементи перед проектного аналізу. Поняття аналогу і прототипу. Засоби аналізу і синтезу інформації. Етапи проектування: евристичний (пошук образу), логічний (перевірка ідеї раціональним шляхом – функція, композиція, форма, розміри, матеріал та ін.), виконавчий (проектна робота – ескізи, технічні малюнки, креслення, пошукові моделі, проектна графіка, макет або робота в матеріалі, пояснювальна записка). Соціальне адресування предмету. Система „виріб – людина – середовище – суспільство”. Методи оцінки естетичних показників. Реалізація художньо-конструкторської розробки. Авторський нагляд.
Тема 7. Ергономіка.
Предмет та історія ергономіки. Ергономіка як наука. Принципи ергономічного аналізу. Антропометрична, фізіологічна, естетична відповідність між людиною і предметним середовищем. Приклади сумісної праці ергономіста і дизайнера. Ергономіка в вашій оселі.
Тема 8. Біоніка.
Діалог з природою. Біоніка як наука. Основні методи дизайнерської біоніки: порівняння принципів і засобів формоутворення промислових виробів та живої природи, пошук закономірностей, гармонії між функціональністю та естетикою, винахід оригінального, нового рішення на основі синтезу природних форм і досягнень науково-технічного прогресу.
Тема 9. Шрифтова графіка
Історія виникнення і розвиток шрифтів. Типи писемності. Формування російського цивільного шрифту. Основні типи шрифтів: художній, набірний, креслярський. Конструкція літер і основні прийоми композиції. Геометричні основи шрифтів. Інструменти та пристосування для розмічення і нанесення шрифту.
Тема 10. Промислова графіка і упаковка.
Промислова графіка і графічний дизайн. Види промислової графіки: фірмовий і товарний знаки, піктограма, логотип, знаки-вказівки, попереджувальні, забороняючи, упаковка, реклама, візуальні комунікації, колірне кодування, супроводжувальна документація. Прикладна графіка. Сфери виробничого середовища, в яких застосовується графіка: плакати-правила безпечної роботи, технологічні вказівки, виробнича інформація, наочна агітація. Основні вимоги до засобів прикладної графіки. Місце прикладної графіки в дизайні побутового середовища. З історії розвитку упаковки. Упаковки часів козацької доби. Сучасна вітчизняна упаковка. Основні функції упаковки: захист продукту, функціональність, інформативність, маркетинг, екологічна функція. Матеріали, з яких виготовляють упаковку. Художньо-графічне оформлення упаковки. Майбутнє упаковки. Поняття фірмового стилю. Розробка серії образів, пов’язаних з діяльністю фірми. Вплив промислової графіки на формування фірмового стилю підприємства.
Тема 11. Принципи формування предметного середовища.
Дизайн-проект – комплексне рішення форми, простору, графіки тощо на високому естетичному рівні. Поняття про дизайн-середовище, дизайн-програму.
Основні принципи організації відкритого простору. Особливості орієнтування людини в просторі. Комплексне структуроутворення предметного середовища. Містобудівний план і дизайн міського середовища. Особливості архітектурної графіки.
Тема 12. Матеріалознавство.
Загальні відомості про конструкційні та оздоблювальні матеріали. Класифікація матеріалів. Вплив конструкції та матеріалу на форму предмету.
Тема 13. Дизайн побутового середовища.
Класифікація предметного наповнення. Співвідношення утилітарних і естетичних властивостей предметного наповнення. Стандартизація і варіантність предметного наповнення. Створення ансамблю.
Поняття „інтер’єр”, „екстер’єр”. Фактори, що впливають на формування простору інтер’єру. Засоби, що організують внутрішній простір: композиційні і конструктивні особливості у проектуванні інтер’єрів. Колір і світло в інтер’єрі. Вплив світла на людину. Загальне і місцеве освітлення. Поняття про функціональне зонування. Організація інтер’єрів житлових приміщень, виробничих, навчальних кабінетів і приміщень рекреації. Засоби  досягнення індивідуальності інтер’єрів різних приміщень.
Озеленення інтер’єрів
Етапи проектування інтер’єру: ознайомлення із завданням; визначення особливостей (архітектурної форми заданого приміщення і основних його зон, стильового напрямку вирішення інтер’єру, переліку обладнання та інше), виконання ескізних проектів і варіантів компонування обладнання, макетування, виконання робочих креслень.
Особливості інтер’єру українського житла.
Тема 14. Нові технології в дизайні.
Поняття про комп’ютерну графіку. Історія та перспективи розвитку комп’ютерної графіки. Програми комп’ютерної графіки. Програми з конструювання. Додаткове обладнання для роботи з зображеннями.
Тема 15. Сучасні тенденції розвитку дизайну.
Дизайн і сучасність. Тенденції розвитку дизайну ХХ1 ст.: авангардний дизайн, біо-дизайн, стиль „фьюжн”, авторський дизайн, футуро-дизайн тощо.  Взаємозв’язок давніх та сучасних стилів. Поняття „сучасний стиль”.
Дизайн у загальноосвітній школі. Підготовка дизайнерів у вищих і спеціальних навчальних закладах в Україні.
Періодичні видання з дизайну.
Тема 16. Історія предметного світу.
Короткі відомості про найбільш визначні винаходи в історії людства в галузі будівництва, декорування, меблевому оснащенні, одязі та інших зразках предметного середовища.
 
Настав час познайомитись з фрагментами деяких уроків, що складають „Абетку дизайнера”. Зверніть увагу на легкий та зрозумілий стиль  викладення теоретичного матеріалу, достатню кількість прикладів та практичних завдань, а також на обов’язковий цікавий елемент, присутній в даній методиці.

ТЕМА 1: „ЩО Є ІМ”Я ТВОЄ?” АБО „МАСКА, Я ВАС ВПІЗНАВ!”

Протягом цієї глави ми поговоримо про поняття „дизайн”, про походження слова та про зміст, який воно має зараз. З’ясуємо, де полягають коріння дизайну? Визначимось, коли час народження дизайну, як виду образотворчого мистецтва, а коли – як професійної діяльності? Розберемось, чим займається дизайнер? До якої саме галузі життєдіяльності людини слід віднести дизайн? І, до речи, ця глава допоможе Вам вірно відповісти на запитання: „Чому німецький філософ Еммануїл Кант назвав предметний світ „другою природою”?

Уявить себе на хвилину, що станеться, якщо в світі разом зникнуть всі речи і предмети?.. Опишіть своєму другові цю картину і спитайте, чи хотів би він опинитися в такій ситуації? Скоріше за все, сучасна людина, якщо її залишити віч-на-віч з матінкою природою, протрималась би, на жаль, не довго.

Звідки ж узялися всі предмети з нашого оточення? Вони створювалися людством протягом його існування. Уже первісні люди, щоб вижити, почали виготовляти одяг, знаряддя для праці та мисливства, посуд та інше. З часом до потреб корисності  та міцності речей приєдналося поняття їхньої краси.
 
Майстер був водночас і художником, і техніком, і винахідником. Поняття корисності, міцності і краси предмета не розділялись. Як Ви знаєте з історії людства, особливою якістю та досконалістю відрізняються речи, що були створені в епоху середньовіччя. Саме тоді ремісники об’єднувались у цехи – професійні спілки. Це на їхні пожертви було зведено найвеличніші готичні собори, які зараз називають „музикою в камені”.

Людська думка не стоїть на місці. З середини ХІХ ст. розвиток техніки і промислова революція суттєво змінили життя суспільства. Дуже зросло населення міст, що спричинило швидкий ріст будівництва. Більш ефективне фабрично-заводське виробництво стало виштовхувати з ринку дрібного ремісника. Машинне виробництво задовольняло масові потреби населення в товарах, котрі натомість не відрізнялися великою різноманітністю. Наприклад: на взуттєвій фабриці кілька років виробляють взуття одного зразка. Чи довго воно буде користуватися споживацьким попитом? Рік, не більше. Причину Ви назвете легко: не модне! (Наведіть свій приклад.)
 
У давнину, коли виготовлення предметів споживання було справою виключно ручної праці, ремісництво і мистецтво були єдиним цілим. Серійне виробництво товарів мало потребу в розробці нових принципів оформлення, заснованих на єдності краси і зручності. Придивіться уважніше, як одягнені люди навколо? Сподіваюсь, вони мають зручний  та красивий одяг? А хто вигадав усе це різноманіття для нас: швачка, директор фабрики чи...? Так, на виробництво прийшов художник, з’явилася нова професія – дизайнер. У ХХ ст. почали відкриватися школи промислового мистецтва і виник новий вид проектно-художньої творчості – дизайн.

Дизайн зародився як мистецтво зовнішнього оформлення, але нині його межі значно розширились. Працюючи над проектом дизайнерського вирішення будь якого об’єкта, авторові треба враховувати цілу низку питань. Саме дизайнер відповідає за зручність та безпеку експлуатації предмета, добрий психологічний вплив на людину-споживача, естетику й оригінальність зовнішнього вигляду, споживацьку зацікавленість тощо.

Спробуйте тепер самостійно дати визначення поняттю „дизайн”. Дослівного перекладу з англійської мови („малюнок, проект”) тут буде недостатньо.

Дизайн – це особлива галузь образотворчого мистецтва, що проектує, створює, вдосконалює предметне оточення людини „від голки до літака”. Дизайн поліпшує якість життя людей.

Дизайн сьогодні став одним з символів сучасної цивілізації. Професія дизайнера є дуже цікавою і перспективною саме тому, що сфера її застосування не має меж, як і предметне середовище.

Короткий змист теми:

- наше життя неможливо уявити без предметного оточення;
- з давніх-давен для нормального існування людина вимушена створювати корисні речі;
- на певному історичному етапі виробництво предметів побуту ремісниками успішно  поєднувало в собі вимоги корисності, зручності й краси;
- дизайн зародився в середині ХІХ ст., разом із розповсюдженням машинного виробництва;
- в ХХ ст. виник новий вид проектно-художньої діяльності – дизайн;
- виникши як мистецтво зовнішнього оздоблення, сьогодні дизайн успішно використовує знання з інженерії, психології, екології, маркетингу тощо, але його коріння міцно пов’язане з образотворчим мистецтвом;
- нині професія дизайнера є однією з тих, що користуються найбільш попитом на ринку праці.     


Питання для самоконтролю:

1. Хто саме, коли та для чого вигадав всі предмети навколо?
2. Дизайн як професія виник в ХХ столітті, але вже первісні люди створювали примітивні предмети побуту. Чи було це дизайном?
3. До якої галузі життєдіяльності людини належить дизайн: екологія, духовність, предметний світ?
4. Як Ви вважаєте, чому  німецький філософ Еммануїл Кант назвав предметний світ „другою природою”?
 

Словник:

Дизайн (англ., „проект, малюнок”) - це особлива галузь образотворчого мистецтва, що проектує, створює, вдосконалює предметне оточення людини „від голки до літака”. Дизайн поліпшує якість життя людей.
Дизайнер – спеціаліст, який працює у сфері дизайну й забезпечує високі споживчі властивості та естетичні якості виробів і всього предметного середовища.
Об"єкти дизайну – промислові вироби, елементи і системи будь-якого предметно-просторового середовища.

Цікавий тест:

Пропонуємо Вам перевірити свої здібності до дизайнування.

Тест № 1.
Чи притаманне Вам нестандартне мислення? Назвіть, довго не роздумуючи:
а) прізвище російського поета;
б) частину обличчя;
в) будь-який фрукт. (Результат тесту дивіться в кінці теми 1)

Тест № 2. На аркуші паперу намалюйте будь-яку „каляку”. Роздивіться її з різних боків. Домалюйте зображення до пізнаваного образу, за бажанням додайте деталі.
Оцініть свій твір:
- якщо основне зображення міститься ближче до середини аркуша, це означає, що Ви добре орієнтуєтесь у форматі;
- наявність подробиць характеризує Вас, як людину уважну та спостережливу;
- зображення виконане в трохи гротескній формі – Ви маєте почуття гумору;
- якщо Ваш малюнок має безпосереднє відношення до предметного світу, Ви – саме той, хто потрібен!
(Якщо все перелічене не має поки що нічого спільного з Вашим малюнком, не сумуйте: у кожному з тестів є елемент жарту, тому не сприймайте висновки за вирок. Любіть себе таким, який ви є! Ви  неповторні, а це дуже важлива умова в дизайні.)

Відповідь до Тесту № 1.: Зазвичай це „Пушкін, ніс, яблуко”. Якщо Ваша відповідь має відміни, це дуже добре! Якщо ні – не сумуйте: будь-які здібності можна розвинути тренуванням.

 

ТЕМА 2. КОЛЬОРОЗНАВСТВО
 
Вивчення цієї теми не залишить Вас байдужими. Ви зможете пригадати свій попередній досвіт роботи фарбами та придбати деякі навички професійного володіння цим прекрасним та виразним художнім матеріалом. Ви напишете власну картину з романтичним сюжетом. Ви взнаєте кілька важливих секретів, за допомогою яких створюються шедеври в образотворчому мистецтві, а також де що нове про свої старенькі фарби.

Бажаю Вам успіхів в засвоєнні цієї цікавої теми!
 
 
Урок 2.1.
 
Неможливо уявити собі людину, котра жодного разу не тримала в руках пензля! Жага творчості та здібності до малювання надані нам від народження. Інша річ, що будь-які здібності втрачаються, якщо їх не розвивати спеціально.

Фарби люблять всі! Саме вони допомагають нам повніше відобразити кольорове розмаїття навколишнього світу, своє відношення до дійсності, а також поділитися з іншими своїми фантазіями. Колір в дизайні – це міцний інструмент психологічного впливу на людину.

 

Практичне завдання (Матеріал – фарби):

Спочатку перевіримо Ваше сприйняття кольору, до того ж пригадаємо, яким кінцем слід тримати пензлика.

Чи в нормі Ваша зорова пам’ять?  Як давно Ви милувались заходом сонця або зустрічали ранок? Для успішного виконання цього завдання, перегляньте ілюстрації та фото на цю тему.

Вправа № 1. Засобом „акварель по-вологому” (робота виконується на зволоженому папері), починаючи зверху та не залишаючи на аркуші жодних білих куточків, нанесіть різнокольорові плями. Розпочніть роботу з чорно-фіолетових, через блакитні – до рожевих та оранжевих. Працюйте сміливо найбільшим пензлем. Обираючи новий колір, не забувайте добре промити пензель. (Якщо Ви працюєте гуашшю, зволожувати папір не треба, кольори можна змішувати одразу на аркуші.)

Папір слід завжди розташовувати під невеликим нахилом, щоб залишки вологи повільно стікали долу. Працюючи аквареллю по-вологому паперу, намагайтеся отримати легкі, прозорі відтінки з м’якими переходами між кольорами. Доки не підсохнув один колір, поряд з ним накладайте другий, частково перекриваючи попередній. Для одержання потрібних відтінків використовуйте палітру – дощечку для змішування фарб. Подбайте про те, щоб Ваш „захід сонця” не перетворився на смугастий килимок. Надлишки вологи слід збирати сухим пензлем. Поки папір підсихає, помилуйтеся своєю роботою!

Щоби Ваш твір набув завершеного вигляду, чорною фарбою намалюйте силуетно будь-який пейзаж: дерева, криши домівок, птахів тощо. Для цього використовуйте існуючи сюжети, не соромтеся вчитися!
 
Оцініть свій твір, розмістивши його  трохи на відстані, нібито здалеку. (Цей прийом застосовують  професійні художники під час роботи.) Чи можна цим пейзажем прикрасити свою оселю?

Цікавий тест

Перевірте Вашу асоціативну пам’ять. Підберіть прикметники, іменники та окремі вирази, що відповідатимуть відчуттям тепла і холоду. Наприклад: танцювати, ніжність, життя, мама – це тепло; ніч, сум, зрада – холод.

 

ТЕМА 3. ПРОЕКТНА ГРАФІКА
 
Пропонуємо чергову тему, яка Вас дуже зацікавить! Ви усвідомите, які матеріали належать до графічних і чому саме. Які існують виді малюнків, які засоби зображення використовують в дизайні. Вам відкриються таємниці перспективи – науки, що вважається одним з важливіших досягнень епохи Відродження. Ви навчитесь виконувати креслення та наочні зображення об’єктів дизайну, зрозумієте важливу роль масштабування і виконаєте свій перший обмірний проект.

Отже  сконцентруйте Вашу увагу та до роботи!
 
 
Урок 3.10: Імітація
 
Фактура (лат.) - „обробка поверхні”, особливості обробки або будови матеріалу. Назвіть зовнішні ознаки скла, хутра, бавовни, каменю, металу. Фактура буває гладенька або шпариста, шершава або глянцева, блискуча або матова.

Текстура – це внутрішня структура матеріалу (кристали, зерна, волокна). Фактуру можна відчути ”навпомацки”, тоді як текстуру впізнати руками не можна. Вона визначається тільки зорово. На таблиці представлені об’єкти штучного та природного походження й умовна структура (текстура) матеріалу.

Для дизайнера дуже важливо вдало підібрати матеріал для свого витвору та вміти зобразити його на ескізі або в макеті. Для цього служить імітація – мистецтво наслідування, вміння з великою точністю відтворювати фактуру різних матеріалів. Імітація широко розповсюджена в побуті. Наприклад, штучне хутро, вінілісшкіра, різні пластики. Дерево успішно замінив ламинат, в його основі – звичайна тирса. Різноманітність кольорів та текстур забезпечує плівка або папір,  де зображені різні породи деревини. Так само створюються „кам’яні” поверхні.

Штучні матеріали, звичайно ж, поступаються своєю міцністю, екологічністю та естетикою природним аналогам, але значно дешевше, різноманітніше за кольором, легше в обробці, зручніше в використанні. За ними – майбутнє.
   
Питання для самоконтролю

1. Чи можна змінити текстуру матеріалу?
2. Чи можна змінити фактуру матеріалу?
3. Що можна впізнати „на щуп”?
4. На прикладі дерев’яного бруска дослідить  його текстуру: як виглядає рисунок повздовж волокон і на поперечному зрізі?

 
Словник:
Імітація – мистецтво наслідування.
Текстура – це внутрішня структура матеріалу
Фактура (лат.) - „обробка поверхні”, особливості обробки або будови матеріалу.
 
Практичне заадання:
Вправа № 1. Намалюйте з натури натюрморт з 2-3 побутових речей з різноманітною поверхнею. Передайте на рисунку фактурні особливості кожного предмета.
Вправа № 2. (Матеріал – фарби)
Виконайте 2-3 імітації фактури деревини. Використовуйте в якості прикладів зразки меблів з Вашого оточення. Завдання краще виконувати на форматі, потім вирізати вдалий фрагмент та наклеїти.
Вправа № 3. (Матеріал графічний)
Виконайте за уявою натюрморт з 2-3 простих геометричних тіл. Кожна фігура, фон, основа повинні мати свою фактуру поверхні. Спробуйте досягти загальної гармонії малюнку, відчуття ансамблю.
   
Цікавий тест

Погляньте уважно навколо. Перелічіть, що є в Вашому оточенні скляного? (А також: дерев’яного, з пластику, смачного, з паперу, солодкого, шершавого тощо.) Які з матеріалів є натуральними, а які лише імітують природні властивості?
Ця вправа розвиває спостережливість та зорову пам’ять. Застосування різноманітних фактур і матеріалів дозволяє дизайнерові вносити „родзинку” в традиційні об’єкти.

 

ТЕМА 6. ПРОЕКТУВАННЯ
 
В попередніх розділах Ви вивчили низку важливих положень, тепер можна приступити саме до проектування – створення різноманітних об’єктів дизайну.

В наш час питання дизайну викликають не аби який інтерес. Проте широко розповсюджені й помилкові погляди на зміст та форми такої роботи. Здебільше вони є дуже спрощеними або, навпаки, відірваними від реальної практики. Ви маєте можливість познайомитись з процесом проектування, проходячи всі етапи виконання практичного завдання Ви взнаєте, чим займається молода наука технічна естетика, в чому полягає зміст і користь аналізу, чим аналог відрізняється від прототипу та дещо інше.

Бажаю Вам старанності в роботі та успішного виконання проектних завдань!
 
 
Урок 6.1.
 
Всі предмети, що створені людиною, виготовлені з якого-небудь матеріалу. Уважно подивіться навкруги. Чи завжди Вам треба помацати річ, щоб дізнатися, з чого її зроблено? Частіше за все ми визначаємо матеріал по зовнішньому вигляду, завдяки характерним ознакам: фактурі, текстурі та забарвленню.
Як Ви гадаєте, для чого Ви вивчали кольорознавство, композицію та інші дисципліни? Настав час вживати свої знання та навики, створюючи корисні побутові речи. Звісно, майже все сьогодні можна купити в магазині. Там вироби одного найменування представлені в асортименті, тобто є різноманітність форм та розцвіток.

Якщо Вам подобається бути „як всі”, існує маса можливостей, щоб задовольнити „за Ваші гроші – будь-яку примху”. Тоді як Ви бажаєте привласнити щось унікальне та неповторне, закликаю Вас до самовиразу – в житті завжди є місце для творчості!

Починаючи будь-яку розробку, передусім дизайнер з’ясовує призначення об’єкту дизайну або його функцію. Потім визначає матеріали, з яких буде виконано виріб. Це дуже важливий момент: завдяки вдалому підбору матеріалів забезпечується міцність та безпека використання, а також створюється форма предмету. І наприкінці кінців проектант думає про привабливість продукту дизайнування. Саме це питання грає важливу роль при оцінюванні результатів його творчості споживачами.

Наскільки пов’язані ці поняття, з’ясуємо на прикладах. Як Ви гадаєте, хтось купує взуття більшого розміру тільки тому, що воно гарне? У Вашій шафі є одяг з паперу? Вигадайте свої приклади того, „чого в світі не буває”. (До речи, один японський модельєр сконструював сукню нареченої ... з туалетного паперу! В основі його творчої концепції – функціональне призначення об’єкту, одноразовість використання.)

Визначимо загальні вимоги до об’єкту дизайну:
1. Корисність (призначення).
2. Надійність.
3. Краса.


Зовсім не є обов’язковим, що під час проектування дизайнер діє точно за схемою, зазначеною цими загальними вимогами. Все ж таки, це процес творчий і художній образ може скластися раніше, ніж форма чи навіть призначення розробки. Пригадайте такі зразки авторського дизайну, що стали класичними, як „Стілець, що символічно зображує красу ліній ніг Мерилін Монро” японця П. Арати чи світильники „Кобра” М. Курокави.

«Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда...» - ці відомі рядки Ганни Ахматової як найкраще характеризують процес творчості в цілому та роботу дизайнера зокрема.

Спочатку роботи над проектом, дизайнер ретельно вивчає ситуацію. В цьому Вам не завадить заповнення наступної таблиці "Технічні умови проектування":

1. Назва об’єкту дизайну. 
2. Функція, призначення. 
3. Габаритні розміри.  
4. Аналіз існуючих аналогів (матеріал. форма, вимоги техніки безпеки і санітарної гігієни, естетика тощо). 
5. Вимоги до об’єкту дизайну. 
6. Потенційний користувач. 
7. Побажання замовника (завіряються його підписом). 
8. Фінансові можливості замовника. 
9. Виконавець проекту. 
10. Приблизний кошторис дизайнерської розробки.

Технічні умови не тільки конкретизують роботу дизайнера, але й документально підтверджують відповідальність замовника за кінцевий результат. На жаль, в житті все буває. Запропонована форма документа дозволить Вам не тільки впорядкувати власні дії, а також запобігти багатьох непорозумінь в реальному проектуванні, де підспудно є присутнім Його Величність Замовник.

Після виконання дизайнером розробки об’єкту, його ескізу або макету, треба скласти пояснювальну записку, що має назву "Технічне обґрунтування проекту":
 
1. Назва об’єкту дизайну. 
2. Функція, призначення. 
3. Габаритні розміри. 
4. Вимоги, яким відповідає розробка.
5. Потенційний користувач. 
6. Обґрунтування власної дизайн-пропозиції (коротка характеристика Вашої розробки.  форма, матеріали, техніка безпеки, естетика тощо). 
7. Ескіз або макет в  масштабі.
8. Робочі креслення.
9. Кошторис.
 
Професія дизайнера належить до галузі обслуговування, тому треба досконало оволодіти „мистецтвом подобатися”. Дизайнер повинен не тільки уважно вислухати замовника, але й вміти вірно „розшифрувати” його побажання. Взагалі вміння домовлятися з людьми завжди стане Вам в пригоді, де б Ви не працювали.
  
Короткий зміст теми:
Складовими творчості є знання, практика і художня інтуїція. Практика без знань, так само як і знання без художньої інтуїції, приречена на невдачу. Ці нерозривні частини цілого важливо постійно розвивати.
Самим життям сформовані загальні вимоги до об’єкту дизайну:
1. Функціональність (призначення).
2. Надійність.
3. Краса.
„Функція. Форма. Гармонія” – це головне правило дизайну, якому підкорюється творчий процес.
 
Щоб навчитися працювати на професійному рівні, не забувайте використовувати „Технічні умови проектування”. Це допоможе Вам краще зрозуміти тему проекту, зорієнтуватися в існуючий ситуації. При захисті Вашої розробки  стане в пригоді складене заздалегідь „Технічне обґрунтування проекту”.
Повірте, Ваша праця ще здобуде високої оцінки!
 
Запитання для самоконтролю: 
1. Якими бувають „місця, щоб сидіти”?
2. Чи всі вони відповідають визначенню аналога?
3. Чому краса при оцінюванні об’єкту дизайну не є головною рисою?
4. „Функція. Форма. Гармонія” – яка з цих якостей буде вирішальною при оцінюванні мистецького твору?
 
Словник:
Аналог – дещо схоже, подібне до чого-небудь.
Проектування – дизайн-процес, котрий починається з моменту отримання завдання: розробка концепції, аналіз об’єкту, конструювання, макетування, проектна документація (те саме, що й Художнє конструювання – Тема 5, урок № 3).
Технічні умови проектування – документ, що допомагає дизайнерові глибше вивчити проектне завдання.
Технічне обґрунтування проекту – пакет документів, що роз’яснюють мету дизайнерської розробки та засоби її реалізації.
 
Практичне завдання:
Вправа № 1. Тема проекту: „Підставка під гаряче”.
Ця корисна річ знайдеться в кожній оселі. Заповніть Технічні умови проектування (зразок див. далі), ознайомтеся з існуючими аналогами, включаючи й ті, що є в продажу. Ви будете здивовані розмаїттям конструкцій та матеріалів, запропонованих для цього об’єкту колегами-дизайнерами! Проте досконалість не має межі: раджу Вам поміркувати про використання природних матеріалів, а також підручних засобів (картон, дріт. пінопласт тощо).
Технічні умови проектування (зразок):
1. Назва об’єкту дизайну –  підставка під гаряче.
2. Функція, призначення – термоізолювач.
3. Габаритні розміри – не більше за 200 мм.
4. Аналіз існуючих аналогів (матеріал, форма, вимоги техніки безпеки і санітарної гігієни, естетика тощо): виконати ескізні замальовки та опис 2-5 підставок.
5. Вимоги до об’єкту дизайну – жаро- та ударотривкість, вологоопір, стійкість.
6. Потенційний користувач – крім дітей до 7 років.
7. Побажання замовника: щоб було міцним і прикрашало кухню, бажано – з національним колоритом або з гумором.
8. Фінансові можливості замовника – середні.
9. Виконавець проекту. 
10. Приблизний кошторис дизайнерської розробки – в межах цін на аналоги.
Вигадавши та виготовивши власну розробку, не полінуйтесь та виконайте в повному обсязі Технічне обґрунтування проекту. Як то кажуть, важко в навчанні – легко в бою!

Подаруйте свій виріб коханій жінці: кожного разу при використанні підставки за призначенням вона з подякою згадає про Вас!
   
Зікавий тест:
Притча, що визначає суть дизайну. (Після її читання спробуйте дати відповідь на питання: про які види образотворчого мистецтва розповідає ця легенда?)

Один стрий виготовляв ножі для чищення картоплі та продавав їх на ринку в маленькому містечку. З часом потреба зникла і люди перестали купувати ножі. Старий звернувся по допомогу до знайомого художника. Майстер пофарбував ніж, оздобив  його орнаментом. Ще кілька виробів було розпродано.

Звернувся дідусь до іншого митця. Той змінив форму ножа, зробив його значно зручнішим і, відмовившись від декору, пофарбував ручку в колір картопляних лушпайок. Оновлений виріб привернув увагу покупців. Ножі подобались, їх з заохоченням купували, до них звикали та... викидали: випадково, разом з лушпайками. Проте попит на ці вироби дуже зріс. Так художник допоміг старому уникнути злиднів.

Питання: До якого виду мистецтва належить кожен з художників? Назвіть їхні професії.

 

 

У разі використання матеріалів цього сайту посилання на сайт обов'язкове
Обновлено ( 08.10.2009 13:42 )
 
Нікополь Nikopol, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting