PDF Print E-mail
Wednesday, 18 November 2009 15:24
There are no translations available.

Тороп С.О.
Біолог, краєзнавець
м. Нікополь, Україна
Біографія

Матеріал надано в авторській редакції

 
 
Скіфська торгівля  

Скіфи вели жваву торгівлю з грецькими містами-державами, які виникли у Північному Причорномор'ї і в Криму на межі VII-VI ст. до н.е. Вони поставляли грекам зерно, шкури, худобу, рабів і в обмін на них отримували ювелірні вироби, вино, масло.

 
 
    Торгівля скіфів з грецькими містами-державами у Криму та Північному Причорномор’ї
Малюнок Торопа С.О.
 
 
Доходи від торгівлі з еллінами складали важливу статтю в бюджеті скіфської знаті. Скіфське городище, виявлене археологами на території сучасних сіл Кам'янки і Великої Знаменки (Запорізька область, напроти сучасного міста Нікополя), в IV-III ст. до н.е. було головним ремісничим, а можливо, і політичним центром всієї Скіфії. Воно займало площу близько 12 км2, було обнесено земляним валом і ровом, а у південній його частині знаходилася цитадель – укріплений притулок у разі нападу ворогів.
 
 
 
Технічне створення мапи: Волкова К.Ф.

У городищі виготовляли залізні знаряддя праці, предмети кінського убору, бронзові наконечники стріл і різні прикраси.
 
 
 
Кінське знаряддя скіфів IV-III ст. до н.е.
 
Вироби ремісників-металургів були призначені не тільки для мешканців городища, але і для продажу. Металургійні майстерні були нерозривно пов'язані з житловими будинками і господарством ремісників. Швидше за все, вони не були спеціалізованими підприємствами. Для забезпечення Каменського городища необхідною сировиною (залізняком) з Криворізького басейна в районі сучасного м. Нікополя існувала переправа. Мешканці Каменського городища були особисто вільними та являлися повноправними членами скіфської общини. Вони вели самостійне господарство, торгівлю, займалися скотарством і землеробством, про що свідчать знахідки залізних серпів, мотиг і кам'яних зернотерок, а також відбитки  зерен проса і пшениці на стінках глиняного посуду місцевого виробництва.
 
 

 
 Залізні вироби з Кам'янського городища під Нікополем: серп та ножі. IV-III ст. до н.е.
 
Кінець V - початок IV ст. до н.е., а також початок III ст. до н.е. характеризується найбільш сильним напливом грецьких товарів у Велику Скіфію. Це пояснюється, перш за все, збільшеним постачанням хліба з скіфських земель в античні міста-держави. В ті часи багато міст Боспорського царства стають основними торговими центрами, через які здійснюються постачання скіфського хліба до материкової Греції і полісів південного Понта. Серед товарів, які постачалися з Греції і Малої Азії переважали вино, масло і глиняний посуд. На території Нікопольського району грецькі амфори знаходять не тільки в похованнях знаті, але і в похованнях скіфів-общинників. Звідси напрошується висновок, що в V-III ст. до н.е. вино в амфорах було доступне для придбання і рядовому населенню Великої Скіфії.
 
 
 
- Ми десь тут рік тому амфору з вином закопали...
Малюнок Торопа С.О.
 
Серед виявлених в Північному Причорномор'ї амфор значна частка належить виробам з Гераклєї, Синопи і острова Фасос. Зустрічається також чимало херсонеських амфор – як клеймлених, так і не клеймлених.

При розкопках скіфських курганів в околицях села Капулівка (Нікопольський район) в кургані № 13 була виявлена амфора з фасоським клеймом, висота якої складала 72 см. Її гостре дно мало невелике поглиблення, а під вінчиком і на шийці за допомогою червоної фарби була нанесена смужка і позначений кружок.
 
 
 
Фасоська амфора.
с. Капулівка. Нікопольський район
 
Під час дослідження курганної групи біля шахти № 22 (лівий берег річки Базавлук, Нікопольський район) у кургані № 12 археологами були виявлені дві хіоські амфори, які стояли поряд і були вкопані в чорнозем (судячи з усього – сліди тризни). Одна з них була розташована горлом вгору, друга – вниз.

Обидві амфори розрізнялися лише в деталях. Так, одна з них мала яйцеподібний корпус з похилими плічиками, невисоке сильно роздуте у верхній частині горло і невисоку масивну ніжку, яка розширювалася, з глибокою виїмкою знизу. На плечику амфори, по лінії підстави однієї з ручок, була смуга, нанесена червоною фарбою. Висота амфори складала 68 см, діаметр корпусу – 32 см, вінчика – 11,5 см, висота горла – 12 см. Друга амфора збереглася гірше і була не набагато вужча і вища попередньої. На її горлі з обох боків чорною фарбою було нанесено по хресту. Висота другої амфори складала 70 см, діаметр корпусу – 30 см.
 
 
Хіоські амфори.
Група шахти № 22. Нікопольський район
 
Невелика херсонеська не клеймлена амфора заввишки 45 см була виявлена в кургані № 11 біля села Нагорне (Нікопольський район). Вона мала широкий яйцеподібний корпус і маленьку ніжку, яка закінчувалася кільцеподібним валом.

Горло у амфори було невелике, таке, плавно розширювалося до низу, ручки – невеликі, овальні в перетині (2,5х1,8 см), тонкі. Під вінчиком було розмите червоне кільце.
 
 
Херсонеська амфора.
с. Нагорне. Нікопольський район
 
Херсонеська амфора з рельєфним клеймом (на одній з ручок в жолобку) знайдена у Хоминій Могилі (Нікопольський район). Вона мала стрункий конічний корпус, високу рюмкоподібну ніжку, майже циліндричне горло, що злегка розширювалося до низу. Висота ручок – 22 см, глибина судини – 60,5 см. Висота знайденою в Хоминій Могилі амфори складала 68 см.
 
 
Херсонеська амфора.
Хомина могила. Нікопольський район
 
На думку багатьох істориків, у віддалені райони Великої Скіфії амфори з вином і маслом доставлялися як по річкових, так і по сухопутних магістралях.

Одну з найпоширеніших груп імпортних виробів в IV-III ст. до н.е. складали скляні намиста. Основні центри їх виготовлення, мабуть, знаходилися в Середземномор'ї і Малій Азії.

У курганній групі Капулівка II (Нікопольський район) при розкопках кургану № 1 був виявлений браслет, діаметром 7,5 см, зроблений з круглої в перетині проволоки з незімкнутими кінцями, які заходили один за одного. Перев’язь була набрана з 27 невеликих скляних намистин.

 
 
Проволока та скляні намистини від браслета.
Капулівка ІІ. Нікопольський район
 
На Нікопольщині, як в похованнях скіфської знаті, так і в похованнях рядових общинників (Капулівка I, Капулівка II, група шахти № 22 і ін.) широко представлений античний столовий посуд. У IV-III ст. до н.е. він очевидно мав широкий збут серед різних шарів скіфського суспільства.
 
 
 
Чорнолаковий канфар. Середина IV ст. до н.е.
Капулівка ІІ. Нікопольський район
 
Хліб, переважно пшениця, була найголовнішою, але не єдиною статтею експорту з Великої Скіфії. За свідченням Полібія, Страбона і інших античних авторів до Греції експортувалися також мед, віск, хороші сорти риби, худоба, шкури, а також «раби хорошої якості».

У розвалинах Херсонеса, Ольвії, Фанагорії і інших грецьких міст-держав до цих пір збереглися залишки кам'яних ванн для засолки риби. Відомі також чеканні зображення голови осетра на стародавніх монетах. Все це говорить про господарську цінність осетрових в античні часи.

Описуючи землі скіфів, Геродот згадує про білуг і осетрів, які удосталь зустрічалися в ті часи в дніпровських водах. Думаю, саме осетрових Полібій, Страбон і інші стародавні автори зараховували, перш за все, до хороших сортів риби. Купці з Ольвії, що контролювали гирло Борисфену, очевидно користувалися пріоритетом в торгівлі зі скіфами. З Ольвії мариновану скіфську рибу поставляли до Греції і інших районів Середземномор’я. Не можу погодитися з тими авторами, які стверджують, ніби-то риба була мало не другорядною статтею скіфського експорту, мотивуючи це тим, що «кочівникам не властиве заняття рибним промислом». Історичні документи, зокрема, Іпатьївський літопис, спростовують подібну точку зору. У вже згаданому літописі розповідається про те, що половецький хан Сарчак, розгромлений Володимиром Мономахом, відступивши в Придонські степи, «рибою оживши».Вірогідніше за все, доходи від торгівлі рибою складали в бюджеті скіфської знаті значну статтю, поступаючись лише прибутку  від продажу пшениці. До того ж, в посушливі і неврожайні роки, а такі на сучасному півдні України і Кубані трапляються нерідко, тільки продаж хороших сортів риби міг значною мірою компенсувати збитки, пов'язані з вимушеним скороченням експорту зерна.
 
Знайдена у групі шахти № 22 (Нікопольський район) бронзова бляха у вигляді риби,
дуже вірогідно, була емблемою або прикрасою скіфського щита.
ЇЇ довжина - 21,8 см (без пластинчатих виступів - 19 см), ширина - 5,8 см
 
До Греції і міст Малої Азії також експортувалося хутро, яке скіфські купці привозили з Південного Уралу. За повідомленнями Геродота, скіфи мали постійні контакти з місцевими племенами (фісагетами і іїрками) і продавали їм товари з Ольвії. З місцевим населенням вони спілкувалися за допомогою семи перекладачів. Сучасними археологічними знахідками підтверджується існування стародавнього торгівельного шляху з Північного Причорномор'я до Уральських гір. Вони також свідчать про торгові зв'язки скіфів з племенами Прикам’я, савроматами Поволжжя і Приуралля. Отримані в результаті обміну вироби зі Скіфії зустрічаються в районах розселення синдів і меотів Прикубання, таврів гірського Криму. З Прибалтики в Скіфію
ввозився янтар, з Кавказу – металевий посуд.
 
З другої половини IV ст. до н.е. значно збільшується експорт із Скіфії залізних виробів, отриманих за допомогою кування. У Кам’янському городищі виявлені залишки ковальських сурм і інструментів (молотів, пружинних щипців, кліщів, молотків, пробійників, напилків). З їх допомогою скіфські майстри виготовляли знаряддя праці і зброю, які поступали в міста-держави Північного Причорномор'я. Окрім чорної, в Скіфії була розвинена і кольорова металообробка. Власної сировини для отримання кольорових металів у скіфів не було, тому вони отримували його з джерел, розташованих на Північному Кавказі, Південному Уралі і в Казахстані.
 
 
 
 Залізні вироби з Кам'янського городища під Нікополем: молоток-пуансон для штампування панцирних лусок, панцирні луски, зубило, пробійники. IV-III ст. до н.е.
 
Через розташовані на узбережжі Чорного моря порти  (Херсонес та інші) в Скіфію могли проникати товари зі Сходу – прянощі і пахощі.
 
В скіфських жіночих похованнях IV ст. до н.е. часто зустрічаються завезені з Малої Азії пастові намиста.

 
 
Пастові намистини кубічної форми, чорного кольору, з жовтими прожилками.
Страшна Могила. Нікопольський район
 
При розкопках одного з курганів в групі Капулівка II  археологами була виявлена раковина каурі, що мешкає в теплих південних морях. Звідки вона була привезена в Скіфію і для чого використовувалася, з'ясувати не вдалося.
 

 
 
Раковина каурі. Капулівка II. Нікопольський район
 
Ймовірно, ще в V ст. до н.е. скіфам вдалося встановити торгові зв'язки з фракійцями і племенами, які населяли Балканський півострів. Проте нечисленні знахідки в скіфських курганах виробів, що походять з даного регіону, свідчать про те, що ці зв'язки, швидше за все, були не регулярними. Судячи з усього, вони помітно посилилися в кінці IV – на початку III ст. до н.е.
 
 
 
Вуздечний набір № 1 (за своїми стилістичними ознаками пов'язаний з мистецтвом Фракії) та № 2.
Хомина Могила. Нікопольський район
 
На території Кам’янського городища археологами було виявлено декілька десятків античних монет, які використовувалися, по припущенню Бориса Гракова, для розрахунків із заїжджими греками і греків з місцевими торгівцями. Основним мірилом цінності у скіфів служила худоба (коні, бики), що використовувалася як для зовнішнього, так і для внутрішнього оптового обміну. Як еквівалент «розмінної монети», на думку деяких істориків, скіфами використовувалися стріли, або тільки їх наконечники. Вважаю, що це припущення не позбавлене підстави, якщо пригадати про те, що з VII ст. до н.е. скіфські стріли цінувалися не менше, ніж автомат Калашникова в кінці ХХ – на початку ХХІ століть (див. статтю «Скіфська зброя»). Непрямим підтвердженням даної гіпотези служать і численні знахідки наконечників скіфських стріл на околицях села Капулівка (Нікопольський район), де в античні часи знаходився найбільший на Борисфені (Дніпрі) торгівельний порт.
 
 
 
с. Капулівка. Нікопольський район
Технічне створення мапи: Рудоманова О.Є.
 
 
- Він мене на три стріли обрахував!
Малюнок Торопа С.О.Довідка

Гостродонні амфори виготовлялися в Середземномор'ї вже у другій половині ІІ тис. до н.е. На фресках єгипетських гробниць, які відносяться до цього часу, зображені данники з амфорами на плечах. У стародавні часи вино, зерно, масло зберігали в глиняних амфорах. У Греції і грецьких колоніях їх широко виготовляли з VII ст. до н.е. На ручках і горлах цих судин ставилися клейма, по яких можна було дізнатися назву міста-виготівника, ім'я чиновника, який відав виробництвом або торгівлею амфор, ім'я майстра або власника керамічної майстерні. Знайдений на острові Фасос напис свідчить про заборону торгівлі в немірних і нетаврованих амфорах. Проте поза межами Греції ця заборона, схоже, частенько порушувалася. Так, в скіфських курганах на території Північного Причорномор'я (у тому числі і на Нікопольщині) зустрічаються і нетавровані амфори – найчастіше, херсонеські.
 
Рельєфне клеймо на ручці херсонеської амфори.
Хомина Могила. Нікопольський район
 
 
 
Грецька кераміка
1 - пеліка; 2-3 - кратер; 4 - амфора; 5 - кілік; 6 - кіаф, черпак; 7 - лекіф;, 8 - піксида; 9 - скифос 

 
 
Ілюстрації:
  1. Малая история искусства. - М. : Искусство, 1972. - 360 с.
  2. Скифские древности. - К. : Наукова думка, 1973. - 280 с.
 
 
Переведення в електронний вигляд: Бутенко О.П.

На нашому сайті Ви можете дізнатися більше про видатного українського археолога (завдяки якому було відкрито багато скарбів скіфських курганів, у тому числі і знаменита золота пектораль), кандидата історичних наук, а також проникливого лірика, поета тонкої душі Мозолевського Бориса Миколайовича:
На нашому сайті Ви можете дізнатися більше про історію Нікопольщини:
 
 
Last Updated ( Sunday, 05 September 2010 10:43 )
 
Нікополь Nikopol, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting